LUPP: Viktigt beslutsunderlag för arbete mot unga

LUPP: Viktigt beslutsunderlag för arbete mot unga

I dag drunknar vi i statistik, databaser och rådata. För ökad användning och för att informationen ska bli ett beslutsunderlag krävs bearbetning och paketering. Ett arbete som kräver nära samarbete med uppdragsgivaren. Läs om vårt arbete med LUPP, MUCF:s enkät som riktar sig till unga, för Karlstads kommun.

Men vad är LUPP?  

Ja, LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken och är en undersökning som genomförs nationellt med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) som samordnare. Alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta och sett över åren har 250 av 290 kommuner någon gång genomfört LUPP.

Det som LUPP ger är en databas full med information om hur ungdomar har det i aktuell kommun. Och för att det ska bli ett viktigt och användbart beslutsunderlag för en kommun är steg 1 att bearbeta informationen utifrån de behov och förutsättningar som finns lokalt.

LUPP i Karlstad

Vi på Attityd har i fyra omgångar fått i uppdrag av Karlstads kommun att sammanställa deras LUPP-resultat. Jättekul tycker vi! Det är ett stort uppdrag, med många frågeområden och med en minst sagt intressant målgrupp. I 2017 års LUPP i Karlstad har 1 466 ungdomar, på fjorton olika skolor, deltagit och svarat på frågor om sin fritid, skola, framtidsdrömmar, trygghet, arbete, hälsa och politik. Att så pass många ungdomar har svarat på enkäten gör att vi kan dra slutsatser utifrån resultatet som blir representativt för alla ungdomar i Karlstad. Karlstad har valt att sammanställa LUPP-resultat på totalnivå och nedbrutet på undersökningsår, kön och årskurs. Det lade grunden till en fördjupad analys inom alla sju områden där vi la in Karlstads resultat i en nationell kontext. Utifrån resultat och analys gjordes en sektorsövergripande workshop eftersom arbete mot unga oftast inte ligger inom ett förvaltningsområde utan sträcker sig över fler, vilket behöver belysas och diskuteras på ett brett plan.

Att skräddarsy efter behov

Upplägget för arbete med LUPP ser olika ut från kommun till kommun, och det går att skräddarsy precis utifrån varje kommuns behov. Vi på Attityd samarbetar nu med flera kommuner i Dalarna som har valt Ungt inflytande som fokusområde vilket kommer användas i analysen. Det som alla kommuner har gemensamt är att beslut som rör unga kräver kunskap om unga, vilket LUPP:en och ett planerat beredningsarbete kan ge.

 

Vill man ta del av hela resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Karlstad kommuns hemsida, där man också kan ta del av tidigare LUPP-rapporter: LUPP Karlstad 

Linn Nilsson ny delägare i Attityd i Karlstad AB

Linn Nilsson ny delägare i Attityd i Karlstad AB

I december förra året tillträdde Linn Nilsson som ny delägare och blir en del i ett ägarteam om tre tillsammans med Nina Engdahl och Carin Grääs.

Linn Nilsson, som närmast kommer från Origo Group AB, har cirka 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder med rigida beslutsunderlag. Utöver sin pol. mag. är Linn Nilsson också utbildad i marknad- och omvärldsanalys.

– Jag arbetade tidigare som projektledare och marknadsanalytiker, och har i mina tidigare uppdrag haft produktionsansvar, personalansvar och mött kunder med många olika typer av problem, säger Linn. Jag är mest van vid att arbeta med webbaserade kvantitativa undersökningar. Där känner jag mig mest ”hemma”, har mest kompetens och erfarenhet där.

Förutom rollen som projektledare kommer Linn att axla internt ansvar med arbetsfördelning och att utveckla marknads- och säljprocessen.

– Jag har varit 18 år i samma bransch. Jag har varit på företag där jag utvecklats och haft olika roller. Nu är jag delägare och engagerad i att driva och utveckla företaget framåt, säger Linn. Det gäller att ha en sund tillväxt i företaget där vi skapar nya kundrelationer samtidigt som vi måste vårda och bibehålla de relationer vi har byggt upp med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Grundades 1995

Attityd i Karlstad AB grundades av Nina Engdahl och Carin Grääs 1995 och sedan dess har företaget expanderat, både i storlek och omsättning. Lika stort som det var att ta in den förste anställda i företaget är en tredje delägare en milstolpe för företaget.

– Att bli ytterligare en delägare i Attityd gör att vi får utmana oss och ställa oss frågan varför vi gör som vi gör, säger Nina Engdahl, delägare och VD i Attityd i Karlstad AB. Linn ger oss nya perspektiv på vad vi gör och hur vi gör! Men våra värderingar och vår relation till kunderna kommer att finnas kvar. Vi vill även fortsätta att göra skillnad och skapa resultat både för oss och våra kunder!

 

Tre snabba!

Vad är det bästa med Karlstad?

Jag är uppväxt i Kil, och efter att ha bott ett par år utomlands bor jag sedan länge i Karlstad. Jag tycker Karlstad är en lagom stor och mysig stad. Det finns bra med restauranger, bra kulturutbud och fina omgivningar – vacker natur! Jag tycker om att springa i skogarna häromkring.

Vad är det bästa med Attityd?

Att vi är ett företag med medarbetare som tillsammans har en bred kompetens och där var och en har unika kvalitéer som gör att vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi kan ta oss an olika typer av uppdrag och genomföra det med hög kvalité.

Vi har skapat en utvecklande och positiv arbetsmiljö med högt i tak. Det är roligt att gå till jobbet.

Hur tror du att andra skulle beskriva dig med tre ord?

Idrottsintresserad, tävlingsinriktad och social!

Sista delen i artikelserien – Analys och resultat

Sista delen i artikelserien – Analys och resultat

Vår artikelserie avslutas med Analys och resultat. Artikeln beskriver hur undersökningars analys är beroende av dess karaktär, kvantitativ eller kvalitativ, samt hur resultat presenteras på bästa sätt. Tillhörande ”Analys och resultat” finns även en film som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret, något som också tas upp i artikeln.

Artikelns innehåll är hämtat från Marknadsundersökning – en handbok, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Du hittar alla artiklar under fliken Boken på Attityds hemsida. Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserien Del 7 – Urval

Artikelserien Del 7 – Urval

Vår artikelserie fortsätter med Urval. Artikeln beskriver hur man gör en undersökning genomförbar, genom att ur en vald population göra ett urval. Det är viktigt att tänka ut vilken population undersökningen vänder sig till; unga tjejer under 20 år, alla som har katt eller de som köpt en bil under det senaste året?

Artikelns innehåll är hämtat från Marknadsundersökning – en handbok, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes höst 2016 skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller allmänt intresserad av undersökningar kan dra nytta av dess innehåll och bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa vecka då vi presenterar sista artikeln i serien! Då vi berättar om undersökningens slutfas; analys och resultat!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd!

Data: Observation och experiment, del 6 i artikelserien

Data: Observation och experiment, del 6 i artikelserien

Vår artikelserie fortsätter med ” Data: Observation och experiment”. Artikeln knyter an till ditt val av metod (se gärna artikel om metod) och beskriver de inte så ofta förekommande datainsamlingsteknikerna; observation och experiment, och vad man bör tänka på när man väljer insamlingsmetod.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”,  skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om en undersöknings urval!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Del 5 om enkät och intervju!

Del 5 om enkät och intervju!

Vår artikelserie fortsätter med ”Data: enkät och intervju”. Artikeln knyter an till ditt val av metod (se gärna artikel om metod) och beskriver de mest förekommande datainsamlingsteknikerna; enkät och intervju, och vad man bör tänka på när man väljer insamlingsmetod. Tillhörande ”Data: enkät och intervju” finns även en film, som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret (något som vi kommer gå igenom mer i artikeln ”Analys och resultat”). Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om datainsamlingsmetoderna observation och experiment!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Del 4 i artikelserien!

Del 4 i artikelserien!

Vår artikelserie fortsätter med ”Sekundärdata och Primärdata”. Artikeln beskriver hur du kan söka information för att svara på din problem- och syftesformulering (se gärna artikel om problem- och syftesformulering).  Artikeln tar upp vikten att se vad just du behöver för att få ett bra resultat av din undersökning.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om datainsamlingsmetoderna enkät och intervju!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserie del 3, Ansatsen

Artikelserie del 3, Ansatsen

Vår artikelserie fortsätter med ”Ansatsen”. Artikeln beskriver de olika ansatser man kan välja till sin undersökning, pills och att den väljs utifrån dess problem- och syftesformulering (se gärna artikel om problem- och syftesformulering).

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om Sekundärdata och Primärdata!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserien fortsätter, nu del 2!

Artikelserien fortsätter, nu del 2!

Vår artikelserie fortsätter med ”Att välja metod”. Artikeln beskriver samverkan mellan en undersöknings teoretiska referensram, order dess ansats och dess data, store och att dina tidiga val i processen alltid påverkar undersökningens slutresultat.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, viagra skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om en undersöknings ansats!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Författarna Nina Engdahl och Carin Grääs, shop grundarna av Attityd, samt Lars Christensen och Lars Haglund såg redan 1998 behovet av en metodbok för marknadsundersökningar. Under 2016 har en ombearbetning skett och nu i höst släpptes den fjärde upplagan av ”Marknadsundersökning – en handbok”. Boken går igenom en undersöknings alla moment – från idé och problemformulering till resultat och presentation – och är full av konkreta råd och tips för att direkt kunna tillämpas på en kvantitativ eller kvalitativ undersökning!

I samband med släppet av nya upplagan har vi på Attityd gjort åtta kortare artiklar utifrån kapitel i boken. I artiklarna kan du som undersökare, kund, student och allmänt intresserade bland annat söka kunskap om vad en undersökning är och längre fram i serien kommer vi gå igenom olika metoder, hur en kan bestämma urval och hur det i sin tur påverkar undersökningen, samt hur en analys, rapportering och presentation av undersökningsmaterial kan gå till! Artiklarnas teman är:

  1. Vad är en undersökning?
  2. Att välja metod
  3. Ansatsen
  4. Sekundärdata och Primärdata
  5. Data: enkät och intervju
  6. Data: Observation och experiment
  7. Urval
  8. Analys och resultat

 

Vår artikelserie börjar med ”Vad är en undersökning?” som beskriver just vad titeln avslöjar, vad en undersökning är samt hur man gör en problem- och syftesformulering. Tillhörande ”Vad är en undersökning?” finns även en film som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret (något som vi kommer gå igenom mer i artikeln ”Analys och resultat”).

 

Klicka här för att läsa artikeln!

Så håll utkik varje fredag i 8 veckor framöver och ta del av, och lär dig mer om en undersöknings olika delar!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.