Lär dig om design-processen

Det handlar om människor

Ordförklaring ”Design”

Designprocessen är en viktig metod för att lösa problem och uppnå mål genom ett användarcentrerat arbetssätt. Genom att följa en strukturerad metodik kan olika typer av designers och proffs inom olika innovationsområden vara mer kreativa, produktiva och noggranna i sitt arbete. Men för att skapa användarvänliga och framgångsrika designer är det också viktigt att förstå människans psykologi och sociala relationer.

Att jobba användarcentrerat innebär att användaren, patienten, medborgaren, kunden, eller vem det nu kan vara, är utgångspunkten och endast genom att känna empati för deras behov skapas framgångsrik problemlösning eller skapande av framgångsrika produkter eller tjänster. Det betyder att designprocessen är mer än bara en metod för att lösa problem eller skapa produkter. Den kan också hjälpa designers att uppnå specifika mål, som till exempel att sälja, förbättra, mäta eller testa en tjänst. Genom att följa en strukturerad process kan designers ta reda på vad som behöver göras för att uppnå målet och sedan genomföra det.

Knappsats

Storheten i något så enkelt som en knapp

År 1979 inträffade Three Mile Island-olyckan på grund av brister i designen av kontrollrummet, vilket orsakade en partiell kärnkraftsolycka i Pennsylvania. En ventil var fast i öppet läge, och eftersom en statusindikator meddelade att ventilen var stängd gjorde operatörerna inga försök att stänga den. Detta berodde på det förvirrande och dåligt designade gränssnittet i kontrollrummet. Som ett resultat uppstod stora skador, vilket ledde till den värsta olyckan i USA:s kommersiella kärnkraftshistoria. Detta belyser hur även en enkel knapp och statusindikator kan leda till mänskligt fel med katastrofala konsekvenser. Över 90% av industriolyckor skylls på ”mänskligt fel”.

Design handlar inte bara om en användare som sitter framför en skärm. Det kan vara något så enkelt som en knapp för det handlar om en bredare social interaktion och hur vi fungerar som människor. Därför är det viktigt att designers har en verktygslåda full av begrepp och metoder från både psykologi och sociologi, grafisk design och kommunikation för att skapa en design som fungerar för människor.

Designprocessen och dess faser

Det spelar ingen roll om man jobbar med Design thinking, Double diamond eller om ett företag skapar sin egen process – den processen består av flera viktiga faser. Den första fasen handlar om att förstå problemet och samla in relevant information. I den andra fasen ligger fokus på empati och att förstå användarnas behov och önskemål. Fas tre innebär att definiera problemet och dess omfattning. Idégenerering är en efterföljande kreativ och utforskande fas där olika idéer och lösningar skapas. Prototyper tas fram i fas fyra för att testa och utvärdera idéerna som genererats i föregående fas. Testning av prototyperna sker i den sista fasen för att utvärdera hur väl de fungerar och om de uppfyller användarnas behov, vilket ger feedback och insikter som kan användas för att förbättra designen och optimera lösningen.

Om du vill lära dig mer om designprocesser och hur vi kan hjälpa dig att förstå och designa en lösning på ett problem i din verksamhet kan du läsa om hur Attityd arbetar med tjänstedesign här! Vår praktikant Juan Kristoffersson läser sin sista termin till Experience designer och har skrivit denna artikel. Är du intresserad av att veta mer, hör gärna av dig till honom eller någon av oss andra, du hittar våra kontaktuppgifter här!

Juan svarar gärna på frågor om Design thinking!