Kundcase: Värmlands Museum

Kundcase: Värmlands Museum

Besöksmätning – vad tycker besökarna? 

För sex år sedan utförde vi en besöksmätning åt Värmlands Museum för att undersöka besöksstrukturen samt om och hur denna påverkas i och med utställningen 1001 InventionsNu har vi tillsammans med Värmlands Museum utfört en ny besöksmätning för att undersöka vilka deras besökare är och hur de uppfattar Museet. 

 

Utvärderingsprocessen 

För mindre än ett år sedan öppnade Värmlands Museum sina dörrar på nytt efter att ha gjort en omfattande ombyggnation och renovering av deras lokaler. I samband med det kontaktade de Attityd för att göra en ny mätning. Denna gång för att få insyn i hur besökarna uppfattar dem efter nyöppningen.

Värmlands Museum var i behov av en besöksundersökning av flera anledningar. Vi behöver få bättre koll på vilka våra besökare är och vad de tycker om oss för att bättre rikta vårt arbete åt rätt håll. Vi valde Attityd för att det är ett lokalt företag som vi även använt tidigare med bra resultat.

(Caroline Zreloffverksamhetschef Värdskap & konferensansvarig på Värmlands Museum.)

För att ge Värmlands Museum ett bra underlag för att fortsätta utveckla sin verksamhet utfördes en digital enkätundersökning på plats vid Museets lokalerEnkäten riktade sig till personer som under insamlingsperioden besökt Värmlands Museum. Genom undersökningen har Värmlands Museum fått information om besökarna och hur de upplever Värmlands Museum för att de sedan ska kunna utveckla deras verksamhet. Resultatet levererades i en diagramrapport som sedan presenterades genom ett digitalt möte på grund av covid-19. 

  

Mätningsresultatet bidrar till nya insikter 

Caroline berättar att resultatet från besöksmätningen har varit av god användning för Värmlands Museums nya verksamhetsplanHon förklarar vidare att de har tack vare undersökningen fått nya insikter som de kommer arbeta vidare med.

Vi kunde utläsa mycket bra information från materialet. En del saker bekräftade vad vi trodde sen innan, men en del nytt har också kommit fram. Nu har vi det på papper och kan bättre jobba utifrån detta.

 

Är du också i behov av att göra en besöksmätning? Tveka inte att kontakta oss.

 

Läs alla våra kundcase.