Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Författarna Nina Engdahl och Carin Grääs, shop grundarna av Attityd, samt Lars Christensen och Lars Haglund såg redan 1998 behovet av en metodbok för marknadsundersökningar. Under 2016 har en ombearbetning skett och nu i höst släpptes den fjärde upplagan av ”Marknadsundersökning – en handbok”. Boken går igenom en undersöknings alla moment – från idé och problemformulering till resultat och presentation – och är full av konkreta råd och tips för att direkt kunna tillämpas på en kvantitativ eller kvalitativ undersökning!

I samband med släppet av nya upplagan har vi på Attityd gjort åtta kortare artiklar utifrån kapitel i boken. I artiklarna kan du som undersökare, kund, student och allmänt intresserade bland annat söka kunskap om vad en undersökning är och längre fram i serien kommer vi gå igenom olika metoder, hur en kan bestämma urval och hur det i sin tur påverkar undersökningen, samt hur en analys, rapportering och presentation av undersökningsmaterial kan gå till! Artiklarnas teman är:

  1. Vad är en undersökning?
  2. Att välja metod
  3. Ansatsen
  4. Sekundärdata och Primärdata
  5. Data: enkät och intervju
  6. Data: Observation och experiment
  7. Urval
  8. Analys och resultat

 

Vår artikelserie börjar med ”Vad är en undersökning?” som beskriver just vad titeln avslöjar, vad en undersökning är samt hur man gör en problem- och syftesformulering. Tillhörande ”Vad är en undersökning?” finns även en film som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret (något som vi kommer gå igenom mer i artikeln ”Analys och resultat”).

 

Klicka här för att läsa artikeln!

Så håll utkik varje fredag i 8 veckor framöver och ta del av, och lär dig mer om en undersöknings olika delar!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

 

About the Author

Leave a Reply