Att resa hållbart, i ett växande värmland

Att resa hållbart, i ett växande värmland

Igår var vi på Attityd för tredje året i rad på konferensen om Hållbart resande i ett växande Värmland, denna gång med ett fokus på kommunikation och beteendeförändring. Hur ska vi kommunicera hållbart resande och få människor att vilja ändra sig?

Självledarskap och inställning

På plats var Anna Bellman som höll i en inspirerande föreläsning om ledarskap och självledarskap i förändring. Hon har arbetat som journalist inom radio och tv, och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini. Anna pratade om hur vi ska kommunicera och hur vår inställning är en viktig del i hur vårt budskap blir. De ord vi tar med oss är #Inställning #Tydligt budskap och #Dig själv. Och på tal om #inställning, den som kanske berörde oss allra mest – Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten. Hennes inställning blir en otroligt viktig ingrediens till hennes budskap – vilket miljöengagemang! Heidi och hennes man Björn Ferry har som mål att bli helt fossilfria 2025.

”Alla kan inte göra allt men alla kan göra något, du kan börja med dig själv.”

Heidi Andersson, Hållbart resande i ett växande Värmland

Avstämning i delprojekten

Under dagen fick vi också ta del av intressanta resultat från projektet Hållbart resande i Värmland som nu är inne på sitt sista år. Labeat Bijak, projektledare för delprojektet samhällsplanering berättade för oss om hur man kan integrera mobilitetsfrågorna i den kommunala planprocessen, när vi bygger nytt måste vi räkna in cykel!

Malin Hedlund, projektledare för hållbara handelsresor delade med sig om flera lärdomar och tjänsteidéer. En ide vi fastnade för var att tänk om vi kunde ha en lastcykel, köra in i affären och ha en cykelkarta var vi ska ta oss för bästa packning, packa våra varor direkt i påsar för att sedan köra ut och hem? En enkel och smidig idé tycker vi!

Delprojektet hållbara arbetsresor, med projektledare Eva-Lena Eriksson berättade tillsammans med projektassistent Johanna Hedqvist bland annat om hur projektet fungerat, resultat från deras innovationsarbete och om de olika kampanjerna som skett ute på arbetsplatserna. För oss var denna punkt i dagens fullspäckade schema spännande då vi på Attityd är delaktiga i genomförandetav projektets resvaneundersökningarna. I skrivande stund arbetar med eftermätningarna för att kunna jämföra hur det såg ut innan och hur det ser ut idag.

 

Efter denna dag är vi fulltankade med ny energi och inspirerade att kunna kommunicera ut till människor i vår närhet hur viktigt det faktiskt är att resa hållbart!

Välkommen Mikaela

Välkommen Mikaela

Vi välkomnar Mikaela till oss på Attityd, som under 20 veckor kommer praktisera hos oss. Mikaela läser sitt tredje år på Samhällsanalytikerprogrammet med inriktning på organisering, vid Karlstad universitet.

Under sin praktik kommer Mikaela få följa med och jobba i våra olika projekt vi har rullande under hösten, och även ha hand om en del interna utvecklingsprojekt hos oss.

 

Tre snabba!

Vad ser du fram emot, med din praktiktid?

Jag ser framförallt fram emot att få lära mig nya spännande saker, men också att få följa med på så mycket som möjligt. Det ska bli intressant att få komma ut och se hur saker och ting faktiskt fungerar i praktiken, inte bara i teorin.

Vad är det bästa med Karlstad?

Det bästa med Karlstad är att det är en relativt stor stad men ändå nära till allt.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig med tre ord?

Jag tror andra skulle beskriva mig som engagerad, målmedveten och enkel som person.

Effektiv utveckling med Attityd

Effektiv utveckling med Attityd

Idéverkstad är metoden då vi vill att du är med och tänker högt! Denna nya och samskapande metod är har som syfte att få input från användare för att identifiera problem inom ett specifikt område. Tidigare undersökningsmetoder såsom enkäter och intervjuer fungerar inte för den här typen av frågeställningar.

Vad är idéverkstad?

En idéverkstad är ett koncept som Attityd använder då vi önskar få fram såväl utmaningar som innovativa lösningar på redan identifierade utmaningar. Idéverkstad är ett tidsbegränsat forum där särskilt utvalda företrädare från branschen rekryteras och träffas vid tre tillfällen för att med tillgängliga data som utgångspunkt, ta fram och konkretisera potentiella innovativa lösningar på utmaningar som finns kopplat till aktuell frågeställning.

Vem eller vilka är rätt personer att delta i en idéverkstad?

Du vet att du vill utveckla dig och din verksamhet, men du vet inte vad eller hur. Tänk dig att du har behov av att få in idéer inom ett specifikt område för att kunna utveckla din verksamhet. Du behöver få andras input, inte bara idéer från dig och dina kollegor. Frågan är vem eller vilka som är bäst lämpade att identifiera problem, generera idéer och utveckla dessa idéer till ett färdigt koncept. Vår erfarenhet är att få till en mix av deltagare där några har en koppling till branschen eller frågeställningen, t ex arbetar i branschen. Några är bärare av ett problem, t ex i rollen som kund eller brukare. Några är riktigt kreativa och visionära. Då får vi en härlig mix till vår Idéverkstad! En lagom stor grupp består av 5–7 personer.

Tredelad metod:

Idéverkstad består av tre workshops. Varje workshop är cirka 3 h lång och har ett givet tema:

 • Probleminventering
 • Idégenerering
 • Konceptualisering

Metoden administreras och faciliteras av oss på Attityd. Valet av plats för respektive workshop väljs med omsorg. Platsen kan förstärka processen t ex genom att symbolisera en utveckling över tid eller bidra med attribut som stödjer respektive workshop.

Utöver de tre stegen tillkommer ett presentationstillfälle där de framtagna idéerna presenteras för andra intressenter. För att delta i idéverkstad förbinder sig deltagaren att närvara vid samtliga tre tillfällen.

Målet med idéverkstad

Målet med Idéverkstad är att i slutändan presentera ett antal idéer som antingen är:

 1. Realistiska att genomföras omgående
 2. Realistiska att genomföras inom en snar framtid
 3. Visionära

Idéerna konceptualiseras för att någon ska kunna ta vid och göra verklighet av idén!

Attityd tipsar! 6 steg för hållbara möten

Attityd tipsar! 6 steg för hållbara möten

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Som tjänsteföretag kanske möjligheterna att påverka utsläpp och bidra till en bättre miljö ter sig knappa! Vad kan vi göra på kontoret som vi inte redan gör? Vi printar ju redan dubbelsidigt, tänker till på vad som ska skrivas ut, källsorterar och cyklar i möjligaste mån. Mycket tack vare vår miljöcertifiering Svensk miljöbas kan vi konstatera att det visst går att göra små förbättringar varje år. Sedan 2012 när vi miljöcertifierade oss har vi årligen kunnat identifiera små saker som bidrar till en bättre värld. Att vi också har hållbarhet som ett av våra viktiga värdeord på Attityd gör ju naturligtvis inte saken sämre! Vi arbetar gärna med kunder och projekt med hållbarhet i fokus och vi vill också dela med oss av vad vi gör – kanske kan det inspirera en och annan av er att ta efter/knycka/ärligt sno – eller ännu hellre ge oss ditt bästa miljötips för oss som tjänsteföretag? Maila carin@attitydikarlstad.se eller cykla hit och ta en fika!

 1. Föreslå resfria möten, både bra ur miljösynpunkt och tid! Tiden är dyrbar!
 2. Planera möten så att det funkar med cykel, kollektivtrafik eller apostlahästarna!
 3. Fixa en kontorscykel som är tillgänglig för alla att låna. Fixa en extra regnjacka, hjälm och cykellampor så undanröjer du ytterligare hinder!
 4. Skaffa Respass så att alla kan ta bussen eller tåget i stället för bil till mer långväga möten. Att ta bussen till Karlstads universitet och Innovation Park tar 11 minuter från centrum, plus 5 minuters promenad för oss i Inre hamn. Det är snabbare än bilen om du räknar in att gå till bilen, köra, parkera och betala parkering.
 5. För statistik på hur ni reser och utmana varandra! Vem cyklar mest? Vem har flest tågresor? Bussresor?
 6. Minska antalet parkeringar på arbetsplatsen. Gör det lite svårare att välja bilen.
Styrelsekartläggning

Styrelsekartläggning

Ofta finns det behov av tillförlitliga och verkliga fakta. Att få reda på hur det egentligen ser ut. Fakta, information och kunskap om hur verkligheten ser ut, är en förutsättning för att kunna arbeta med förändring. Anna Lundmark Lundbergh, VD på Almi Företagspartner, fick frågan ”Hur det ser ut bland de värmländska företagen sett till antalet kvinnor i styrelser och på VD-position?” Det är någonting som det finns nationell statistik för, sett till börsnoterade bolag, men det saknas för mindre bolag och är inte nedbrytbart på regionalnivå.

Som sagt, för att kunna arbeta med förändring i en specifik fråga behövs information och kunskap om hur verkligheten ser ut. Information som identifierar var vi är idag och utifrån detta kan vi sätta ett mål, ge oss en riktning, och se vart vi vill någonstans.

På uppdrag av Almi Företagspartner Värmland, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har vi på Attityd tagit reda på hur det ser ut i Värmland. Genom inköp av bolagsstatistik för bolag i Värmland och övriga Sverige har vi tagit fram data på hur stor andel kvinnor i styrelser vi har i Värmland och hur stor andel kvinnor på VD-position vi har. Är du nyfiken? Kika här så får du också veta!

Styrelsekartläggning regional nivå.

Styrelsekartläggning nationell nivå.

Nu finns kunskapen och med den öppnar sig möjligheten att agera för att få till stånd en förändring och jämna ut de skevheter som finns vad gäller fördelningen av män och kvinnor i styrelser.

Linn Nilsson ny delägare i Attityd i Karlstad AB

Linn Nilsson ny delägare i Attityd i Karlstad AB

I december förra året tillträdde Linn Nilsson som ny delägare och blir en del i ett ägarteam om tre tillsammans med Nina Engdahl och Carin Grääs.

Linn Nilsson, som närmast kommer från Origo Group AB, har cirka 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder med rigida beslutsunderlag. Utöver sin pol. mag. är Linn Nilsson också utbildad i marknad- och omvärldsanalys.

– Jag arbetade tidigare som projektledare och marknadsanalytiker, och har i mina tidigare uppdrag haft produktionsansvar, personalansvar och mött kunder med många olika typer av problem, säger Linn. Jag är mest van vid att arbeta med webbaserade kvantitativa undersökningar. Där känner jag mig mest ”hemma”, har mest kompetens och erfarenhet där.

Förutom rollen som projektledare kommer Linn att axla internt ansvar med arbetsfördelning och att utveckla marknads- och säljprocessen.

– Jag har varit 18 år i samma bransch. Jag har varit på företag där jag utvecklats och haft olika roller. Nu är jag delägare och engagerad i att driva och utveckla företaget framåt, säger Linn. Det gäller att ha en sund tillväxt i företaget där vi skapar nya kundrelationer samtidigt som vi måste vårda och bibehålla de relationer vi har byggt upp med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Grundades 1995

Attityd i Karlstad AB grundades av Nina Engdahl och Carin Grääs 1995 och sedan dess har företaget expanderat, både i storlek och omsättning. Lika stort som det var att ta in den förste anställda i företaget är en tredje delägare en milstolpe för företaget.

– Att bli ytterligare en delägare i Attityd gör att vi får utmana oss och ställa oss frågan varför vi gör som vi gör, säger Nina Engdahl, delägare och VD i Attityd i Karlstad AB. Linn ger oss nya perspektiv på vad vi gör och hur vi gör! Men våra värderingar och vår relation till kunderna kommer att finnas kvar. Vi vill även fortsätta att göra skillnad och skapa resultat både för oss och våra kunder!

 

Tre snabba!

Vad är det bästa med Karlstad?

Jag är uppväxt i Kil, och efter att ha bott ett par år utomlands bor jag sedan länge i Karlstad. Jag tycker Karlstad är en lagom stor och mysig stad. Det finns bra med restauranger, bra kulturutbud och fina omgivningar – vacker natur! Jag tycker om att springa i skogarna häromkring.

Vad är det bästa med Attityd?

Att vi är ett företag med medarbetare som tillsammans har en bred kompetens och där var och en har unika kvalitéer som gör att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi kan ta oss an olika typer av uppdrag och genomföra det med hög kvalité.

Vi har skapat en utvecklande och positiv arbetsmiljö med högt i tak. Det är roligt att gå till jobbet.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig med tre ord?

Idrottsintresserad, tävlingsinriktad och social!

Sökes: Deltagare till fokusgrupp

Sökes: Deltagare till fokusgrupp

Bor du i någon av Karlstads stadsdelar Kronoparken, Vålberg, Hultsberg/Henstad, Ulvsby, Romstad/Strand och Centrum (Haga, Klara, Norrstrand, Viken) och tycker att det är kul att diskutera tillsammans med andra? Just nu gör vi ett projekt tillsammans med Karlstads universitet som handlar om nyheter, information och lokal nyhetsjournalistik.

Vi söker deltagare!

Vad är en fokusgrupp?
Jo, en fokusgrupp är ett forum där en grupp människor (ca 6–8 deltagare) träffas, i detta fall under cirka 2 timmar, för att diskutera förutbestämda frågor eller teman. Syftet är inte att producera ett resultat utan det är samtalet som är det viktiga.

Vad förväntas?
När du är med i en fokusgrupp behöver du inte förbereda något innan. När vi ses kommer vi berätta för dig vad som kommer hända och vad vi kommer att göra. Det viktigaste är att du är öppen, nyfiken och inte har några problem att prata inför grupp.

När?

 • Centrum – Måndag 8/10 17:30-19:30
 • Hultsberg/Henstad – Onsdag 10/10 17:30-19:30
 • Vålberg – Torsdag 11/10 17:30-19:30
 • Ulvsby – Måndag 15/10 17:30-19:30
 • Kronoparken – Tisdag 16/10 17:30-19:30
 • Romstad/Strand – Torsdag 18/10 17:30-19:30

Var?

 • Inre hamn i Karlstad, i Attityds lokaler (Tynäsgatan 14).
 • Fokusgruppen för Vålberg sker i Vålbergs Bibliotek (Norsplan 4)
 • Fokusgruppen för Ulvsby sker i lokal Alsters sockenstuga

 

Maila anna@attitydikarlstad.se eller ring 054-77 70 605

Vi bjuder på matigare macka och fika, och som tack för ditt deltagande får du ett superpresentkort på 400 kr som du kan använda till vad du vill: https://www.gogift.com/sv-SE/content/super-consumer

Sommarhälsning

Sommarhälsning

Till tonerna av Vissling i D önskar vi dig en riktigt härlig sommar och sköna dagar. Kanske ska du resa bort, kanske ska du njuta av din närmaste omgivning med nära och kära. Oavsett vilket så är du väl värd en skön ledighet! Vi stänger kontoret under juli månad för att ladda batterierna och är tillbaka igen i augusti! Vi byter workshops, utredningar och analyser mot blåbärsplockning, spännande cykling och stilla simturer, de flesta aktiviteterna görs här i Värmland vilket ju är smart ur ett hållbarhetsperspektiv. Annars kan ju semestern och ledigheten vara en riktig bov ur miljösynpunkt. Därför blev vi lite extra glada över att hitta projektet Klimatsmart semester som kan vägleda oss i våra val av semesteralternativ! Kika in så får du se hur miljösmart din resa är i sommar! Läs även Lotta Braunerhielms debattartikel i Sydsvenskan. Lotta är lektor i kulturgeografi och skriver om vad du som enskild resenär kan göra för att gynna lokala företagare när du semestrar!

Här i Karlstad har Värmlandstrafik och Karlstadbuss valt att erbjuda ungdomar gratis sommarkort på sina bussar och tåg. Tack säger vi som har barn och ungdomar som får resa gratis. Det bidrog till ett extra sug efter att semestra i Värmland!   

Anna: Jag längtar ju alltid till vatten så jag kommer ta Båtbussen för grill, sol och bad till Alvön och Långön, mellan Karlstad och Kristinehamn!  

Carin: Jag vill gå 7-torpsleden i sommar! Det är en 8 km lång vandring förbi 7-torp med skogfinsk bakgrund. Turen avslutas med ett besök på Finnkulturcentrum. Attityd gjorde en kartläggning av finnkulturen för många år sedan så det blir kul att få se torpen! 

Linn: Vi ska vandra Sotarblixtleden i Arvika. Den är 15 km och har en jättefin utsiktspunkt! 

Nina: Jag vill åka till Arvika och testa höghöjdsbanan vid Ingestrand, kolla in spökhuset Framme i Skillingmark utanför Eda. å testa MTB-cyklingen i Arvika… 

Sofi: Jag kommer ställa bilen hemma och semestra i närmiljön. Ta en promenad till stranden vid älven eller cykla till Örsholmen!  

 

Behöver du fler tips på resmål i Värmland kika in på www.visitvarmland.se  

Att stanna upp – gör dina resultat mer relevanta och intresseväckande

Att stanna upp – gör dina resultat mer relevanta och intresseväckande

I en tid där den främsta valutan är just tid gäller det att finna vägar till att i företag och organisationer stanna upp. Dagens företags- och projektklimat kräver snabba beslut där nästa uppdrag redan är igång innan det tidigare avslutats. Frågor som vi på Attityd, med andra, ställer oss gäller hur man får med sig avslutade projekts resultat och hur man med det stärker upp i framtida uppdrag. Hur motverkar man att viktig kunskap och värdefulla erfarenheter går förlorade?    

När vi i december 2017 fick i uppdrag av Region Värmland att slutrapportera projektet Green Drive Region samt genomföra workshops för lokal och regional nivå, ett uppdrag vi genomfört tillsammans med Fredrik Holm, tänkte vi en extra vända på hur vi skulle rapportera och presentera. På vilket sätt kan vi presentera och sprida resultatet som verkligen gör skillnad och att erfarenheter inte går förlorade? Hur kan vi göra resultatet mer tillgängligt och inspirerande…? Hur kan vi föra vidare Green Drive Regions resultat på ett sätt där vi samtidigt som vi sprider kunskap också inger en stor nypa kraft och inspiration till att tänka – vad kan jag göra idag för att vår region fram till 2030 ska minska användningen av fossila bränslen?  

Vår nästa tanke: Vore det inte kul med ett spel?  

Tanke blev till handling och tillsammans med Sticky Beat tog vi fram ett ”tidsmaskin”-spel där man får följa Signes resa från 2006 fram till 2035, hennes val i livet och vilja att göra sin boendeort bättre att bo i. I spelet får deltagarna själva bestämma: Vilken typ av kommun bor Signe i? Vad finns det i hennes samhälle som hjälper henne? Vad är det som stjälper henne? Vad drömmer hon om? Vilka är hennes mål? Finns det en tydlig miljöprofil? Vad ska kommunen satsa på – el eller bensin, fri bilparkering i citykärnan eller bredare cykelvägar i kommunen? Tillsammans med deltagarnas egna bygge av Signes kommun tillkommer en del slumpmässiga insatser; nya regeringsdirektiv gällande miljö, turismexposition i länet eller att ett multinationellt företag väljer att etablera sig i kommunen.  

Spelet, som baseras på verkliga utmaningar och scenarion som beskrivs i Green Drive Regions slutrapport, är framtaget för att stärka kunskapsöverföringen och, trots pressade tidsscheman, få berörda att stanna upp och fundera kring vad man idag kan göra för att vår region år 2030 ska ha minskat användningen av fossila bränslen. Spelet är en mix av resultat och reflektion där spelet för över kunskap från projektet till berörda aktörer samt att deltagare får träffas och tillsammans diskutera erfarenheter om lokalt miljöarbete – för att stärka framtida uppdrag!  


Green Drive Region (2015–2018) är ett projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge som omfattar Inre Skandinavien med Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Syftet med projektet är att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken. 

Attityd i Karlstad AB fick av Green Drive Region i uppdrag att ta fram slutrapport samt workshops för lokal och regional nivå. Inom uppdraget för workshops ingår Green Drive Region-spelet. Spelet genomfördes för första gången tillsammans med Attityd i Karlstad som workshopledare, och kommer därefter att spelas runt om i Inre Skandinavien i de regioner som medverkat i Green Drive Region. Möjlighet finns att ta del av spelet för att sprida det vidare ut till sin egen organisation, kommun och företag! Du kan ta del av materialet här!

Värdet av kontinuitet och uthållighet

Värdet av kontinuitet och uthållighet

Moelven Skog ser värdet av kontinuitet och uthållighet!

Moelven Skog AB är en av våra äldsta kunder hos oss på Attityd. Tillsammans med Moelven Skog har vi bland annat kartlagt såväl den breda målgruppen skogsägare som företagets leverantörer och igår levererade vi leverantörsmätningen 2017 som bygger på svar från leverantörerna.

Genom åren har över 10 000 leverantörer tillfrågats om sin uppfattning om kontakten med Moelven Skog och genomförandet av skogsaffären.

Som vanligt leder ett undersökningsresultat till nya frågor och extra tydligt blir detta med en historik av svar. Hur kommer det sig att resultatet förändrar sig just nu? Hur hänger resultaten ihop med väder, priser och andra utomstående faktorer? Det diskuterade vi med Jonas Karlsson, fältköpschef, och Björn Johansson, VD.