Aktuellt

Varför arbeta värdestyrt

Läs om fördelarna med att arbeta värdestyrt och ta del av Attityds erfarenheter av att utveckla och anamma ett värdestyrt arbetssätt.
Attitydbloggen, Hållbarhet

Steg för en kommunikativ organisation

För att ha ett utbyte av tankar, åsikter och information krävs det att vi kommunicerar på ett eller annat vis. Det kan ske i skrift, tal, med kroppen eller via tecken. Traditionellt sett ses kommunikation vara information en avsändare skickar till en mottagare, som i...
Hållbarhet
Robot - kommunikativ organisation

Interreg Sverige-Norge – ny programperiod

Attityd har genom åren haft förmånen att följa en rad Interreg-projekt i egenskap av följeforskare. Vi stöttar projekten och deras projektledare i att löpande fånga upp lärdomar viktiga för projektens framdrift. När vi tittar tillbaka på denna programperiod för Interreg kan vi konstatera flera positiva resultat där...
Hållbarhet, Samhälle & forskning
Två järnvägsspår blir ett.

Miljödiplomering för 10:e året i rad

Attityd är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas i år igen! 🎉 Detta har vi nu varit sedan 2012. Inför årets revidering av miljödiplomeringen har vi på Attityd gjort nya satsningar och kommer under 2022 bland annat arbeta utifrån att: ➡️ Vi ska etablera en ny rutin...
Attitydbloggen, Hållbarhet
Miljödiplomering

Att arbeta med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Din med? Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är de tre hållbarhetsfrågorna som många organisationer jobbar med, medvetet som omedvetet. Handlar också ditt företags starkaste värderingar om hållbarhet? Kanske har ni det som värdeord? Det har vi. För oss innebär...
Hållbarhet
hållbarhet

Social hållbarhet med hjälp av medarbetar­undersökningar

Webbyrån Nobox  har under våren genomfört en medarbetarundersökning som en del av att utveckla den sociala hållbarheten. Christian Paulson, vd och kundansvarig på Nobox menar att undersökningen har gett dem större insikter i vad medarbetarna anser om arbetsplatsen och vilka gruppens styrkor, men även förbättringspunkter är.  – Vi har som mål att ha 100 procent nöjda och lyckliga medarbetare, ett mål som vi...
Hållbarhet
social hållbarhet