Aktuellt

Att arbeta med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Din med? Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är de tre hållbarhetsfrågorna som många organisationer jobbar med, medvetet som omedvetet. Handlar också ditt företags starkaste värderingar om hållbarhet? Kanske har ni det som värdeord? Det har vi. För oss innebär...
Hållbarhet
hållbarhet

Social hållbarhet med hjälp av medarbetar­undersökningar

Webbyrån Nobox  har under våren genomfört en medarbetarundersökning som en del av att utveckla den sociala hållbarheten. Christian Paulson, vd och kundansvarig på Nobox menar att undersökningen har gett dem större insikter i vad medarbetarna anser om arbetsplatsen och vilka gruppens styrkor, men även förbättringspunkter är.  – Vi har som mål att ha 100 procent nöjda och lyckliga medarbetare, ett mål som vi...
Hållbarhet
social hållbarhet

Attityd är miljödiplomerade för 2021

Sedan 2012 har vi på Attityd varit miljödiplomerad av Svenska miljöbas och nu i februari blev vi diplomerad för ytterligare ett år. Det är med stolthet och glädje som vi årligen kan presentera en handlingsplan där vi med vår miljöpolicy som grund arbetar för en...
Hållbarhet
Miljöcertifiering

Så arbetar du med hållbarhets­aspekterna i ett projekt

Att arbeta efter de tre hållbarhetsaspekterna – miljö, jämställdhet och mångfalt – är en utmaning i de flesta projekten. Det är vanligt att fastna vid det som är lätt att räkna, så som antalet kvinnor och män i styrelsen eller den procentuella minskningen av koldioxidutsläpp....
Hållbarhet

Digitala möten minskar rusningstrafiken

”En helt seriös fråga till alla er som nu sitter i videomöten i stället för att gå på frukostmöten, seminarier och konferenser: Vad från det gamla sättet att mötas saknar ni mest?” Så lyder frågan som Fredrik Holm, miljökonsult och skribent, slängde ut på sin...
Hållbarhet

Attityd miljödiplomerade för nionde året i rad

Att ta cykeln istället för bilen, källsortera och att inte skriva ut papper i onödan kan kännas som urvattnade riktlinjer som mer och mer börjar likna mamma och pappas tjat i tonåren. Men likt då, är det inte så dumma riktlinjer. Attityd är miljödiplomerade för...
Hållbarhet
Carin Grääs Mijlöcertifikat