Säg hej till Frida

Säg hej till Frida

Vi säger varmt välkommen till Frida! Under 20 veckor kommer Frida, som läser sitt tredje år på Samhällsanalytikerprogrammet med inriktning på organisering vid Karlstad universitet, följa med oss och jobba i våra olika projekt vi har rullande under hösten. Så himla roligt tycker vi!

Tre snabba med Frida

Som samhällsanalytiker, vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat?

Tycker alltid att det är svårt att välja vilken fråga som jag brinner mest för, men det som länkar samman mina intressen är människor. Jag tycker det är otroligt spännande med människor, allt från beteendemönster till organisering på samhällsnivå.

Vad är det bästa med Karlstad?

Det bästa är helt klart närheten till allt. Nära till vatten, nära till skogen och nära till staden.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig med tre ord?

Nyfiken, positiv och omtänksam

Attityd gör MSB:s årliga enkätundersökning Opinioner

Attityd gör MSB:s årliga enkätundersökning Opinioner

För andra året i rad har Attityd genomfört MSB:s årliga enkätundersökning Opinioner. Undersökningen handlar om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.

Resultatet visar bland annat att 81% av de tillfrågade är positiva till att delta i totalförsvaret utifrån sin förmåga och sina färdigheter. Vidare framkommer att 71% är oroade över den organiserade internationella brottsligheten.

Vill du läsa mer så finns rapporten i sin helhet och en sammanfattning på MSB:s hemsida: www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Svenskarna-positiva-till-att-bidra-till-totalforsvaret/

Affärsutveckling i Värmland – det bubblar av aktivitet

Affärsutveckling i Värmland – det bubblar av aktivitet

”Sätt dig bekvämt, fokusera på andningen, Vi lämnar den fina dagen här på hotell Drott i Karlstad. Vi befinner oss högt upp i huset och det gör det lätt att lyfta ovanför byggnaden. Du rör dig framåt i tiden, vi lämnar 2018 bakom oss, 2019, 2020, 2021. Vi tar oss sakta ner till marken igen.”

Jag har under hösten haft förmånen att möta en rad olika företag i det avslutande, och uppföljande steget av Handelskammaren Värmlands projekt Affärskraft. Syftet med det uppföljande steget är att ge företagen en möjlighet att knyta an inledande företagsanalys och valda utbildningar till var företaget befinner sig idag. Vad jag ser är att det bubblar av aktivitet i de värmländska företagen!

Jag slås av vilken kraft och energi det finns i de värmländska företagen. Men jag slås också av företagens ”nu-fokus”. Att då få tid till att lyfta blicken och fundera på vart man ska med sin verksamhet, vilka utmaningar som väntar längs vägen och vilka möjligheter som finns upplever jag har varit värdefullt och inspirerande för företagen. Jag slås även av att vi tack vare våra framåtsyftande möten har tänt en gnista till att vilja göra mer. En vilja till att lyfta blicken och tänka långa tankar. En vilja till att sätta mål och planera för hur målen ska nås. En vilja att se sin roll i företaget, både med sina starka och de mindre starka sidor.

Nyfikenheten över att tänka framåt och viljan att ta in andras perspektiv har väckts till liv i företagen. Jag blir glad över att många tack vare Affärskraft har hittat det stödsystem som finns i Värmland. Flera företag har kontaktat Almi och tagit del av deras tjänster för företagsutveckling. Några har ställt frågor om styrelse och överväger att ta in extern kompetens i sina verksamheter.

Affärsutveckling på företagsnivå

Jag har även haft förmånen att delta i projektet Tillväxtmotor som en av fyra ledamöter. I Tillväxtmotor har vi fokuserat på ett enda företag under en längre tid. (Visste du att Tillväxtmotor vann European Enterprise Promotion Awards 2017, för bästa projekt i Europa för tillväxt i små och medelstora företag?) I våra projektutvärderingsuppdrag har vi en längre tid fått signaler om att företagen har ont om tid och att det är svårt att upprätthålla daglig verksamhet tillsammans med kontinuerlig företagsutveckling. Företagen har svårt att prioritera mellan alla de aktiviteter som stödsystemet erbjuder. Därför är Tillväxtmotor ett så bra exempel på där man sätter företagaren i centrum och skräddarsyr aktiviteter utifrån företagarens unika situation. Jag tror att vi kommer se mer utav det framgent. Förhoppningen är att företagen ska sluta springa och stället för att skjuta cykeln framför sig stanna upp och hoppa upp på den.

”Företagarnas fokusering på den dagliga verksamheten och deras ”brist på tid” ställer krav på framtida aktiviteter. Vi ser ett behov av individanpassade tjänster, med fokus på den individuella företagaren och dennes behov framför generella föreläsningar och breda aktiviteter.”

LUPP: Viktigt beslutsunderlag för arbete mot unga

LUPP: Viktigt beslutsunderlag för arbete mot unga

I dag drunknar vi i statistik, databaser och rådata. För ökad användning och för att informationen ska bli ett beslutsunderlag krävs bearbetning och paketering. Ett arbete som kräver nära samarbete med uppdragsgivaren. Läs om vårt arbete med LUPP, MUCF:s enkät som riktar sig till unga, för Karlstads kommun.

Men vad är LUPP?  

Ja, LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken och är en undersökning som genomförs nationellt med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) som samordnare. Alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta och sett över åren har 250 av 290 kommuner någon gång genomfört LUPP.

Det som LUPP ger är en databas full med information om hur ungdomar har det i aktuell kommun. Och för att det ska bli ett viktigt och användbart beslutsunderlag för en kommun är steg 1 att bearbeta informationen utifrån de behov och förutsättningar som finns lokalt.

LUPP i Karlstad

Vi på Attityd har i fyra omgångar fått i uppdrag av Karlstads kommun att sammanställa deras LUPP-resultat. Jättekul tycker vi! Det är ett stort uppdrag, med många frågeområden och med en minst sagt intressant målgrupp. I 2017 års LUPP i Karlstad har 1 466 ungdomar, på fjorton olika skolor, deltagit och svarat på frågor om sin fritid, skola, framtidsdrömmar, trygghet, arbete, hälsa och politik. Att så pass många ungdomar har svarat på enkäten gör att vi kan dra slutsatser utifrån resultatet som blir representativt för alla ungdomar i Karlstad. Karlstad har valt att sammanställa LUPP-resultat på totalnivå och nedbrutet på undersökningsår, kön och årskurs. Det lade grunden till en fördjupad analys inom alla sju områden där vi la in Karlstads resultat i en nationell kontext. Utifrån resultat och analys gjordes en sektorsövergripande workshop eftersom arbete mot unga oftast inte ligger inom ett förvaltningsområde utan sträcker sig över fler, vilket behöver belysas och diskuteras på ett brett plan.

Att skräddarsy efter behov

Upplägget för arbete med LUPP ser olika ut från kommun till kommun, och det går att skräddarsy precis utifrån varje kommuns behov. Vi på Attityd samarbetar nu med flera kommuner i Dalarna som har valt Ungt inflytande som fokusområde vilket kommer användas i analysen. Det som alla kommuner har gemensamt är att beslut som rör unga kräver kunskap om unga, vilket LUPP:en och ett planerat beredningsarbete kan ge.

 

Vill man ta del av hela resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Karlstad kommuns hemsida, där man också kan ta del av tidigare LUPP-rapporter: LUPP Karlstad 

Att resa hållbart, i ett växande värmland

Att resa hållbart, i ett växande värmland

Igår var vi på Attityd för tredje året i rad på konferensen om Hållbart resande i ett växande Värmland, denna gång med ett fokus på kommunikation och beteendeförändring. Hur ska vi kommunicera hållbart resande och få människor att vilja ändra sig?

Självledarskap och inställning

På plats var Anna Bellman som höll i en inspirerande föreläsning om ledarskap och självledarskap i förändring. Hon har arbetat som journalist inom radio och tv, och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini. Anna pratade om hur vi ska kommunicera och hur vår inställning är en viktig del i hur vårt budskap blir. De ord vi tar med oss är #Inställning #Tydligt budskap och #Dig själv. Och på tal om #inställning, den som kanske berörde oss allra mest – Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten. Hennes inställning blir en otroligt viktig ingrediens till hennes budskap – vilket miljöengagemang! Heidi och hennes man Björn Ferry har som mål att bli helt fossilfria 2025.

”Alla kan inte göra allt men alla kan göra något, du kan börja med dig själv.”

Heidi Andersson, Hållbart resande i ett växande Värmland

Avstämning i delprojekten

Under dagen fick vi också ta del av intressanta resultat från projektet Hållbart resande i Värmland som nu är inne på sitt sista år. Labeat Bijak, projektledare för delprojektet samhällsplanering berättade för oss om hur man kan integrera mobilitetsfrågorna i den kommunala planprocessen, när vi bygger nytt måste vi räkna in cykel!

Malin Hedlund, projektledare för hållbara handelsresor delade med sig om flera lärdomar och tjänsteidéer. En ide vi fastnade för var att tänk om vi kunde ha en lastcykel, köra in i affären och ha en cykelkarta var vi ska ta oss för bästa packning, packa våra varor direkt i påsar för att sedan köra ut och hem? En enkel och smidig idé tycker vi!

Delprojektet hållbara arbetsresor, med projektledare Eva-Lena Eriksson berättade tillsammans med projektassistent Johanna Hedqvist bland annat om hur projektet fungerat, resultat från deras innovationsarbete och om de olika kampanjerna som skett ute på arbetsplatserna. För oss var denna punkt i dagens fullspäckade schema spännande då vi på Attityd är delaktiga i genomförandetav projektets resvaneundersökningarna. I skrivande stund arbetar med eftermätningarna för att kunna jämföra hur det såg ut innan och hur det ser ut idag.

 

Efter denna dag är vi fulltankade med ny energi och inspirerade att kunna kommunicera ut till människor i vår närhet hur viktigt det faktiskt är att resa hållbart!

Kanske inte en riktig jobbannons, men…

Kanske inte en riktig jobbannons, men…

…vi på Attityd söker en ny kollega, troligen en van projektledare. Vårt driv är att hjälpa våra kunder med bättre beslutsunderlag, så att de kan göra sitt jobb ännu bättre. Vi gör undersökningar, utredningar, workshops, intervjuer, enkätundersökningar och paketerar resultaten till såväl offentliga som privata kunder.

Allt i syfte att göra vår kund ännu bättre på sitt jobb ser vi att du kanske brinner för:

 • följeforskning?
 • att genomföra workshops, intervjuer och samla olika typer av data?
 • att förpacka information på ett tilltalande sätt, både i rapportform, digitalt och film?

Kanske är du också sugen på att jobba med Attityds marknadsföring?

Vi söker dig som kan komplettera oss kompetensmässigt, samt sett till bakgrund, ålder och kön. Vi ser gärna ansökningar både från män och kvinnor.

Låter det som dig – eller någon du känner? Hör av dig, gärna med ett personligt brev och CV till nina@attitydikarlstad.se eller slå en pling på 0708-741894.

Välkommen Mikaela

Välkommen Mikaela

Vi välkomnar Mikaela till oss på Attityd, som under 20 veckor kommer praktisera hos oss. Mikaela läser sitt tredje år på Samhällsanalytikerprogrammet med inriktning på organisering, vid Karlstad universitet.

Under sin praktik kommer Mikaela få följa med och jobba i våra olika projekt vi har rullande under hösten, och även ha hand om en del interna utvecklingsprojekt hos oss.

 

Tre snabba!

Vad ser du fram emot, med din praktiktid?

Jag ser framförallt fram emot att få lära mig nya spännande saker, men också att få följa med på så mycket som möjligt. Det ska bli intressant att få komma ut och se hur saker och ting faktiskt fungerar i praktiken, inte bara i teorin.

Vad är det bästa med Karlstad?

Det bästa med Karlstad är att det är en relativt stor stad men ändå nära till allt.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig med tre ord?

Jag tror andra skulle beskriva mig som engagerad, målmedveten och enkel som person.

Effektiv utveckling med Attityd

Effektiv utveckling med Attityd

Idéverkstad är metoden då vi vill att du är med och tänker högt! Denna nya och samskapande metod är har som syfte att få input från användare för att identifiera problem inom ett specifikt område. Tidigare undersökningsmetoder såsom enkäter och intervjuer fungerar inte för den här typen av frågeställningar.

Vad är idéverkstad?

En idéverkstad är ett koncept som Attityd använder då vi önskar få fram såväl utmaningar som innovativa lösningar på redan identifierade utmaningar. Idéverkstad är ett tidsbegränsat forum där särskilt utvalda företrädare från branschen rekryteras och träffas vid tre tillfällen för att med tillgängliga data som utgångspunkt, ta fram och konkretisera potentiella innovativa lösningar på utmaningar som finns kopplat till aktuell frågeställning.

Vem eller vilka är rätt personer att delta i en idéverkstad?

Du vet att du vill utveckla dig och din verksamhet, men du vet inte vad eller hur. Tänk dig att du har behov av att få in idéer inom ett specifikt område för att kunna utveckla din verksamhet. Du behöver få andras input, inte bara idéer från dig och dina kollegor. Frågan är vem eller vilka som är bäst lämpade att identifiera problem, generera idéer och utveckla dessa idéer till ett färdigt koncept. Vår erfarenhet är att få till en mix av deltagare där några har en koppling till branschen eller frågeställningen, t ex arbetar i branschen. Några är bärare av ett problem, t ex i rollen som kund eller brukare. Några är riktigt kreativa och visionära. Då får vi en härlig mix till vår Idéverkstad! En lagom stor grupp består av 5–7 personer.

Tredelad metod:

Idéverkstad består av tre workshops. Varje workshop är cirka 3 h lång och har ett givet tema:

 • Probleminventering
 • Idégenerering
 • Konceptualisering

Metoden administreras och faciliteras av oss på Attityd. Valet av plats för respektive workshop väljs med omsorg. Platsen kan förstärka processen t ex genom att symbolisera en utveckling över tid eller bidra med attribut som stödjer respektive workshop.

Utöver de tre stegen tillkommer ett presentationstillfälle där de framtagna idéerna presenteras för andra intressenter. För att delta i idéverkstad förbinder sig deltagaren att närvara vid samtliga tre tillfällen.

Målet med idéverkstad

Målet med Idéverkstad är att i slutändan presentera ett antal idéer som antingen är:

 1. Realistiska att genomföras omgående
 2. Realistiska att genomföras inom en snar framtid
 3. Visionära

Idéerna konceptualiseras för att någon ska kunna ta vid och göra verklighet av idén!

Attityd tipsar! 6 steg för hållbara möten

Attityd tipsar! 6 steg för hållbara möten

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Som tjänsteföretag kanske möjligheterna att påverka utsläpp och bidra till en bättre miljö ter sig knappa! Vad kan vi göra på kontoret som vi inte redan gör? Vi printar ju redan dubbelsidigt, tänker till på vad som ska skrivas ut, källsorterar och cyklar i möjligaste mån. Mycket tack vare vår miljöcertifiering Svensk miljöbas kan vi konstatera att det visst går att göra små förbättringar varje år. Sedan 2012 när vi miljöcertifierade oss har vi årligen kunnat identifiera små saker som bidrar till en bättre värld. Att vi också har hållbarhet som ett av våra viktiga värdeord på Attityd gör ju naturligtvis inte saken sämre! Vi arbetar gärna med kunder och projekt med hållbarhet i fokus och vi vill också dela med oss av vad vi gör – kanske kan det inspirera en och annan av er att ta efter/knycka/ärligt sno – eller ännu hellre ge oss ditt bästa miljötips för oss som tjänsteföretag? Maila carin@attitydikarlstad.se eller cykla hit och ta en fika!

 1. Föreslå resfria möten, både bra ur miljösynpunkt och tid! Tiden är dyrbar!
 2. Planera möten så att det funkar med cykel, kollektivtrafik eller apostlahästarna!
 3. Fixa en kontorscykel som är tillgänglig för alla att låna. Fixa en extra regnjacka, hjälm och cykellampor så undanröjer du ytterligare hinder!
 4. Skaffa Respass så att alla kan ta bussen eller tåget i stället för bil till mer långväga möten. Att ta bussen till Karlstads universitet och Innovation Park tar 11 minuter från centrum, plus 5 minuters promenad för oss i Inre hamn. Det är snabbare än bilen om du räknar in att gå till bilen, köra, parkera och betala parkering.
 5. För statistik på hur ni reser och utmana varandra! Vem cyklar mest? Vem har flest tågresor? Bussresor?
 6. Minska antalet parkeringar på arbetsplatsen. Gör det lite svårare att välja bilen.
Styrelsekartläggning

Styrelsekartläggning

Ofta finns det behov av tillförlitliga och verkliga fakta. Att få reda på hur det egentligen ser ut. Fakta, information och kunskap om hur verkligheten ser ut, är en förutsättning för att kunna arbeta med förändring. Anna Lundmark Lundbergh, VD på Almi Företagspartner, fick frågan ”Hur det ser ut bland de värmländska företagen sett till antalet kvinnor i styrelser och på VD-position?” Det är någonting som det finns nationell statistik för, sett till börsnoterade bolag, men det saknas för mindre bolag och är inte nedbrytbart på regionalnivå.

Som sagt, för att kunna arbeta med förändring i en specifik fråga behövs information och kunskap om hur verkligheten ser ut. Information som identifierar var vi är idag och utifrån detta kan vi sätta ett mål, ge oss en riktning, och se vart vi vill någonstans.

På uppdrag av Almi Företagspartner Värmland, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har vi på Attityd tagit reda på hur det ser ut i Värmland. Genom inköp av bolagsstatistik för bolag i Värmland och övriga Sverige har vi tagit fram data på hur stor andel kvinnor i styrelser vi har i Värmland och hur stor andel kvinnor på VD-position vi har. Är du nyfiken? Kika här så får du också veta!

Styrelsekartläggning regional nivå.

Styrelsekartläggning nationell nivå.

Nu finns kunskapen och med den öppnar sig möjligheten att agera för att få till stånd en förändring och jämna ut de skevheter som finns vad gäller fördelningen av män och kvinnor i styrelser.