Värdet av kontinuitet och uthållighet

Värdet av kontinuitet och uthållighet

Moelven Skog ser värdet av kontinuitet och uthållighet!

Moelven Skog AB är en av våra äldsta kunder hos oss på Attityd. Tillsammans med Moelven Skog har vi bland annat kartlagt såväl den breda målgruppen skogsägare som företagets leverantörer och igår levererade vi leverantörsmätningen 2017 som bygger på svar från leverantörerna.

Genom åren har över 10 000 leverantörer tillfrågats om sin uppfattning om kontakten med Moelven Skog och genomförandet av skogsaffären.

Som vanligt leder ett undersökningsresultat till nya frågor och extra tydligt blir detta med en historik av svar. Hur kommer det sig att resultatet förändrar sig just nu? Hur hänger resultaten ihop med väder, priser och andra utomstående faktorer? Det diskuterade vi med Jonas Karlsson, fältköpschef, och Björn Johansson, VD.

About the Author

Leave a Reply