Anna

Attityd i december

December. En minst sagt hektisk tid. För oss på Attityd innebär december att vi en hel del intressanta, engagerande och roliga leveranser framför oss. Jag har därför tagit tillfället i akt att fråga mina kollegor vad de jobbar med just nu. På så vis får...
Attitydbloggen

Madelene sammanfattar g22: Att forma en hoppfull framtid

Att utvecklas, förnyas och ständigt sträva framåt är en stark drivkraft hos de flesta företag, organisationer, samhällen och individer. För att lyckas är det viktigt med kunskap, kunskap som vidgar vyerna och ibland kanske ifrågasätter de synsätt en har, en aha-upplevelse! Jag har sedan tidigare...
Samhälle & forskning

Praktikant i Kritisk samhällsanalys

Madelene Sandberg är Attityds praktikant under hösten 2022. Madde läster mastersprogrammet i Kritisk samhällsanalys och spenderar sin tredje termin tillsammans med oss på Attityd. Hon bor i Kristinehamn tillsammans med sin familj, är utbildad frisör och har två kandidater. En i sociologi och en genusvetenskap....
Attitydbloggen
Kvinna utomhus

Ledarskapets betydelse i förändringsprocesser

Tyngs du av dålig planering och otydliga instruktioner? Känner du av stress och upplever bristande kommunikation? Lider organisationen av oförmåga att ta beslut? Ja, då kan det röra sig om ett destruktivt ledarskap. Ett stort hinder för utveckling och förändring. Ledarskap och förändringar När vi...
Samhälle & forskning
Kvinna som grimarserar

Steg för en kommunikativ organisation

För att ha ett utbyte av tankar, åsikter och information krävs det att vi kommunicerar på ett eller annat vis. Det kan ske i skrift, tal, med kroppen eller via tecken. Traditionellt sett ses kommunikation vara information en avsändare skickar till en mottagare, som i...
Hållbarhet
Robot - kommunikativ organisation

Kommunikationsmognad med Attityd & KIX

På Attityd använder vi dagligen en rad metoder och verktyg för att samla information. Det är viktigt att vi har kvalitetssäkrade metoder så att underlagen svarar rätt, och vidare hjälper våra uppdragsgivare i deras långsiktiga utvecklingsarbete. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förfina och utveckla...
Metoder
Jerry Silfwer, KIX