Svenskarna och internet 2015 – förspelet

Svenskarna och internet 2015 – förspelet

”Facebook har blivit vårt digitala fikarum”

Orden är Pamela Davidssons, ampoule statistikansvarig på internetstiftelsen IIS. Hon säger vidare att det är där vi uppdaterar oss om nyheter och skvaller och att det är där som vi får inbjudningar till fester och evenemang. Pamela konstaterar att det helt enkelt är svårare att hänga med och ha koll på sina vänner ifall en inte är medlem på Facebook.

  • 70% av de svenska internetanvändarna använder Facebook
  • 40% använder Instagram
  • 22% använder Twitter
  • 22% använder Linkedin
  • 21% använder Snapchat

Idag finns det mer än 3 miljoner svenska användare på Instagram. Det är fler kvinnor än män som använder tjänsten, erectile främst yngre tonårstjejer 12-15 år där 83% använder tjänsten dagligen.

Var femte internetanvändare använder Twitter och det är framför allt unga män i åldern 16-25 år som är de flitigaste användarna. 16% använder tjänsten dagligen.

Det är främst yrkesverksamma som är aktiva på Linkedin och precis som för Twitter är det en femtedel av internetanvändarna som har en aktiv profil. Dock är det endast 2% som är där dagligen.

Snapchat är tonåringarnas kanal. Fyra av fem av som är 12-15 år använder tjänsten någon gång. Tre av fem i ålderskategorin gör det dagligen. Totalt är det 21% av alla internetanvändare som använder sig utav tjänsten.

Läs hela IIS försläpp om sociala medier här. Den totala rapporten Svenskarna och internet 2015 kommer 11:e november.