Ny studie: 463 procent mer organisk trafik med hjälp av företagsblogg

Vad skiljer innehållet från en webbplats med tusentals besökare per dag gentemot hemsidor med bara ett fåtal? En ny undersökning visar att webbplatser med en företagsblogg driver 463% mer organisk trafik än webbplatser utan blogg.

Under våren har Robert Rundberget, grundare av Kontento, undersökt vilken typ av innehåll som driver mest organisk trafik till webbplatser. Undersökningen baserar sig på värmländska B2B-företag som har 2 till 50 anställda. Utifrån Handelskammaren Värmlands medlemsföretag kunde 284 företag inom Värmland listas. Därefter undersöktes bland annat hur mycket organisk trafik respektive webbplats hade per månad, hur många företag som hade en blogg och hur den påverkade trafiken.

Resultatet var tydligt. Bloggar är en stor källa till organisk trafik.

Över fyra gånger mer trafik med blogg

Resultatet visar att företag som har en blogg på deras webbplats driver i genomsnitt 463% mer organisk trafik än webbar utan blogg. Består blogginläggen även av kunskapsartiklar så som kundcase, guider och tips ökar sannolikheter för att ytterligare personer ska hitta till din webbplats. Hemsidor med kunskapsinnehåll driver 588% mer än webbplatser utan blogg, och 238% mer trafik än bloggar med enbart nyheter.

– Av de webbplatser jag undersökt är det inte ens hälften som har en blogg. Det är en betydligt lägre siffra i jämfört med amerikanska studier där fler företag använder sig av en företagsblogg. Det är även en liten andel av de företag som studien undersökt som publicerar kunskapsinnehåll, 72 av 284 företag, säger Robert.

Studien visar även på att det finns en skillnad mellan olika branscher och förståelse för att skapa kunskapsinnehåll.

– IT- och kommunikationsbranschen har förstått detta länge och jobbar medvetet med att driva organisk trafik på detta sätt. Studien visar däremot att många företag inom den industriella branschen inte har sett eller förstått fördelarna med detta. Man lämnar många affärer på bordet om man inte skapar kunskapsberikat innehåll.

Syns man inte, finns man inte

Mängden innehåll på en webbplats påverkar också den organiska trafiken. Webbplatser som har flera url:er än medianwebben, 168 url:er, visar sig få mer än fyra gånger så mycket organisk trafik.

– Jag brukar efterliknade det som en stad. Desto fler våningar man har på sitt hus, desto fler ser huset på långt håll. Det samma gäller med content. Studien visar att om man har många url:er på hemsidan har man oftast fler besökare på sin webbplats.  

Men för att konvertera besökare till kunder krävs det inte bara att man skapar många blogginlägg, de behöver även vara relevanta och trovärdiga. Något som denna studie inte undersöker.

– Man behöver hela tiden utgå från kunden när man skapar innehåll. Besökaren ska omedelbart förstå nyttan med innehållet på hemsidan. Sen handlar marknadsföring om mer än bara hemsidan. Det är många delar som ska fungera. Idag är det lättare än någonsin att nå ut men betydligt svårare att nå in. Man behöver vara en musiker och förstå vad det är som kittlar och gör budskapet intressant, avslutar Robert.

Ta del av hela undersökningen: Studie av 284 värmländska B2B-företags webbar – vilket innehåll ger mest trafik?

Robert Rudberget, grundare av Kontentor