Alla har rätt till en könsidentitet

Alla har rätt till en könsidentitet

Urbota dum undersökning

Så lyder rubriken på en insändare i NWT lördag 27/6. Undersökningen som det refereras till är framtagen av oss tillsammans med Karlstads kommun och berör arbetspendling till och från centrala Karlstad. Avsändaren Trötter fortsätter sitt resonemang:

Mig veterligen finns det inga andra kön än man eller kvinna

Den åsikten är allas rätt att ha men inget som vi på Attityd i Karlstad förlikar oss med. För vår del handlar det om allas rätt att känna att de har en plats i ett sammanhang, doctor oavsett om det är i världen, view familjen eller Karlstads kommun. Uppenbarligen finns det människor som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön och då är det deras fulla rätt att få uttrycka den känslan likväl som Trötters rätt att hävda motsatsen.

Igår (30/6 i NWT) svarade avsändaren Kloker på Trötters insändare och denna gång var rubriken ”Ett kryss till drabbar ingen annan”. Kloker inleder med ”För många betyder ett flexibelt alternativ för kön i frågeformulär en enorm frihet och lättnad” och avslutar med att ”ge en stor eloge till Karlstads kommun för en sådan inkluderande fråga i undersökningen”.

Faktum är att vi som jobbar med att samla in information med målet att skapa hållbara analyser även måste ta ställning i frågor likt denna för att säkerställa kvalité vid leverans. Alla i målgruppen kan ta del av en enkät men för den skull betyder det inte att alla i målgruppen kan identifiera sig med de könsidentiteter vi presenterar. Vi på Attityd i Karlstad ser kön som en viktig bakgrundsvariabel men vill ändå att respondenterna känner sig inkluderade och på så vis tog vi kontakt med RFSL. Deras svar:

Vi brukar tycka att ”annat” är ett OK alternativ om en måste ha kön överhuvudtaget

Vi valde att inkludera alternativet ”annat” tillsammans med fritext.

Vad tycker värmlänningen generellt då? I RFSL Kommunundersökning 2014 så är en av slutsatserna:

Resultatet påvisar också att attityden till HBTQ-personer är något sämre i Värmlands län och Örebro län än i övriga landet.

Det visar bara att det vi gör tillsammans med Karlstads kommun och Klokers svar är små steg på vägen för att skapa ett samhälle som alla får ta plats i.

RFSL berättar mer om könsidentiteter här och Facebook låter numera sina användare välja på närmare 60 olika könsidentiteter

About the Author

Leave a Reply