Sista delen i artikelserien – Analys och resultat

Sista delen i artikelserien – Analys och resultat

Vår artikelserie avslutas med Analys och resultat. Artikeln beskriver hur undersökningars analys är beroende av dess karaktär, kvantitativ eller kvalitativ, samt hur resultat presenteras på bästa sätt. Tillhörande ”Analys och resultat” finns även en film som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret, något som också tas upp i artikeln.

Artikelns innehåll är hämtat från Marknadsundersökning – en handbok, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Du hittar alla artiklar under fliken Boken på Attityds hemsida. Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserien Del 7 – Urval

Artikelserien Del 7 – Urval

Vår artikelserie fortsätter med Urval. Artikeln beskriver hur man gör en undersökning genomförbar, genom att ur en vald population göra ett urval. Det är viktigt att tänka ut vilken population undersökningen vänder sig till; unga tjejer under 20 år, alla som har katt eller de som köpt en bil under det senaste året?

Artikelns innehåll är hämtat från Marknadsundersökning – en handbok, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes höst 2016 skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller allmänt intresserad av undersökningar kan dra nytta av dess innehåll och bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa vecka då vi presenterar sista artikeln i serien! Då vi berättar om undersökningens slutfas; analys och resultat!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd!

Data: Observation och experiment, del 6 i artikelserien

Data: Observation och experiment, del 6 i artikelserien

Vår artikelserie fortsätter med ” Data: Observation och experiment”. Artikeln knyter an till ditt val av metod (se gärna artikel om metod) och beskriver de inte så ofta förekommande datainsamlingsteknikerna; observation och experiment, och vad man bör tänka på när man väljer insamlingsmetod.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”,  skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om en undersöknings urval!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Del 5 om enkät och intervju!

Del 5 om enkät och intervju!

Vår artikelserie fortsätter med ”Data: enkät och intervju”. Artikeln knyter an till ditt val av metod (se gärna artikel om metod) och beskriver de mest förekommande datainsamlingsteknikerna; enkät och intervju, och vad man bör tänka på när man väljer insamlingsmetod. Tillhörande ”Data: enkät och intervju” finns även en film, som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret (något som vi kommer gå igenom mer i artikeln ”Analys och resultat”). Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om datainsamlingsmetoderna observation och experiment!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Del 4 i artikelserien!

Del 4 i artikelserien!

Vår artikelserie fortsätter med ”Sekundärdata och Primärdata”. Artikeln beskriver hur du kan söka information för att svara på din problem- och syftesformulering (se gärna artikel om problem- och syftesformulering).  Artikeln tar upp vikten att se vad just du behöver för att få ett bra resultat av din undersökning.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om datainsamlingsmetoderna enkät och intervju!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserie del 3, Ansatsen

Artikelserie del 3, Ansatsen

Vår artikelserie fortsätter med ”Ansatsen”. Artikeln beskriver de olika ansatser man kan välja till sin undersökning, pills och att den väljs utifrån dess problem- och syftesformulering (se gärna artikel om problem- och syftesformulering).

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om Sekundärdata och Primärdata!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Artikelserien fortsätter, nu del 2!

Artikelserien fortsätter, nu del 2!

Vår artikelserie fortsätter med ”Att välja metod”. Artikeln beskriver samverkan mellan en undersöknings teoretiska referensram, order dess ansats och dess data, store och att dina tidiga val i processen alltid påverkar undersökningens slutresultat.

Artikelns innehåll är hämtat från ”Marknadsundersökning – en handbok”, viagra skriven av Nina Engdahl och Carin Grääs, grundarna av Attityd, tillsammans Lars Christensen och Lars Haglund. I samband med den nya upplagan som släpptes nu i höst skrevs en artikelserie utifrån bokens kapitel.

Vi önskar att du som beställare av en undersökning, som student eller bara allmänt intresserad kan dra nytta av dess innehåll och också bli lite nyfiken på att lära dig mer! Så håll utkik även nästa fredag då vi berättar om en undersöknings ansats!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Marknadsundersökning – en handbok, och nu artikelserie!

Författarna Nina Engdahl och Carin Grääs, shop grundarna av Attityd, samt Lars Christensen och Lars Haglund såg redan 1998 behovet av en metodbok för marknadsundersökningar. Under 2016 har en ombearbetning skett och nu i höst släpptes den fjärde upplagan av ”Marknadsundersökning – en handbok”. Boken går igenom en undersöknings alla moment – från idé och problemformulering till resultat och presentation – och är full av konkreta råd och tips för att direkt kunna tillämpas på en kvantitativ eller kvalitativ undersökning!

I samband med släppet av nya upplagan har vi på Attityd gjort åtta kortare artiklar utifrån kapitel i boken. I artiklarna kan du som undersökare, kund, student och allmänt intresserade bland annat söka kunskap om vad en undersökning är och längre fram i serien kommer vi gå igenom olika metoder, hur en kan bestämma urval och hur det i sin tur påverkar undersökningen, samt hur en analys, rapportering och presentation av undersökningsmaterial kan gå till! Artiklarnas teman är:

  1. Vad är en undersökning?
  2. Att välja metod
  3. Ansatsen
  4. Sekundärdata och Primärdata
  5. Data: enkät och intervju
  6. Data: Observation och experiment
  7. Urval
  8. Analys och resultat

 

Vår artikelserie börjar med ”Vad är en undersökning?” som beskriver just vad titeln avslöjar, vad en undersökning är samt hur man gör en problem- och syftesformulering. Tillhörande ”Vad är en undersökning?” finns även en film som visualiserar artikelns kärna och gör innehållet förståeligt och konkret (något som vi kommer gå igenom mer i artikeln ”Analys och resultat”).

 

Klicka här för att läsa artikeln!

Så håll utkik varje fredag i 8 veckor framöver och ta del av, och lär dig mer om en undersöknings olika delar!

Vill du ha fördjupad kunskap av någon eller flera av artiklarna hänvisar vi till ”Marknadsundersökning – en handbok”, eller varför inte kontakta oss på Attityd.

 

Juryarbete pågår!

Igår hade vi juryarbete här på Attityd. Det är Sveriges bästa kundcenter som ska koras nästa vecka. Sveriges bästa kundcenter är både en nystartad tävling för kundcenter inom kollektivtrafikområdet men också ett tillfälle att dela erfarenheter för att stärka och utveckla kundcenterverksamheten. I juryn sitter Margareta Friman, order professor i psykologi vid Karlstads universitet och föreståndare för SAMOT och Charlotte Wäreborn Schultz, price viagra tidigare vd för Svensk Kollektivtrafik och vice ordförande i Trafikverkets styrelse.

img_5911Madeline Norum, Margareta Friman och Charlotte Wäreborn Schultz.

Prisutdelningen sker i Karlstad den 17 november under en föreläsnings- och workshopdag som bland annat gästas av Janne Gunnarsson från Värdskapet.

img_5901

Miljöcertifiering 2016

Miljöcertifiering 2016

Om alla på jorden skulle leva som vi svenskar skulle vi behöva 3,  7 jordklot, så mycket resurser behöver vi för att upprätthålla vår konsumtion och levnadsstandard. Vi på Attityd jobbar ständig med att förbättra vårt miljöarbete och med små medel kan varje företag, individ eller organisation göra sitt ekologiska fotavtryck mindre. Sedan 2012 har vi varit certifierade enligt Svensk miljöbas riktlinjer, som jobbar utifrån att…

Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.”

… och nu i september blev vi certifierade för ytterligare ett år, vilket vi både är glad och stolta över. Att bli certifierade enligt Svensk Miljöbas innebär bland annat att vår organisation har en uttalad miljöpolicy med en mål- och handlingsplan samt att det genomförts miljöförbättringar under det gångna året.

Vi på Attityd tycker att miljöfrågor är roliga och intressanta vilket gör att många uppdrag vi gjort och gör handlar om energi, miljö och kollektivtrafik. Projekt vi med i just nu är Hållbart resande i ett växande Värmland tillsammans med Karlstad kommun och Värmlandstrafik, Hållbar besöksnäring tillsammans med Visit Värmland samt Fly Green Fund som arbetar för ”att göra det möjligt för organisationer och enskilda att flyga mer hållbart på bioflygbränslen i Norden”.

Men förutom att vi engagerar oss i projekt rörande miljö söker vi efter enkla medel att bli bättre i vår vardag. Vi vill verka för att bli en del av lösningen, snarare än att vara en del av problemet! Inom detta handlar mycket om att förenkla och positivt förstärka bra beteenden – det är våra vardagliga val vi måste förändra!

 

Jag frågar vår miljöansvarige Carin Grääs om Attityds miljöarbete under de senaste åren.

Vad har Attityd jobbat med nu i det senaste för att minska sin miljöpåverkan?

Då vi är ett tjänsteföretag i en hyrd lokal är vår påverkan på miljön inte så stor, så det är det en viss utmaning att jobba med miljöfrågor. När jag gick miljöutbildningen så var det tillsammans med några inom bland annat städ och transport, och de behöver ju jobba med andra frågor än vad vi gör. Men vi tänker på det lilla i vardagen och fokuserar främst på hur vi tar oss till och från kund. Det är så enkelt att först tänka bil i tjänsteresor men vi väjer att cykla, gå eller åka kollektivt.

Vi har exempelvis börjat med en enklare översikt över antalet tjänsteresor och färdsätt där vi vill se fördelningen mellan cykel/gång, kollektivtrafik och bil.

 

fardsatt-1

Ovan syns sammanställning av svenskarnas resevanor inom arbets-, tjänste- och skolresor under 2014–2015, gjord av Resvaneundersökningen (RVU Sverige) som ingår i Sveriges Officiella Statistik. Som ni ser är bilen starkt representerad.

 

Men bilen är ju fortfarande det populäraste färdsättet när det kommer till tjänsteresor, på vilket sätt gör Attityd det enklare att välja cykel eller buss?

Vi har vår företagscykel som vi kan ta till kund, när mötet är inom cykelavstånd. Regncape finns också om det regnar! Varje anställd har också möjlighet att koppla företagskortet till Karlstadsbuss eller Värmlandstrafiks appar, så att man enkelt kan köpa biljetter. Det ska vara enkelt att välja det miljövänliga alternativet.

Vilken tycker du är den viktigaste förändringen som måste göras, globalt sett, i arbetet för en mer hållbar utveckling och framtid?

Svår fråga, men det viktigaste är hur vi reser och hur vi äter. Även här (på Attityd) försöker vi tänka på maten, vid exempel representation. Maten vi väljer är oftast vegetarisk.

Vad tycker du är det viktigaste inför ert framtida miljöarbete?

Något som jag vill göra är att göra kontorets källsortering enklare, det är ett mål för framtiden. Men det viktigaste är att fokusera på vad det är just jag kan påverka, både genom att prata om det med andra och själv försöka bryta sina egna vanor. Det finns ju alltid något mer man kan göra!