Kundcase: Visit Värmland

Kundcase: Visit Värmland

Visit Värmland har under snart tre års tid bedrivit EU-projektet Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) med målsättningen att höja konkurrenskraften i Värmland. Genom att anordna besöksnäringsdagar, föreläsningar och andra typer av aktiviteter vill man inspirera och utbilda medlemmarna för att kunna bidra med en hållbar expansion av besöksnäringen. Vi på Attityd har genom rollen som löpande utvärderare följt upp och bistått med information genom att bland annat intervjua intressenter och deltagit på styrgruppsmöten.

Arbetar för ett växande Värmland

– Vi vill främja besöksnäringen genom att skapa tillfällen för branschen att nätverka och skapa kontakter. Vi har idag en löpande kontakt med ungefär 200 företag, Sarah Andrén projektledare KBV.

Visit Värmland är en ekonomisk förening som verkar för besöksnäringen i Värmland vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. I och men projektet vill man, förutom att bidra till en hållbar expansion av besöksnäringen och öka konkurrenskraften och tillväxten hos värmländska företag, även öka antalet besökare till Värmland.

Värmland har i vanliga fall en hög andel besökare från utlandet och vid projektstart fanns det ett stort internationellt fokus, främst mot gränsen mellan Norge. Men i och med pandemin fick projektet, och lika så organisationerna som projektet berör ställa om.

– Behovet av information och hur man når sina kunder har alltid varit stor, men det har visat sig ännu tydligare i år. Det är många företag som har fått ställa om från en marknad med ett stort internationellt fokus till en nationell marknad. Jag är verkligen superstolt över alla som har ställt om, säger Sarah Andrén.

Klarhet genom löpande utvärderingar

Sarah menar att det har varit givande att fått lägesrapporter löpande genom hela projektet för att få svar på hur de faktiskt ligger till.

– Det har varit fantastiskt bra att arbetat med Attityd. Det finns en tydlig plan hela vägen där de har talat om vilken information som behöver samlas in. Det är annars lätt att glömma bort i allt annat.

 

Nyfiken på mer? Se alla våra kundcase.