Gruppsamtal om morgondagens tjänster

Gruppsamtal om morgondagens tjänster

Villaägare i Karlstad! Vill du delta i ett samtal om morgondagens behov av tjänster kopplade till elnätet och stadsnätet?

Karlstads El- och Stadsnät bjuder in villaägare som är kunder till såväl elnät som stadsnät för ett samtal om kundbehov idag och i framtiden. Tillsammans blickar vi framåt och siar om framtidens behov av tjänster kopplade till elnät och stadsnät.

Samtalet inleds med en inspirerande föreläsning av Malin Thorsén från Svensk Energi och målet är att föreläsningen ska ge energi till ett samtal kring dina behov som villaägare!

Vem söker vi?

Vi söker villaägare som är anslutna till både Karlstads elnät och stadsnät.

Vad bjuder vi in till?

Vi bjuder in till ett gruppsamtal den 25 augusti klockan 18-21 och startar med en inspirerande föreläsning med Malin Thorsén från Svensk Energi för att därefter samtala kring dagens och morgondagens behov av tjänster kopplade till el- och stadsnät för dig som villaägare. Samtalet leds av en intervjuare från Attityd i Karlstad. Vi bjuder på något att äta och dricka.

Hur anmäler du dig?

Är du intresserad av att delta i gruppsamtalet? Anmäl ditt intresse till carin@attitydikarlstad.se eller kontakta Carin Grääs på 054 777 06 02. Som tack för ditt deltagande får du 400 kr i form av ett Superpresentkort.

About the Author

Leave a Reply