Så här vill vi använda våra kontor

Många kontor världen runt har sedan mars 2020 stått tomma. Men i och med lättade restriktioner återgår nu många till det normala – eller det nya normala. Flera organisationer väljer att fortsätta erbjuda sina medarbetare flexibla lösningar och se kontoret som en mötesplats, en kreativ zoon och en social yta.  

I vårt tidigare nyhetsbrev frågade vi er läsare hur ni tror att framtidens kontor kommer att se ut. Flera av er uttryckte precis det som vår framtidsspaning visar – att kontoret borde ses mer som en mötesplats. Det är inte längre lika viktigt att varje medarbetare behöver en egen kontorsplats utan det är viktigare att hitta ytor för olika tillfällen, med olika syften. Enligt vår undersökning bör kontoret ha ytor skapta för kreativt arbete, möten och socialisering.  

Pandemin och hemarbete har påverkat synen och uppfattning av var och hur man arbetar vilket framkommer i årets upplaga av Svenskarna och internet. Undersökningen visar att 9 av 10 som har arbetat hemifrån också vill fortsätta med det när pandemin är helt över, men inte lika mycket. Att hemarbete kommer vara fortsatt populärt och något som många medarbetare uppskattar framkommer även i vår egen mini-undersökning. Men det ställer vidare krav på olika säkerhetslösningar, ergonomi och uppkoppling.   

– Jag tror, när det gäller större företag, att många kommer få fortsätta arbeta hemifrån. Då gäller såklart att det finns en stabil och säker uppkoppling, säkerhetslösningar för de system som används osv.  

Citat från Attityds undersökning.

Öppet landskap eller eget kontor?  

Kontoret fyller en viktig social roll. Det visas även i Castellums undersökning som genomfördes i slutet av 2020. Samtliga i undersökningen, oavsett ålder, var överens om att kontoret fyller en viktig social roll. Däremot framkom skilda åsikter kring hur det sociala samspelet på kontoret skulle fungera på bästa sätt. De som är 25 år och yngre önskar ett öppet kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor medan de över 46 år i stället vill arbeta på mindre kontor tillsammans med sina närmsta kollegor.  

Medarbetares olika behov och önskningar ställer nya krav på lokalutformning där det både bör finnas utrymme för öppna samtal i öppna rum och enskilda samtal i separata rum – en hybridlösning.  

– Jag tycker att framtidens kontor ska vara en plats dit man vill gå för att möta andra, tänka nytt och få inspiration. Det ställer lite nya krav på lokal, arbetsytor och arbetsverktyg (…) Jobba kan vi göra nästan var som helst ifrån, så det handlar om ett skapande av ett kontor där man vill vara.

Citat från Attityds undersökning

Hur löser ni kontorsfrågan? Fortsätt diskussionen i kommentarsfältet i vårt LinkedIn-inlägg.