Normutveckling för att möta kunders behov av ökade insatser för jämställdhet och jämlikhet

Normutveckling för att möta kunders behov av ökade insatser för jämställdhet och jämlikhet

Attityd genomför sedan flera år tillbaka utredningar och utvärderingar för såväl privat som offentlig sektor. Intresset och behovet av att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna, miljö, jämställdhet och mångfald, ökar stadigt. Sedan tidigare har vi fördjupat och förstärkt våra kunskaper inom miljö, både i våra uppdrag och internt. Nu står normutveckling på schemat.

Ökad arbetslöshet, en könssegregerad arbetsmarknad och tydliga könsfördelningar i beslutsfattanden är för att nämna några anledningar till varför vi på Attityd väljer att kompetensutveckla vår verksamhet. Som en följd av den tragedi vi befinner oss i bedöms arbetslösheten öka mer för män än för kvinnor, och det visar sig tydligare att kvinnor har mindre att säga till om i beslutsfattandet. En följd av det är att vi ser en ökad efterfrågan hos offentliga aktörer att möta dessa utmaningar. Kraven från politiken kommer troligen öka vad gäller bland annat utvärdering av pandemin från lagens sju diskrimineringsgrunder, jämlik vård och uppföljning av skattefinansierade projekt. För den privata sektorn kan de krav som idag finns vad gällande icke-diskriminering få allt större betydelse och sätta ett större fokus på arbetsgivaren.

Detta gör att vi kompetensutvecklar vår verksamhet för att bygga ett inkluderande arbetssätt i vår organisation, utveckla nuvarande tjänsteerbjudande och inkludera dessa perspektiv i våra befintliga uppdrag.

– Normutveckling är en del av vår kompetensförsörjning och en del av ett livslångt lärande. Vi ser att detta gynnar både vår egen verksamhet, men även våra kunders då vi kan bidra med andras verksamhetsutveckling inom området, säger Nina Engdal, vd Attityd i Karlstad.

Utbildningen finansieras av Region Värmland via en så kallad omställningscheck. Omställningscheckarna är en tillfällig stödform för företag som kämpar med effekterna av coronapandemin. Attityd ansökte om bidraget och fick beviljad finansiering för att genomföra utbildningen om normer tillsammans med Up is Down.

Läs mer om vad som krävs för att ansöka om omställningscheckar från Region Värmland.

En lärandeprocess

Samtliga medarbetare deltar i den casebaserade lärprocessen som genomförs av Up is down. Utvecklingsprocessen bygger på tre workshops med fokus på att skapa insikt och lärande kring vad normer är och hur de fungerar för att sedan applicera och bygga vidare på två befintliga kundcase. Slutligen fokuserar vi på att utveckla befintliga erbjudanden utifrån den nya kunskapen kring normer. De tre Normutvecklingtillfällena arrangeras av Nina Kask på Up is down.

– Genom denna utvecklingsprocess vi vill uppmärksamma hur normer påverkar vår vardag på olika sätt. Jag vill att deltagarna ska få med sig tillräckligt för att sedan kunna se saker de själva inte reflekterat över tidigare, säger Nina Kask.

Vidare menar Nina att det är vanligt att personer inte uppfattar att det finns normer för att personen i fråga befinner sig mitt i normen. Det är därför viktigt att fråga sig när man kommer i nya sammanhang hur den nya konstellationen av människor ser ut. Genom att lyfta ämnet får man perspektiv och distans till hur verkligheten faktiskt ser ut. Som organisation är det en långsiktig utveckling för den interna affärskulturen och ett tillfälle att arbeta för få ut den fullständiga komptenen av sin personal. Likaså ger det tid för att reflektera över hur man kan utveckla sina tjänster ut ett mer normkritiskt perspektiv. Normutveckling bidrar till ett bredare perspektiv på alla delar i en verksamhet.

 

Digitala möten minskar rusningstrafiken

Digitala möten minskar rusningstrafiken

”En helt seriös fråga till alla er som nu sitter i videomöten i stället för att gå på frukostmöten, seminarier och konferenser: Vad från det gamla sättet att mötas saknar ni mest?”

Så lyder frågan som Fredrik Holm, miljökonsult och skribent, slängde ut på sin Facebooksida. Med sina nästa 60 kommentarer visar inlägget att det är fler än vi på Attityd som har intresse av att diskutera den omställning vi har gått igenom. Från fysiska till digitala möten – hur det i sin tur påverkar miljön? 

Fredrik som har arbetat med miljöfrågor i över 40 år har under flera tillfällen samarbetat med oss på Attityd i uppdrag som främst handlar om miljö och kollektivtrafik. Senast vi arbetade tillsammans var i ett scenariouppdrag för projektet Green Drive Region där vi åskådliggjorde hur Inre Skandinavien kan se ut när vi har en fossilfri fordonsflotta. För några veckor sedan möttes vi av hans inlägg som vi snart såg överflödas av kommentarer. I en intervju med Fredrik förklarar han att det är följderna av Covid-19 och påverkan på rusningstrafiken som fick honom att ställa frågan till sina följare på Facebook. Rusningstrafiken är ett problem som finns i de flesta städerna och inte minst i Karlstad. I och med nya vanor och mindre resande kan nya resebeteenden även påverka trafiken.

– Under våren har folk jobbat hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. Detta innebär att rusningstrafiken har minskat, och om rusningstrafiken minskar kan man använda vägarna bättre, säger Fredrik.

Genom att ställa frågan till sina följare ville han ta reda på vad de anser vara fördelarna och nackdelarna med våra nya digitala arbetssätt. Vi på Attityd har under Covid-19 ställt om våra arbetssätt och fått finna nya vägar för interaktion, möten och fikaraster. Men digitala möten i all ära – vi saknar att ses!

 

Saknaden av tjatter, nyanser och fika

Fredrik Holm
Foto: Christer Höglund.

Inlägget som publicerades på Fredriks Facebooksida har väckt ett stort engagemang där nästan 60 personer delat med sig av sina åsikter.

– Jag hade aldrig väntat mig en sådan respons. Jag skulle säga att hälften applåderade åt den digitala utvecklingen. Medan hälften saknar det fysiska mötet.

Vad vi ser att människor saknar från fysiska möten är: det oplanerade samtalet, tjattrandet, en riktig fika, att prata i mun på varandra, energin i rummet, nyanserna i kroppsspråket och bekräftelsen i form av “hmm”-andet. Men trots detta har digitala möten några positiva aspekter vilka kan ha en positiv inverkan på miljön. Många Europiska länder har exempelvis, i samband med att landets lättade restriktioner valt att spärra av bilvägar och utveckla flera cykel- och gångbanor för att uppmuntra till ett resande utan fossila utsläpp. Det här är något vi möjligtvis inte sett i Sverige, men Fredrik är övertygad om att vi kommer få nya resvanor i och med att det digitala arbetssättet troligtvis kommer att fortlöpa efter pandemin.

 

Om du vill läsa mer kan du läsa Fredriks nysläppta bok “Vänd på pyramiden” där han föreslår en omvänd prioritering på vägarna. Först fotgängare, sen cyklister och sist bilister. Du finner boken här: http://www.gronabilister.se/vandpyramiden

Användardriven utveckling – för innovativt tänkande

Användardriven utveckling – för innovativt tänkande

Användardriven utveckling är en metod där vi fokuserar på de som vet bäst – användarna. I denna metod sätter vi de som använder sig utav dina tjänster eller produkter i fokus för att utveckla din verksamheten.

Användardriven utveckling för innovativa lösningar

Genom att tidigt involvera användare i utvecklingsprocessen ökar möjligheterna för bättre resultat och mer innovativa lösningar. Användaren kan involveras på flera olika sätt vid produkt- och tjänsteutveckling, till exempel genom observationer, intervjuer och enkäter. Observationer och intervjuer ger en mer djupgående förståelse för beteenden och attityder, medan enkäter fångar upp kvalitativa världen. På så sätt får man användarens perspektiv som underlag för vidare beslutsfattande. Men det finns också ett värde i att genomföra fokusgrupper där användarna står i centrum och för resonemang med varandra. Med anledning av Corona kanske det just nu inte är aktuellt med fysiska möten, men workshops och fokusgrupper kan mycket väl genomföras digitalt.

Workshops och fokusgrupper med hjälp av digitala verktyg

Användardriven utveckling i form av workshops eller fokusgrupper är ett bra komplement till exempelvis en enkät där man låter användaren tillsammans resonera och diskutera kring problemet. Det är vanligt att man genomför dessa metoder i ett fysiskt rum, men i dag sätts våra digitala kunskaper på sin spets. Kanske upplever du det som en omöjlig uppgift att samordna flera personer i samma gruppchatt där de sociala signalerna i form av bland annat kroppsspråk är svårt att avläsa? Jag tror vi alla har varit med om att man i en större utsträckning pratar i mun på varandra och upplever det som svårt att föra diskussioner när man inte träffas i en fysisk miljö. Vi har genomfört flera digitala workshops med användarna i fokus under den senaste tiden med både större och mindre grupper. Genom att ta lärdom från våra misstag och ta del av andras tips och trix har vi kunnat utveckla vårt arbete och därmed underlätta för våra deltagare. Nedan delar vi med oss av våra bästa tips för att underlätta användardriven utveckling genom digitala workshops eller fokusgrupper.

Tips inför digitala workshops och fokusgrupper för användardriven utveckling: 

 1. Se till att inte vara för många. Grupper på 3-4 personer är lagom. 
 2. Använd digitala dokument som alla kan ta del av och skriva i. Här fungerar Google Docs eller Google Presentations utmärkt.
 3. I plattformen Zoom kan man på ett enkelt sätt dela in större grupp i flera mindre grupper. På så vis kan varje enskild grupp föra resonemang på separata håll.  
 4. Bygg in så att alla kan komma till tals. För oss är den demokratiska processen viktig och att alla ska få chansen att tänka själv – alla ska resonera själva för att sedan bidra till den gemensamma bilden. 

Vi är helt övertygade om att Corona kommer ha en positiv effekt på våra framtida möten och resande. Vi ser fram emot smarta val kring när vi väljer digitala eller fysiska möten.

Sommarhälsning

Sommarhälsning

Sommar, sol och lediga dagar! Är du redo för att ladda om batterierna och möta vad sommaren har att erbjuda?

Vi på Attityd stänger kontoret under juli månad och byter knappande tangenter mot fåglarnas kvitter, kontorsstolen mot solstolen och eftermiddagsfikat mot eftermiddagsdoppet. I sommar semestrar vi inom Sveriges gränser där cykling efter klaraälvsleden och kubb på bakgården står med i semesterplaneringen.

Hemestra, det vill säga semester på hemmaplan, är kanske årets nyord. Överallt ser vi tendenser på att man börjar rusta upp, inte bara hemberedskapen inför kris, utan även för att kunna aktivera sig på hemmaplan. Man investerar i tält, spanar in outforskade områden och söker efter sommarens nya smultronställe. En sommar där vi inte bara tar extra hänsyn till avståndet och njuter av sällskapet på avstånd. Vi ser även till att vara rädd om vår miljö. Äventyret ligger många gånger närmare än vad bilen behöver ta oss!

Jag har frågat runt bland personalen på Attityd om deras bästa tips under sommaren.

Nina Engdahl VD Attityd i Karlstad

Sommarens äventyr

Sommarens bästa utflykt innehåller rörelse. Lyckoforskningen visar att man blir lyckligare av att röra på sig och det är också bevisat att vi mår bra av att vistas i skogen. Så mitt bästa utflyktstips är en vandring i skogen. Lägg därtill vatten och min lycka är gjord. Värmland kryllar av vackra platser som motsvarar detta, men en favorit är Glaskogen. Gör en dagsutflykt eller varför inte sova över i ett vindskydd och vakna till fågelsång innan du tar ett morgondopp i Stora Gla. Jag blir lycklig bara av att skriva detta tips! Å vill du ha en bok att läsa vid lägerelden så tipsar jag om Micael Dahléns En liten bok om lycka. Ha nu en riktigt härlig sommar!

Sommarens läsning

Jag vill tipsa om boken Ljuset vi inte ser av Anthony Doerr. Den handlar om både människoöden, vänskap och ondska. Den utspelar sig under andra världskriget där vi får följa två personer – den nyligen blinda flickan Marie-Laure och barnhemspojken Werner. Jag tycker boken har både en fantastisk historia och ett så vackert språk. Den passar också bra till sommarläsning då den är uppbyggd av många små kapitel sprängfyllda av berättande vilket gör att du kan släppa boken för en lur i hängmattan eller ett snabbt avsvalkande dopp när du är på stranden. För snabbt vill du ta doppet då du kommer vilja tillbaka till boken och läsa vidare!

Pernilla

Carin Grääs Attityd i Karlstad Minöcertifiering

Carin

Sommarens sällskapsspel

En vanlig kortlek kommer man långt med, där Plump är vår favorit!

Viktigaste på semestern

Rabarberpaj med vaniljglass är sommar för mig! Och så rekommenderar jag en utflykt till Bjurbäckens slussar där man bör äta räksmörgåsen på kaféet!

Linn

Anna

Årets sommardänga

Även om jag tror att The Weeknds Blinding Lights kommer fortsätta spelas på varenda förfest, löprunda och TikTok-video, uppskattas alltid gamla klassiker såsom Hej hej Monica, Dansa Pausa och Mister Cool!

Sommarens ”testa på för första gången”

Jag tänker ta mig ut till Skutberges nyöppnade höghöjdsbana och testa på det för första gånger. Har hört att det ska vara kul för både stora och små!

Mikaela

Attityd miljöcertifierad för nionde året i rad

Attityd miljöcertifierad för nionde året i rad

Att ta cykeln istället för bilen, källsortera och att inte skriva ut papper i onödan kan kännas som urvattnade riktlinjer som mer och mer börjar likna mamma och pappas tjat i tonåren. Men likt då, är det inte så dumma riktlinjer. Attityd är miljöcertifierad för nionde året i rad och vet att det gör skillnad att orka damma av cykeln inför våren, slänga matavfallet i rätt tunna och att minska på förbrukningen av papper genom att bli mer digitaliserade.

De arbetar aktivt för att miljöfrågor ska genomsyra den dagliga verksamheten och deltar därför bland annat på inspirationsföreläsningar och utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos de anställda. Attityd arbetar kontinuerligt efter den miljöpolicy som är framtagen för att ständigt utveckla miljöarbete. Visionen är att ha en verksamhet som tar hänsyn till miljön i varje steg av processen i undersökningar, utredningar och utvärderingar. För Attityd handlar hållbarhet även om de sociala och ekonomiska aspekterna. Därför är de måna om att överväga vilka val som är hållbara i längden. Jag, praktikant Emelie, har äran att intervjua Carin Grääs, grundare och delägare i Attityd i Karlstad. 

 

Varför ansökte Attityd om miljöcertifikat?   Carin Grääs Attityd i Karlstad Minöcertifiering

– Anledningen till att vi valde att gå utbildningen som ledde till att vi blev miljödiplomerade var att en kund till oss indikerade att de skulle börja ställa som krav att deras leverantörer skulle vara miljöcertifierade. För att stödja sina leverantörer i det arbetet erbjöd de samtidigt en utbildning som ledde till en miljöcertifiering. Eftersom vi redan innan var intresserade av miljöfrågor, var det ett enkelt val att gå utbildningen!   

 

Hur jobbar ni kring miljön? 

– Det är både i det stora och i det lilla i olika former genom åren. Det har varit allt från att teckna avtal med en bilpool för att få tillgång till miljöbilar för våra tjänsteresor, till att vara mer digitala i våra arbetsprocesser för att minska utskriften av papper. Vi ser till att fylla på ett Respass för kollektivtrafiken i regionen och att ha en tjänstecykel på kontoret. Vi uppmuntrar våra kunder till att vi har digitala möten för att minska på våra tjänsteresor totalt sett. Genom att vi har fler digitala lösningar med våra kunder kan vi tillsammans bli mer bekväma i nya lösningar. Vår förhoppning är att de tar med sig det arbetssättet till andra möten i deras verksamheter.  

 

Hur blir man miljödiplomerad?  

– Vi är diplomerade enligt Svensk miljöbas. För att bli miljöcertifierad via dem så behöver man anlita en godkänd utfärdare av Svensk miljöbas. Den personen stödjer sedan din verksamhet i att uppfylla kravstandarden för miljöcertifieringen. Det kan till exempel vara genom att tillhandahålla mallar för miljöpolicy, miljöberättelse och miljöplan, men även att utbilda medarbetarna i miljöfrågor. När verksamheten sedan är granskad, utfärdar de miljödiplomet som bevis på att verksamheten uppfyller kravstandarden.  

 

Hållbarhet i projekt  

Genom utbildningar och andra informationskällor tar Attityd till sig kunskap kring miljöarbete. En stor del av utvärderingsuppdrag grundar sig på projekt som på olika sätt handlar om hållbarhet. Attityd har flera års erfarenhet av att utvärdera projekt inom bland annat bioekonomi, hållbart resande och hållbar besöksnäringSom utvärderare ser de till att uppmana till att se över hur projektet kan utveckla hållbarhetsaspekterna genom bland annat hållbara möten. 

  

Med certifikat eller inte så arbetar vi alltid mot att bli en mer hållbar verksamhet. Våra hjärtefrågor ligger kring hållbar utveckling och hjälper dig i ditt projekt att tänka mer hållbart. Vill du och din verksamhet bli miljöcertifierad? Läs mer på Svensk Miljöbas. 

 

”Statistik – ett bra verktyg i samhället”

”Statistik – ett bra verktyg i samhället”

Det finns många olika fall där statistik används för att förvränga bilden av verkligheten. Där statistiska diagram tenderar att visa på större likheter eller skillnader än vad det faktiskt är. Men precis som Borg och Westerlund (2014) uttrycker det kan ”statistik också vara ett oerhört viktigt redskap som låter oss lyfta lite på den slöja som ibland skymmer verkligheten för oss.”  

 

Statistik får allt större utrymme  

Det allmänna intresset för statistik har ökat under den senaste tiden och vi kan se en trend för användningen av statistik både i politiska sammanhang och i argument bland privata företag. Forskare och statistiker arbetar dagligen med olika metoder för att få insikt och ökad förståelse om beteenden och attityder. Den ökande trenden för intresset av statistiska underlag verkar ännu inte ha något bäst före datum enligt Jari Appelgren, studierektor inom nationalekonomi och statistik på Karlstads universitet. 

– I och med digitaliseringen och den allmänna förändringen kommer det fortsätta få en framhävande position. Statistik är underliggande till mycket information. 

Jari har under flera år arbetat tillsammans med Attityd där han har bidragit med sin expertis och agerat bollplank i flera av Attityds uppdrag.  

 

Vikten av att förstå statistik 

Statistik handlar om att sammanfatta och bearbeta den information som finns omkring oss. En statistikers uppgift är bland annat att avgöra hur den insamlade datan gör sig bäst förstådd för mottagaren. Vilka grafer förklarar situationen på bästa sätt? Vilka variabler är relevanta? Vilken kontext framkommer resultatet i? Under den senaste tiden har vi kunnat ta del av flera fall där statistiska underlag har blivit ifrågasatt. Vi har kunnat ta del av vad media kallar SCB-skandalen där Sveriges BNP fick räknas om. Vi har även kunnat läsa om att Brå-rapporten ska ha framgått med felaktig information, och i dag diskuteras det kring hur pass tillförlitlig statistiken är under Corona pandemin. I vissa fall kan statistik vara manipulerad eller presenterat på ett vilseledande sätt. Men det kan även bero på andra parametrar till varför statistik och texter med statistiks karaktärsdrag kan tolkas på fel sätt. Brist på kunskap kan vara en faktor. 

– Som konsument av statistik tycker jag att kunskapen borde förstärkas, i och men att många stöter på statistik inom jobb och privat. Statistik är inte alltid svart och vitt. Det är mycket tolkning, men även risker – vad ska man tro eller inte tro. Det finns stor risk att man misstolkar statistiken, menar Jari Appelgren.   

Det största misstaget man gör när man läser av statistik menar Jari är att man inte läser av statistiken i sammanhanget och att man inte är tillräckligt kritisk.  

– Det viktigaste när man läser av statistik är det kritiska resonemanget. Om man till exempel läser forskning som kommer ut i media behöver det inte betyda att det stämmer. Det läggs mycket vikt på den enskilda rapporten istället för att sammanfoga information från flera undersökningar. Ett annat vanligt misstag som görs är att man glömmer osäkerheten. Bara för att det står 26,5 behöver det inte betyda att det är exakt 26,5. Det skulle kunna vara någonstans mellan 24-28.

 

Tre frågor att ställa sig när man läser texter med statistisk karaktär: 

 1. Vem har skapat innehållet? 
 2. Vad är syftet bakom?
 3. När gjordes undersökningen?   

 

Har du flera funderingar kring hur man ska tolka statistik? Vi på Attityd arbetar dagligen med att analysera data och är experter på information. Tveka inte att kontakta oss!

 

Källa: Borg & Westerlund (2014, s.9). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.

 

För femte gången i rad: var är kvinnorna?

För femte gången i rad: var är kvinnorna?

2020 och det är fortfarande männen som dominerar i de svenska företagsstyrelserna. Det visar årets upplaga av Almi Värmlands styrelsekartläggning.

Under de senaste fem åren har den procentuella förändringen av kvinnor i företagsstyrelser stått stilla på 19 procent. När den första styrelsekartläggningen gjordes låg siffran på 17 procent vilket demonstrerar den trögrörliga utvecklingen. Gotland toppar listan med 23 procent kvinnor som ledamöter och i botten finner vi Jönköping på 15 procent. Andelen kvinnor på vd-posten i företag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda och som har två styrelseledamöter eller fler, har också stått stilla det senaste året. Det är endast 13 procent av vd:arna som är kvinna.

 

9 av 10 gånger har en man som vd även bara män i styrelsen

Resultatet visar även att en vd som är man i nästan 9 av 10 fall bara har män i sin styrelse. Vid kvinna som vd är 46 procent av styrelsen kvinna, medan övriga nästan hälften är män. Det är alltså mer jämställt i bolagets styrelse när en kvinna är vd än när en man är vd. Det är i framförallt kvinnodominerade branscher som andelen kvinnor är högre i styrelser. Inom vård och utbildning har 70 procent minst en kvinna i styrelsen.

 

Attityd hjälper med statistiken

Genom att veta hur det ser ut kan man agera. Vi på Attityd har haft förmånen att hjälpa Almi Värmland med framtagandet av statistiken sedan de initierade det redan 2013, och nu är det ett beslutsunderlag i hela Almikoncernen. Statistiken ger oss en bild av att kvinnor är underrepresenterade i styrelserum och på vd-posten bland svenska företag. Det visar på att det krävs fler aktiviteter för att förändra hur läget ser ut. Vill du också ta del av kartläggningen och hur Almi arbetar med frågan? Läs hela styrelsekartläggningen här.

 

Internationella kvinnodagen: 8 mars

Internationella kvinnodagen: 8 mars

Det finns en lång historia i att vi i dag, den 8 mars, uppmärksammar kvinnors situation världen över. En av de kvinnor som historiskt varit avgörande är Clara Zetkin. Hon var en av de mest framträdande kvinnorna inom den socialistiska rörelsen i Europa under det tidiga 1900-talet och var den som tog initiativet till att införa Internationella kvinnodagen. På den tiden fanns det ännu inte ett fastslaget datum utan man firade dagen under olika dagar på våren. Det var inte förrän 1977 som Internationella kvinnodagen blev en officiell dag på initiativ av FN. Syftet var att lyfta samtalet om kvinnors rösträtt, offentliga ämbeten, facklig utbildning, rätt till arbete och bättre arbetsvillkor. 

 

Kvinnorörelser växer sig snabba i en digitaliserad värld

I dag ser vi kvinnorörelser växa sig starka med tillåtelse av digitaliseringen. #metoo är en av de rörelser som i modern tid hjälpt kvinnor runt om i världen från förtryckta situationer. Det var efter att skådespelaren Alyssa Milano uppmanat kvinnor som blivit utsatta för sexuellt ofredande att svara med orden ”me too” på hennes tweet som hashtagen skapades. Snabbt därefter blev uppmaningen viral och kunde visa på omfattningen av kvinnor som blivit sexuellt trakasserade världen över. 

Nu senast såg vi Sex and the City stjärnan Cynthia Nixon läsning av dikten ”Be a lady they said” spridas som en löpeld på sociala medier, med budskapet om att kvinnor ständigt blivit kritiserade oavsett vad de gör. Vi ser även långa demonstrationer slingra sig genom stadens gator i protester för kvinnors rösträtt runt om i världen. Men det är inte bara demonstranter och ledande opinionsbildare vi ser. Vi ser även att man på många håll firar kvinnodagen likt man firar Alla hjärtans dag, genom att visa extra uppmärksamhet åt kvinnor i sin omgivning. Attityd väljer att intervjua sina egna medarbetare för att få höra deras tankar om dagen. 

Emelie

Vad innebär Internationella kvinnodagen för dig?

Det är en dag där vi kan lyfta samtalet kring orättvisor och kvinnors kamp runt om i världen extra mycket. Det finns många kvinnor som inte har samma rättigheter som bland annat oss i västvärlden. Vi blir även många gånger påminda genom olika medier om de stora historiska händelserna som bland annat inneburit att jag i dag har rätten att rösta. Men för mig innebär även dagen att man ska vara extra tacksamma för de kvinnor som står en nära.

Vem kopplar du till en stark kvinna?

Jag tänker på flera starka kvinnor genom historien; Margret Thatcher, Storbritanniens första kvinnliga premiärminister och landets längst sittande premiärminister på 1900-talet. Hon hade posten under 11 år! Fredrika Bremer kämpade för kvinnornas rättigheter och var en stark opinionsbildare på 1800-talet. Jag fick en fråga om titeln på hennes bok i ett frågespel nyss och kunde inte komma på namnet då – men den heter Hertha. Den ska delvis ha varit skälet till att riksdagen beslöt att ogifta kvinnor skulle få rätt till att ansöka om att bli myndighetsförklarade 1858.

Vår egen värmländska Selma Lagerlöf får vi inte glömma. Hon var första kvinnan i Svenska Akademin och även första kvinna att tilldelas Nobels litteraturpris.

Linn

Anna

Hur uppmärksammar du den dagen?

Tidigare år har jag anordnat konserter för den damkör jag har varit vice dirigent för. Jag insåg att majoriteten av sångarna vi sjöng var arrangerande av män, så jag ville vara med och lyfta kvinnliga tonsättare. Sådana aktiviteter som utmanar en relativt mansdominerad bransch kan var ett sätt att uppmärksamma dagen.

Vilken händelse genom historian är för dig ett starkt minne för kvinnors kamp? 

Det jag direkt tänker på är kvinnornas rösträtt i Sverige. Det är verkligen en historisk dag som förändrade situationen för många kvinnor och är en del till att Sverige har kommit så långt fram i kampen om jämställdhet. Sen har vi också #metoo som på senare tid har varit en viktig händelse för att uppmärksamma hur kvinnor i många situationer blir utsatta för sexuella trakasserier och liknande.

Jag tänker också på första kvinnan som sprang Boston maratonlopp 1967 som under loppet blev påhoppad av en man för att hon var en kvinnlig deltagare av tävlingen. Kathrine Switzer, som hon heter fick höra innan loppet att en kvinna omöjligt kunde springa maratonet, men det fick de äta upp sen!

Mikaela

Pernilla

Kulturtips med kvinnokamp i fokus

Filmer:
 • Hidden figures – tre kvinnor kämpar mot rasism och kvinnoförakt i amerikanska rymdstyrelsen NASA.
 • Joy – ensamstående trebarnsmamma som kämpar för att få ihop privatlivet och yrkeslivet som grundare av mirakelmoppen och ordförande i Ingenious Designs.
Böcker:
 • Gösta Berlings saga – Selma Lagerlöfs debutroman som utspelar sig i Värmland under 1820-talet. Gösta Bergling, huvudpersonen, blir avsatt sin prästtjänst efter att ha missköt sig och brukat alkohol och boken är en skildring av livet på landet under den tiden. Selma Lagerlöfs var första kvinna att vinna Nobelpriset i litteratur.
Serier:
 • Fröken Frimans krig – miniserie om klass och kvinnokamp under tidiga 1900-talet.
 • Vår tid är nu – familjedramatik och en skildring av livet för olika samhällsklasser från fredsdagen 1945 och framåt.
Attityd byter grafisk profil

Attityd byter grafisk profil

Med nya lokaler byter Attityd skepnad. Framöver kommer ni kunna se oss i nya färger som visualiserar intrycket av Attityd i Karlstad. Vi väljer bort det rosa för en mer allsidig färgkombination. 

 

Varför valde ni att byta grafisk profil?

Det är en process som vi varit inne i länge. Vi har haft den rosa färgen ett tag nu och i samband med att vi nu har bytt lokaler tyckte vi att det var dags att förnya vår profil. Vi ville ha en mer användbar logotyp, därav kommer ni nu att se loggan företrädesvis i svart eller vit.   

 

Från rosa till svart och vitt, låter det inte lite tråkigt? 

Att vi lämnat det rosa bakom oss betyder inte inga färger alls. Vår framtida kommunikation kommer att vara målad med en färgskala blått, grönt och gult. Vi känner nu att vi hittat en harmoni där färgerna kan användas utifrån kontext, årstid och humör.  

 

Vart kommer vi främst kunna se den nya profilen?  

Den nya grafiska profilen kommer främst att visa sig i våra rapportmallar men kommer även synas i vår externa kommunikation, från hemsida till profilering i sociala medier. Vi är spända och exalterade för att börja våren med nya färgglada färger! 

 

Intervju med Anna Staake.

 

Utvärderingar: vad är det?

Utvärderingar: vad är det?

När Attityd grundades var det inte på tal om att göra några utvärderingsuppdrag. Det var inte förrän några år efter att Sverige gått med i EU som det infördes ett krav på att man skulle ha en extern utvärderare av projekt som beviljats EU-stöd. Det var i början av 2000-talet som det första uppdraget som utvärderare, även kallat följeforskare, landade på vårt skrivbord. Sedan dess har vi på Attityd tagit oss an flera olika utvärderingsuppdrag ifrån olika branscher. Men vad menar man egentligen med extern och löpande utvärdering? 

 

Vad innebär extern och löpande utvärdering? 

Det innebär kontinuerlig utvärdering av ett projektUtvärderaren är en extern aktör, det vill säga en person som inte ingår i projektet eller dess styrgrupp, som gör insatser för att utvärdera och stötta projektet under dess levnadstid som vanligtvis är på tre år. Målet är att utvärderingarna ska ligga till grund för ett kontinuerligt lärande och bidra till utveckling genom nya insikter för samtliga parter i projektet. Därav sker utvärderingen löpande i nära samarbete med projektledningen. Arbetet ska även leda till att framtida projekt som beviljas ska vara av bättre kvalitet.

 

Vad krävs det för att ett projekt ska knyta en extern eller löpande utvärderare till projektet?  

Alla projekt som ansöker om 3-10 miljoner kronor i EU-stöd har som krav att ha en extern utvärderare. Om projektet ansöker om mer än 10 miljoner kronor i EU-stöd ställs krav på en extern löpande utvärderare.

 

Vad innebär det att vara utvärderare? 

Att vara utvärderare innebär att man granskar och stödjer projektet så att det uppnår målen som är uppsatta. Det finns även vissa riktlinjer som en utvärderare måste förhålla sig till vid uppföljning av projekt. Däribland ställs krav på att se över hur projektet använder kommunikation och lärande för att nå målen, och vad nyckelpersonerna anser om projektets förmåga att påverka, för att nämna några. Dessa riktlinjer är utformade av Tillväxtverket och finns i deras modell P3N3. Om du är nyfiken på att veta mer om vilka riktlinjer utvärderaren ska förhålla sig tillklicka här.  

Med många års erfarenhet är vi med som ett bollplank och kan vägleda projektet i rätt riktning. Vi väljer metoder utefter vad som ska mätas i samråd med projektägarna och efter hur varje enskilt projekt ser ut. Alla utvärderingar börjar med en nulägesanalys där vi läser in oss på den dokumentation som redan finns. Sedan varierar antalet rapporteringar mellan två till fyra gånger per år där det fokuseras på olika saker varje gång. Det är vanligt att vi intervjuar personer som på något sätt berörs eller är involverade i projektet. De grupper vi utgår ifrån då är projektledningen, styrgruppen, referensgruppen och målgruppen för projektet. Ibland är vi med och håller workshops eller deltar på möten för att de ska få ett externt perspektiv på situationen och där vi bidrar med våra erfarenheter. För oss på Attityd består följeforskningsuppdrag av nästan 50 procent av vår verksamhet. 

 

Läs om vårt utvärderingsuppdrag med projektet STIVI här 

Projekt av extern utvärdering i korthet

Ett projekt som ansöker om 3 miljoner kronor eller mer i EU-stöd har som krav att ha en extern eller extern löpande utvärderare. Projektet har en eller flera projektägare (organisationer) som driver projektet med hjälp av projektintressenter (samverkanspartner). Dessa bedriver projektet under vanligtvis tre år för att uppnå det satta målet om att stärka det regionala näringslivet på olika sätt beroende på projekt.