Attityd analyserar Svenskarna och internet

Svenskarna och internet visar i sin undersökning att svenskarna anser att helt digitala möten är bättre än hybridmöten. Men är det så enkelt? Kan det vara så att vi redan nu har kommit längre i vår digitala mognad från dess att undersökningen genomfördes och att hybridmöten är mer accepterat idag? Vi problematiserar, diskuterar och analyserar. Häng med.  

Under 2021 har vi på Attityd genomfört en rad undersökningar och utvärderingar som är kopplade till pandemin och där bland frågeställningar kring just digitala möten. Och likt Svenskarna och Internets undersökning har även vi sett att många föredrar, eller snarare föredrog, helt digitala möten före hybridmöten. Här väljer vi att säga ”föredrog” på grund av den snabba förändringen sett till digital mognad och digital omställning. När vi genomförde våra första undersökningar kopplat till pandemin i slutet av 2020 var hybridmöten och hybridkonferenser nya begrepp. Nu talar vi om hybridmöten och hybridkonferenser allt mer frekvent. Utvecklingen går fort och kanske beror det på att vi är vana vid den nya mötesformen, eller kanske beror det på att det utvecklats bättre metoder för just hybridmöten.  

Definition av hybridmöten – möten där en del av deltagarna kopplar upp sig via länk, medan övriga deltagare sitter i samma lokal.  

svenskamoten.se 

Hybridmöten i projekt – en vinst i mångfald  

Vad är då fördelaktigt med hybridmöten? Jo, att den ökade tillgängligheten bidrar till mångfald. Här går det att inkludera de som inte kan befinna sig på mötesplatsen. Anledningar till det kan vara den geografiska placeringen, fysiska hinder eller på grund av personliga egenskaper. 

I Svenskarna och Internet framkommer det att 3 av 4 tjänstepersoner har arbetat hemifrån under det senaste året och att 9 av 10 vill fortsätta att arbeta hemifrån efter att pandemin är över. Men det finns fortfarande de som vill arbeta från kontoret, i alla fall någon gång i veckan. Det kan skapa konflikter när det kommer till att ha antingen helt digitala eller helt fysiska möten.  

I flera av de projekt vi utvärderar och arbetar tillsammans med krävs en samverkan som i många fall har underlättats med hjälp av just hybridmöten. Interreg-projekt som sker över den norsk-svenska gränsen har fått tätare avstämningar då det är enklare att träffas i ett hybridmöte snarare än att åka till varandra (för att inte säga omöjligt när gränsen var stängd). Vi kan delta i konferenser i andra städer, utan att behöva förflytta sig – bättre för miljö, plånbok och smittspridning! Flera projekt vi utvärderat har varit riktigt duktiga på att tänka nytt, digitalt och smittsäkert då de arrangerad hybridkonferenser där man både har konferensgäster i lokalen och via digital sändning.  

Viktiga faktorer att tänkta på  

Tidigare nämnde vi en ökad digital mognad och utveckling av mötesmetoder och verktyg. Men här vill vi också addera att upplevelsen av hybrida möten påverkas av mötesledarens skicklighet att få med både fysiska och digitala deltagare, samt av syftet med mötet – det är inte alla möten som passar i hybridform. Ibland måste man faktiskt ses. 

Tips inför hybridmöten: 

  • Definiera syftet med mötet. Är det att föra en dialog med deltagarna eller är det ett möte som inte fokuserar på interaktion?  
  • Gör en tydlig mötesstruktur. Vid fysiska möten är det vanligt att mötesdeltagarna hinner byta ord med varandra innan mötet börjar. Tänk på att alltid inleda med en presentation, både för de som närvarar fysiskt men även digitalt. 
  • Uppmuntra digitala mötesdeltagare till interaktion. Ett sätt är att visa hur de kan reagera genom emojis. 
  • Se till att alla som är med på länk har sin kamera påslagen. På så sätt ökar du engagemanget hos deltagarna och som mötesledare kan man enklare läsa av kroppsspråk för att se till exempel när någon vill tala eller när det är dags för en paus. 
  • Tala till alla. Glöm inte bort de som sitter med på länk, eller de som befinner sig i rummet.