Presentera resultat

3 kreativa sätt att presentera resultat

De traditionella sätten att presentera resultat på är genom tabeller, rapporter och olika PowerPoint– presentationer. Men ibland kan det vara värt att tänka ett varv till. Går det att komplettera rapporten med något annat som är tilltalande för flera än projektgruppen? Genom att se till vem som är målgruppen kan du anpassa presentationen av resultatet till mottagaren. Vi vill dela med oss av tre olika tillfällen där vi tillsammans med kunden har valt att komplettera våra vanliga rapporter genom att presentera resultat på olika kreativa sätt för att anpassa innehållet till mottagaren. 

1. Skapa ett spel

Vore det inte kul med ett spel? Där spelet bidrar med både diskussion kring och kunskapsöverföring från projektet? I slutet av 2017 fick vi tillsammans med Fredrik Holm i uppdrag av Region Värmland att slutrapportera projektet Green Drive Region, samt genomföra workshops för lokal och regional nivå. Vi ville att resultatet skulle göra skillnad på riktigt och inte bara här och nu. Det ledde oss in på tankarna om att skapa ett spel. Tanke blev till handling och tillsammans med Sticky Beat tog vi fram ett spel baserat på resultatet från projektet. Med mål att stärka kunskapsöverföringen och uppmärksamma den globala miljöpåverkan av fossila bränslen ville vi få personerna att reflektera över vad man idag kan göra för att regionen år 2030 ska ha minskat användningen av fossila bränslen. 

2. Anlita en live scribare

Om vi inte redan visste att en kombination av bilder och text är ett vinnande koncept vet vi det nu. En live-scribare är en person som under en workshop, konferens eller liknande sammanställning ritar och visualiserar en sammanfattning av innehållet. Skisserna som sedan mer eller mindre efterliknar en tavla väcker på flera sätt uppmärksamhet under och efter aktiviteten. Som deltagare får du följa tecknandet under tillfället och efteråt ta del av den då du får en fysisk produkt. Och varför inte hänga upp den som en tavla på kontoret? Live scribing ökar deltagarnas engagemang, bidrar till diskussion och ger en översiktlig bild av det viktigaste. Inför Länsstyrelsen Värmlands och Skogsstyrelsens konferens 2018 anlitade vi en live scribare för att på ett annorlunda sätt presentera resultatet av en aktivitet. 

– Jag var nyfiken på vad det kunde leda till om man presenterar en konferens på ett annat sätt och vad det kan ge för positiva effekter, Nina Engdahl VD Attityd i Karlstad. 

Och resultatet visade sig enastående. Bilden går fortfarande att ta del av på Regionalt skogsprogram Värmlands Facebook

3. Presentera resultatet på Medium.com

Håll det enkelt. Sprid inte ut informationen utan skapa en plattform där hela sammanställningen finns samlad för alla berörda att ta del av. Medium.com är en plattform där du kan publicera tankar, idéer eller som i vårat fall, en sammanställning av en aktivitet. Vi använde Medium efter ett frukostmöte där vi pratade om rollen som projektledare med flera av Värmlands projektledare. Plattformen tillät oss att förpacka informationen och bevara den för alla att kunna blicka tillbaka på. Sammanställningen presenterades inte bara i en löpande text utan gav intryck av en artikel, där både bilder och andra grafiska element bidrog till ett lättläst innehåll. 

Ta del av vad vi pratade om: Projektledarens guide till det värmländska projektlandskapet.