Projekt

Är du mitt uppe i planering av ett nytt projekt och vill ha mer input inför uppstart? Har du precis avslutat ett projekt och vill veta vad deltagare tyckte? Står ni inför ett förändringsarbete och vill ta nästa steg med fler och gemensamma lösningar?

Projektutvärdering

Gjorde vi verkligen rätt här? Genom att utvärdera en avslutad- eller pågående process så skapar man underlag för effektivisering och förbättring. Genom att analysera processdesign, flöden och ackumulerad information så hittar man ofta flera åtgärder som borgar för utveckling.

Processdesign

Hur tusan ska vi lyckas med det här? För att lyckas tackla stora och komplexa utmaningar eller omställningar kärvs planering, eftertanke och förståelse för kontext och aktörer. En professionell processdesign hjälper organisationen kartlägga moment och utmaningar, men också att visualisera hur man på bästa sätt löser en uppgift, både så att den blir kostnadseffektivt och präglas av delaktighet.

Dokumentation och visualisering

Hur ser man till så att alla kan ta del av informationen?  Vi kan tillhandahålla dokumentation av stora och små processer. I vår portfölj finns både digitala och analoga tillvägagångssätt för att se till att ingen genererad kunskap eller idé tappas bort längst vägen. Vi jobbar också med ett brett uraval av digitala presentationslösningar, infographics och film som gör det möjligt att sprida resultatet på ett snabbt och tillgängligt sätt i organisationen.

Nollmätning

Projekt görs för att få någon form av utveckling och förflyttning inom ett visst område – fler företag, bättre samverkan, tydligare varumärke och så vidare. Men vad är utgångsläget? Nollmätningen görs för att identifiera frågor som är direkt kopplade till projektets syfte och mål. I slutet av projektet kan vi då se vad projektets insatser har lett till för resultat och effekter. Vissa områden kan även följas löpande för att kartlägga förflyttningen mot målen. Detta för att kunna justera insatser för att nå målen under projekttiden.

Workshop och interaktiva möten

Hur kan man tillvarata en grupps kollektiva intelligens? Genom att jobba med workshops och interaktiva mötesmetoder kan man hitta nya innovativa lösningar på gamla problem, och samtidigt maximera hur man använder enskilda kompetenser.

Processledning

Hur går man från punkt A till punkt B? Ta lotsa sig genom en process kräver kännedom om verktyg och metoder för analys och utveckling. Därför kan det ibland vara bra att ta in en professionell processledare som med upparbetade strukturer, rutiner och nätverk driver processen och parallellt skapa värde för organisationen, oavsett om det handlar om kvalitetsutveckling, lönsamhet eller social tillväxt.

Följeforskning och projektstöd

Vi ni göra något mer än bara slututvärdering. Attityd har som konsult jobbat med on-going evaluation, följeforskning och lärande utvärdering sedan starten för 20 år sedan, men har skapat sig en spetskompetens inom området under de senaste fem åren. Våra styrkor ligger i System för kontinuerlig återkoppling/feedbackloop (på fysiskt och digitalt), rutiner för att ackumulera information i och utanför undersökningsmoment och genom ett öppet och tydligt bemötande Inkorporera både projektägare, projektmedarbetare i arbetet.

Metoder för utvärdering och lärande

Vill ni själva bli bättre på metoder för utvärdering? Utvärdering är ett hantverk som handlar om att tillvarata kollektiv intelligens. Det är också en sätt att koppla samman de processer som sker inom en organisation eller ett projekt med de större skeendena i omvärlden. Vi tror på ett ömsesidig lärande mellan projektägare och oss som beställare och delar därför gärna med oss av metoder och verktyg för utvärdering.

Vill du veta mer om någon tjänst?

Skicka ett mejl eller ring till Nina så berättar hon gärna mer.