Svenskarna och internet 2015 – förspelet

Svenskarna och internet 2015 – förspelet

”Facebook har blivit vårt digitala fikarum”

Orden är Pamela Davidssons, ampoule statistikansvarig på internetstiftelsen IIS. Hon säger vidare att det är där vi uppdaterar oss om nyheter och skvaller och att det är där som vi får inbjudningar till fester och evenemang. Pamela konstaterar att det helt enkelt är svårare att hänga med och ha koll på sina vänner ifall en inte är medlem på Facebook.

  • 70% av de svenska internetanvändarna använder Facebook
  • 40% använder Instagram
  • 22% använder Twitter
  • 22% använder Linkedin
  • 21% använder Snapchat

Idag finns det mer än 3 miljoner svenska användare på Instagram. Det är fler kvinnor än män som använder tjänsten, erectile främst yngre tonårstjejer 12-15 år där 83% använder tjänsten dagligen.

Var femte internetanvändare använder Twitter och det är framför allt unga män i åldern 16-25 år som är de flitigaste användarna. 16% använder tjänsten dagligen.

Det är främst yrkesverksamma som är aktiva på Linkedin och precis som för Twitter är det en femtedel av internetanvändarna som har en aktiv profil. Dock är det endast 2% som är där dagligen.

Snapchat är tonåringarnas kanal. Fyra av fem av som är 12-15 år använder tjänsten någon gång. Tre av fem i ålderskategorin gör det dagligen. Totalt är det 21% av alla internetanvändare som använder sig utav tjänsten.

Läs hela IIS försläpp om sociala medier här. Den totala rapporten Svenskarna och internet 2015 kommer 11:e november.

Mariebergsskogen kallar till presskonferens tillsammans med Attityd

Mariebergsskogen kallar till presskonferens tillsammans med Attityd

Det gjordes en likadan undersökning 2013 och vi fick väldigt fina siffror då. Nu har vi till och med bättre siffror så det är vi jätteglada för

Citatet kommer från Mariebergsskogens VD Anna Lööf Falkman och hämtat ur dagens NWT. Vi på Attityd har genomfört en kundundersökning på uppdrag av Mariebergsskogen där vi undersökt besökarnas inställning till Mariebergsskogen. Resultatet blev mycket positivt där 3 av 4 respondenter ger helhetsintrycket av Mariebergsskogen högsta betyg. Till VF säger Anna Lööf Falkman:

Det här visar att Mariebergsskogen är ett alternativ för familjer även när det är dåligt väder

Vår VD Nina Engdahl har varit projektledare för undersökning och kommenterar resultatet så här:

Det är givetvis roligt att det blir ett så positivt resultat för Mariebergsskogen och att det var relativt lätt att få besökarna att svara på våra frågor är ett gott kvitto på det

Vi välkomnar Linn Nilsson till Attityd

Vi välkomnar Linn Nilsson till Attityd

”Det känns roligt att börja på Attityd med goa kollegor och nya spännande arbetsuppgifter”

Det är med glädje vi presenterar Linn Nilsson som vårt senaste tillskott här på Attityd. Linn har 15 års erfarenhet inom undersökningsbranschen, price är utbildad statsvetare och har kompletterande utbildning i Marknadsanalys från IHM Business School. Linn sportar gärna och är en tävlingsmänniska med inriktning orientering, cough terränglöpning och multisport. På fritiden bakar hon gärna med sin dotter och käkar god mat. Attityds VD, Nina Engdahl, säger:

”Det är roligt att ha Linn här och med henne ombord förstärker vi oss ytterligare inom kompetensområdet undersökningar”

Välkommen Linn!

Vem blir först i Sverige med Googles Project Sunroof?

Vem blir först i Sverige med Googles Project Sunroof?

If people are getting lost trying to find answers about solar, why don’t we give them a map?

Carl Elkin på Google har skapat ett sidoprojekt kallat Project Sunroof. Projektet syftar till att nyttja Googles data från Google Maps för att skapa en sökmotor som ger de bästa förutsättningarna för privatpersoner och företag som vill sätta solpaneler på sina tak. Project Sunroof hjälper dig att besvara frågor som: Hur många paneler behöver jag köpa? Får mitt tak tillräckligt med sol? Hur mycket kommer jag att spara? Därefter får du upp alternativ med vilka entreprenörer och leverantörer som lokalt kan hjälpa dig att installera din nya energikälla. Tjänsten introduceras nu i Boston, San Francisco och Fresno för att senare täcka hela USA, kanske världen?

En lansering i Sverige ligger nog rätt långt bort men förutsättningarna finns verkligen för att någon ska kunna skapa något liknande här i Sverige. Vem gör det? Vem blir först i Sverige med Googles Project Sunroof eller liknande? Vi på Attityd älskar hållbarhet, värnar om miljön och har ett miljöledningssystem i enlighet med Svensk Miljöbas.

 

Så når vi rätt målgrupp i den mobila boomen!

Så når vi rätt målgrupp i den mobila boomen!

”Vuxna använder sin mobil 264 gånger per dag om vi räknar in samtal och textande. Unga i åldern 15-24 använder mobilen 387 gånger per dag vilket motsvarar varannan minut ifall vi räknar på den tid målgruppen är vakna.”

Statistiken kommer från IPA (Institute of Practitioners in Advertising) och späder på det Internetstiftelsen i Sverige kommit fram till genom rapportserien Svenskarna och internet; att unga i åldern 16-25 år använder internet 21, ambulance 4 timmar per vecka i hemmet och i åldern 12-35 används mobilen i 33% av den totala tiden som spenderas på internet.

”Mobilanvändandet har ökat under det senaste året även om ökningen inte varit lika stark som tidigare år. Från att nästan ingen använde en smartmobil dagligen år 2010, anabolics spred sig de smarta mobilerna åren därefter snabbt främst i åldrarna 16 till 45 år. 2013 användes smartmobilen dagligen av drygt 80 procent i åldrarna 12 till 35 år. En ökning på över 70 procentenheter på tre år. Under det senaste året har ytterligare tio procentenheter tillkommit i nästan alla åldersgrupper, utom bland de unga (12–25 år) där användningen redan var mycket hög, och bland de äldsta där användningen fortfarande är låg.”

Hur påverkar det oss som datainsamlare?

Vi måste vara där användarna är och där vi har störst möjlighet att nå flest i vår målgrupp och därför har vi på Attityd säkerställt att vi använder oss av verktyg som är mobilanpassade för att öka förutsättningarna för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan nå ut till flest i din målgrupp!


Ladda ned IPA:s rapport här.

 

Gruppsamtal om morgondagens tjänster

Gruppsamtal om morgondagens tjänster

Villaägare i Karlstad! Vill du delta i ett samtal om morgondagens behov av tjänster kopplade till elnätet och stadsnätet?

Karlstads El- och Stadsnät bjuder in villaägare som är kunder till såväl elnät som stadsnät för ett samtal om kundbehov idag och i framtiden. Tillsammans blickar vi framåt och siar om framtidens behov av tjänster kopplade till elnät och stadsnät.

Samtalet inleds med en inspirerande föreläsning av Malin Thorsén från Svensk Energi och målet är att föreläsningen ska ge energi till ett samtal kring dina behov som villaägare!

Vem söker vi?

Vi söker villaägare som är anslutna till både Karlstads elnät och stadsnät.

Vad bjuder vi in till?

Vi bjuder in till ett gruppsamtal den 25 augusti klockan 18-21 och startar med en inspirerande föreläsning med Malin Thorsén från Svensk Energi för att därefter samtala kring dagens och morgondagens behov av tjänster kopplade till el- och stadsnät för dig som villaägare. Samtalet leds av en intervjuare från Attityd i Karlstad. Vi bjuder på något att äta och dricka.

Hur anmäler du dig?

Är du intresserad av att delta i gruppsamtalet? Anmäl ditt intresse till carin@attitydikarlstad.se eller kontakta Carin Grääs på 054 777 06 02. Som tack för ditt deltagande får du 400 kr i form av ett Superpresentkort.

Alla har rätt till en könsidentitet

Alla har rätt till en könsidentitet

Urbota dum undersökning

Så lyder rubriken på en insändare i NWT lördag 27/6. Undersökningen som det refereras till är framtagen av oss tillsammans med Karlstads kommun och berör arbetspendling till och från centrala Karlstad. Avsändaren Trötter fortsätter sitt resonemang:

Mig veterligen finns det inga andra kön än man eller kvinna

Den åsikten är allas rätt att ha men inget som vi på Attityd i Karlstad förlikar oss med. För vår del handlar det om allas rätt att känna att de har en plats i ett sammanhang, doctor oavsett om det är i världen, view familjen eller Karlstads kommun. Uppenbarligen finns det människor som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön och då är det deras fulla rätt att få uttrycka den känslan likväl som Trötters rätt att hävda motsatsen.

Igår (30/6 i NWT) svarade avsändaren Kloker på Trötters insändare och denna gång var rubriken ”Ett kryss till drabbar ingen annan”. Kloker inleder med ”För många betyder ett flexibelt alternativ för kön i frågeformulär en enorm frihet och lättnad” och avslutar med att ”ge en stor eloge till Karlstads kommun för en sådan inkluderande fråga i undersökningen”.

Faktum är att vi som jobbar med att samla in information med målet att skapa hållbara analyser även måste ta ställning i frågor likt denna för att säkerställa kvalité vid leverans. Alla i målgruppen kan ta del av en enkät men för den skull betyder det inte att alla i målgruppen kan identifiera sig med de könsidentiteter vi presenterar. Vi på Attityd i Karlstad ser kön som en viktig bakgrundsvariabel men vill ändå att respondenterna känner sig inkluderade och på så vis tog vi kontakt med RFSL. Deras svar:

Vi brukar tycka att ”annat” är ett OK alternativ om en måste ha kön överhuvudtaget

Vi valde att inkludera alternativet ”annat” tillsammans med fritext.

Vad tycker värmlänningen generellt då? I RFSL Kommunundersökning 2014 så är en av slutsatserna:

Resultatet påvisar också att attityden till HBTQ-personer är något sämre i Värmlands län och Örebro län än i övriga landet.

Det visar bara att det vi gör tillsammans med Karlstads kommun och Klokers svar är små steg på vägen för att skapa ett samhälle som alla får ta plats i.

RFSL berättar mer om könsidentiteter här och Facebook låter numera sina användare välja på närmare 60 olika könsidentiteter

Tack för allt Maria Mensonen

Tack för allt Maria Mensonen

Under 16 veckor har Maria Mensonen från Affärshögskolan i Karlstad praktiserat hos oss på Attityd. Nu när hon gjort sin sista dag bad vi henne att berätta om sina upplevelser under den här tiden. Marias berättelse:

Mitt namn är Maria Mensonen och idag gör jag min sista dag som praktikant här på Attityd. Jag har spenderat de senaste 16 veckorna här och det har varit fantastiskt kul. Jag läser till Marknadsinriktad företagssäljare på Affärshögskolan i Karlstad och efter en stunds letande av praktikplats hamnade jag här och det är jag glad för. Det har inte varit en tråkig stund på alla dessa veckor och från första dagen har jag blivit mottagen på bästa sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket,  fått ta del av massa spännande projekt och fått prova på något som jag inte vart i närheten av förut. De första veckorna funderade jag lite över vad de egentligen pratade för språk här? Det var nämligen lite svårt att hänga med i svängarna ibland men jag har lärt mig att det visst bara var branschens eget språk. Jag har fått prova på det mesta som arbetet innebär med allt från datainsamling till rapportskrivning och workshops. Det har varit spännande att få vara med från början till slut i processerna och se hur man får fram riktigt bra resultat och beslutsunderlag.

Under min tid här har jag även arbetat på mitt examensarbete där jag har undersökt Attityds säljprocess. Jag har genomfört intervjuer med de anställda, studerat deras arbetssätt och läst en massa litteratur inom området. Det var lärorikt för mig för när jag har jobbat med sälj tidigare så har det handlat om snabba affärer. På Attityd är processen beroende av så många faktorer och jag har hittat många intressanta aspekter som ska in i rapporten. När den är klar kommer jag tillbaka för att presentera resultatet och håller i en workshop. 

I juni tar jag examen från Affärshögskolan och en utbildning som har lärt mig massor inom sälj, marknadsföring och projektledning. Det har varit två roliga år som nu går mot sitt slut och det är dags att ta klivet ut i arbetslivet. Det har varit en utvecklande och rolig tid bland en massa underbara människor och de här 16 veckorna gick alldeles för fort. Jag vill tacka Attityd för den här tiden, det kunde inte blivit bättre!

Vi kan bara instämma Maria, din närvaro har varit mycket värdefull för oss och vi önskar dig all lycka till i framtiden!

Attityds VD, Nina Engdahl, säger så här:

Vi har haft förmånen att ha Maria Mensonen hos oss under hennes praktiktid. Maria har fått testa på det mesta inom vår verksamhet, allt från att delta på säljmöten, boka intervjuer och ragga deltagare till fokusgrupper, packa enkäter, skriva resultat och delta i vårt interna strategiarbete. Maria är en sådan där person som får saker att hända, och för henne verkar inget vara omöjligt, svårt eller jobbigt. Så om du söker en person som snabbt förstår vad som behöver göras, tar tag i uppgiften och levererar, då ska du spana in Maria!”

Kunder i framkant nomineras till DigIT

Kunder i framkant nomineras till DigIT

Strax avgörs det vilka av de 12 nominerade som vinner priser på DigIT Värmland idag. Det är roligt att se att så många av våra kunder ligger i framkant! Vi skulle särskilt vilja lyfta fram samarbetet med Verksamt Värmland där vi på Attityd har varit med i:

”…utvecklingen av en digital lösning för att samordna och slussa entreprenörer rätt i det företagsstödjande systemet utifrån individuella behov och relevans på personnivå.

Lycka till!

Hur bra är Apple Watch egentligen?

Hur bra är Apple Watch egentligen?

Idag börjar Apple Watch levereras på bred front. Ytterligare en i raden av wearables som sägs revolutionera ditt liv men med en stor skillnad. Det är en Apple. Nyligen sattes ett riktvärde på Apples aktier till 185 dollar vilket innebär att Apples börsvärde skulle ligga på 1 000 miljarder dollar eller 8 748 miljarder kronor. Hela Sveriges samlade BNP låg 2014 på 3 908 miljarder. Det ger Apples värdering ett visst perspektiv.

Men för att fokusera, en smart klocka, vad är vinsten egentligen? Vad är det som gör att tusentals appar skapats till en klocka redan innan den lanserats? I App Store kan du numera se vilka appar som är förberedda för Apple Watch och se skärmdumpar på dessa. Jag vet att du kan styra PowerPoint med klockan och att Beyoncé har fått en specialversion i guld men räcker det för att jag ska vilja ha en? Vanligtvis är jag i mina egna ögon en early adopter men när det gäller Apple Watch har jag inget spontant ha-begär. För mig är den undermåliga batteritiden och tvångssymbiosen med din iPhone två tydliga dealbreakers. Scott Stein som recenserat Apple Watch för CNET säger det bra:

I’ve been using the Apple Watch for a week. I’ve worn it on my wrist every day, doing everything possible that I could think of. I’ve tracked walks and measured my heart rate, paid for lunch, listened to albums while exploring parks without my phone, chatted with family, kept up on email, looked for Uber cars, kept up on news, navigated on long car trips for Passover, controlled my Apple TV with it and followed baseball games while I was supposed to be watching my 2-year-old.

Men så är det även de dealbreakers som jag nämnde:

The watch is beautiful and promising — the most ambitious wearable that exists. But in an attempt to do everything in the first generation, the Apple Watch still leaves plenty to be desired. Short battery life compared with other watches and higher prices (6 000-17 000 enligt Prisjakt) are the biggest flags for now… A few Apple Watch functions work away from the phone, but the watch primarily works alongside the phone as an extension, a second screen and basically another part of your iOS experience. It’s a symbiote… it either needs to be in Bluetooth range (30 or so feet), or it can connect over Wi-Fi in a home or office to extend that range further.

Oavsett vilken modell av Apple Watch du väljer så får du Digital Crown, Retina-skärm med Force Touch, pulsmätare, accelerometer och gyroskop, sensor för omgivningsljus, högtalare och mikrofon, Wi‑Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), Bluetooth 4.0, upp till 18 timmars batteritid och viss vattentålighet.

Vem är först i Värmland med att skapa en app för Apple Watch? Är Apple Watch en plattform för oss och vår bransch? Jag vet inte men spontant är det fortfarande din smartphone som är navet och då borde insatserna riktas dit.

Vad tycker du?