Så når vi rätt målgrupp i den mobila boomen!

Så når vi rätt målgrupp i den mobila boomen!

”Vuxna använder sin mobil 264 gånger per dag om vi räknar in samtal och textande. Unga i åldern 15-24 använder mobilen 387 gånger per dag vilket motsvarar varannan minut ifall vi räknar på den tid målgruppen är vakna.”

Statistiken kommer från IPA (Institute of Practitioners in Advertising) och späder på det Internetstiftelsen i Sverige kommit fram till genom rapportserien Svenskarna och internet; att unga i åldern 16-25 år använder internet 21, ambulance 4 timmar per vecka i hemmet och i åldern 12-35 används mobilen i 33% av den totala tiden som spenderas på internet.

”Mobilanvändandet har ökat under det senaste året även om ökningen inte varit lika stark som tidigare år. Från att nästan ingen använde en smartmobil dagligen år 2010, anabolics spred sig de smarta mobilerna åren därefter snabbt främst i åldrarna 16 till 45 år. 2013 användes smartmobilen dagligen av drygt 80 procent i åldrarna 12 till 35 år. En ökning på över 70 procentenheter på tre år. Under det senaste året har ytterligare tio procentenheter tillkommit i nästan alla åldersgrupper, utom bland de unga (12–25 år) där användningen redan var mycket hög, och bland de äldsta där användningen fortfarande är låg.”

Hur påverkar det oss som datainsamlare?

Vi måste vara där användarna är och där vi har störst möjlighet att nå flest i vår målgrupp och därför har vi på Attityd säkerställt att vi använder oss av verktyg som är mobilanpassade för att öka förutsättningarna för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur du kan nå ut till flest i din målgrupp!


Ladda ned IPA:s rapport här.

 

About the Author

Leave a Reply