Frida Malinen: ”Praktikplats är bra på många sätt”

Frida har nu gjort över halva sin praktik hos oss och har fått varit delaktig i flera av våra projekt – och vilket fantastiskt jobb hon har gjort!

Vi frågar Frida om vad hennes praktik hittills har inneburit och vilka erfarenheter hon tar med sig.

– Jag har fått en god blandning av kvalitativa och kvantitativa uppdrag. Slututvärderingar, läsvärdesmätning och kampanjmätning är för att nämna några. Under förra veckan fick jag hålla mina första intervjuer i utvärderingen av NIFA’s projekt Lönsam tillväxt i Matregion Värmland. I dag sitter jag med två olika kvant-uppdrag till två olika slutkunder.

En praktikplats är ett tillfälle för studenter att få testa på de teoretiska delarna från universitetet i praktiken. Och inte minst för oss på Attityd som får in nya tankar och reflektioner till vårt arbete. Hur upplever du att praktikplatsen och utbildningen kompletterar varandra?

– Utbildningen och praktikplatsen ger ett utbyte åt båda håll. Från skolan har jag framförallt fått metodkunskap och teoretiska perspektiv som jag kan använda mig utav på praktikplatsen. Hos Attityd har jag framförallt fått lära mig att ha ett målgruppsperspektiv när jag skriver fram texter. Jag har även fått fördjupade metodkunskaper som kommer vara till fördel den sista terminen i skolan.

Skulle du rekommendera andra att välja praktik på sin fria termin?

– Ja, det skulle jag! Det gör utbildningen mer konkret när man använder kunskaper i praktiken och uppfattningen om vad som kommer efter utbildningen blir klarare när man får se hur ett yrke relaterat till utbildningen arbetar. Praktiken stärker även självkänslan inför att börja jobba efter utbildningen. Ofta vet man bara hur det är att vara student i relation till sin utbildning, men med praktiken får man chansen att förbereda sig för en mjukare landning i yrkeslivet. Det gers även möjlighet till att knyta kontakter som kan vara viktiga när man sedan söker jobb, avslutar Frida. 

Hur upplever du att din praktik har varit hittills?

– Jag trivs jättebra, det har varit både kul och lärorikt. Anledningen till att jag gillat att plugga i skolan är att jag gillar att lära mig nya saker, här får jag ut precis samma sak! Med den spridningen på uppdrag som finns här på Attityd fortsätter man nog ständigt att lära sig nya saker!

För Frida väntar nu de sista sex veckorna på praktiken för att sedan göra sin sista termin på Samhällsanalytikerprogrammet.