Miro den digitala whiteboarden

Det finns många olika digitala plattformar som tillåter personer på olika platser att samverka med varandra samtidigt, så som Teams, Google Meet och Zoom. Vanliga användarområden för dess är möten där man chattar, delar skärm och samtalar. Men när vi på Attityd skulle hitta ett digitalt sätt att genomföra workshops var det viktigt att kunna ta in samma moment som vi genomför vid en fysisk workshops. Det ledde oss till Miro.

Miro är en digital whiteboard som mer eller mindre tar den analoga workshopen till det digitala. En bra workshop kräver interaktion och olika kreativa processer som tillåter alla att komma till tals. Mind maps, post-it och färgpennor är några hjälpmedel som underlätta den kreativa processen där gruppen enkelt kan sortera tankar och idéer. Miro tillåter alla dessa funktioner.

– Det är i Zoom själva mötet utspelar sig i grunden och det är där som det blir möjligt att kunna prata och se varandra. Miro är ett verktyg som tillåter oss att ha med samma material som vi hade haft vid en workshop i ett fysisk rum. Vi använder just Miro för att ta in det analoga till det digitala, Frida Rönning på Attityd.

Även gruppindelningar och grupparbeten är möjligt i Miro, i samverkan med Zoom.

– Vi använder Zoom till hjälp för att göra breakout grups. Därefter kan vi skicka en länk till varje grupp till den sida i Miro som de ska jobba med. Precis som vid en workshop i ett fysiskt rum. Då hade vi gett varje grupp ett pappersark och samlat de runt varsitt bord där de tillsammans i gruppen ska skriva ner tankar och idéer.

Interaktivt – men är det inkluderande?

Ja, och nej. Ett digitalt verktyg innebär att geografiska avstånd inte behöver begränsa deltagarlistan. Det ger även ytterligare möjlighet till att kunna bjuda in relevanta aktörer som står utanför projektet men som kan bidra med viktiga erfarenheter för ämnet.

Läs vår artikel om hur du väljer deltagare till en workshop

I och med att allt fler börjar använda digitala plattformar ökar möjligheterna till att nå en bredare målgrupp i och med att kunskapen kring teknologin ökar. Men ”fler” är inte alla. Det gäller att se till att även de som inte har lika mycket kunnande kring teknik också har möjlighet att delta.

– Vi inleder alla workshops med en teknikgenomgång där vi presenterar de främsta funktionerna för att alla ska vara med på tåget på engång. Vi vill att deltagarna ska känna sig bekväma med verktyget oavsett tidigare kunskaper.

Funktioner som Miro erbjuder för ett interaktivt möte:
  • Post-it lappar
  • Whiteboards
  • Färdiga templates med olika strategiverktyg
  • PDF, JPG, och CSV exportering
  • Anonyma deltagare
  • Extern redigering
  • Mind maps