Projektledare – Attityd förstärker teamet

Projektledare som skapar förutsättningar och identifierar samband

Frida Malinen är Attityds senaste tillskott i projektledargruppen. Frida är samhällsanalytikern med särskilt intresse och fallenhet för metod och struktur. Med erfarenhet som projektledare av projektet Drivkraften i Filipstads kommun, som arbetade för att få in personer som är långt från arbetsmarknaden att komma i sysselsättning, är hon skicklig på att skapa rätt förutsättningar, identifiera samband och samverka med rätt aktörer.

Frida – samhällsanalytikern

Frida är samhällsanalytikern från Fagersta som flyttade till Värmland för studier vid Karlstads universitet. Sociolog är titeln på pappret, och det här med människan är det som lockar.

– Jag har alltid tyckt om att reflektera och analysera, och då är mänskligt beteende ett givande område, för man är aldrig färdig. Det är hela tiden processer som pågår.

En fena på metod

Från att analys av det sociala var det mest intressanta har Frida under studierna, och i sin praktik på Attityd, djupdykt i metod och metodutveckling.

– Det är de samhällsvetenskapliga metoderna som jag fastnade för, oavsett om det är statistik och intervjuer. Det hur man gör, förarbetet och upplägget kring en undersökning som är det mest intressanta. Om man tänker på de jobb jag haft efter utbildningen, antingen på Länsstyrelsen Värmland eller i Filipstad, så är det verkligen metodkunskaperna som varit till nytta.

Från att i sitt arbete fokusera på att stödja individer är det istället struktur och förutsättningar som driver Frida idag.

– Jag hamnar ofta på strukturtänket. Om man tänker individ, organisation och samhälle så hamnar jag ofta på mellanstrukturen. Jag går mer in på förutsättningar och struktur än på individen. Det kommer jag få utlopp för här på Attityd!

Vill bidra till utveckling av metod

Och just metod är något som Frida kommer fokusera extra på i sitt arbete. Allt från det stora avväganden, såsom val av metod och motivering av dessa. Till det lilla, såsom hur frågor ställs för att få fram ny kunskap och hur människan möts vid intervjutillfället. Allt, både det stora och det lilla, är viktiga i att leverera högkvalitativa resultat och analyser.

Det är också viktigt att få in människan i metoden. Och det ringar nog in Frida som person, att både det logiska och det sociala får arbeta tillsammans. Det är viktigt inte minst vid framtagande av nya metoder.

– Jag kommer aktivt arbeta för att utveckla våra metoder, och hitta nya. Om man tar tjänstedesign som exempel, som blivit en alltmer erkänd metod, inte minst inom offentligen. De perspektiven har jag använt i mitt förra arbete, och det gör vi även här på Attityd. Men det gäller att fortsätta utveckla, och även fånga upp det nya som kommer framgent.

Relation och variation

Frida har redan gått in i flera av de nu pågående projekten. Exempelvis undersöker hon Almi Östergötlands projekt Kunskapsbron direkta och långsiktiga effekter. Hon analyserar även resultatet av en kartläggning av icke-anslutna till stadsnätet på uppdrag av Karlstads el- och stadsnät. Hon ser fram emot variationen i arbetet.

– Jag vill få till variationen, att jag får jobba i många olika projekt. Och det får man här. Det gäller att bilda relationer i arbete, det ser jag fram emot – att träffa kunder. Det känns som roligt målgrupper vi arbetar tillsammans med.

Lugn, aktiv och strukturerad

Bild på Frida Malinen utomhus
Frida Malinen, projektledare

Lugn aktiv och strukturerad är tre ord som beskriver Frida. Dessa tre är också egenskaper som kommer väl till användning i rollen som projektledare.

Frida, hur märks ditt lugn i ditt arbete?

– En kollega har sagt tidigare att ”jaa Frida, jag kan inte se dig stressad”. Och jag tror det är så – det ska mycket till innan det märks att jag är stressad. För jag kan ju känna med stressad i vissa situationer, men det märks inte utåt. Jag behåller lugnet.

Och din aktiva sida, hur kommer du använda den?

– Det aktiva märks nog i att jag tycker om att hålla igång. Dels på fritiden, och samma i jobbet – det roligaste är när man har ett flow, när allt går i ett. Att man gör någonting av tiden.

Och till sist, det här med struktur?

– Analytisk, eftertänksam och reflekterande… Ja, det finns många ord som beskriver, men jag tror det kommer märkas i att jag kommer kunna ta mig an ganska stora underlag. Jag kan strukturera komplicerade underlag på ett bra sätt. Vi arbetar mycket med kategorisering för att skapa ordning och där kommer det analytiska väl till pass. Att ta isär och plocka ihop.

Och när Frida avslutar meningarna…

… föredrar hon skogen, där mår hon väldigt bra.

… undviker hon helst trånga utrymmen.

Om ni vill veta om mer om Frida kan ni haffa henne här.

Varmt välkommen till oss på Attityd!