Anna

Steg för en kommunikativ organisation

För att ha ett utbyte av tankar, åsikter och information krävs det att vi kommunicerar på ett eller annat vis. Det kan ske i skrift, tal, med kroppen eller via tecken. Traditionellt sett ses kommunikation vara information en avsändare skickar till en mottagare, som i...
Hållbarhet
Robot - kommunikativ organisation

Kommunikationsmognad med Attityd & KIX

På Attityd använder vi dagligen en rad metoder och verktyg för att samla information. Det är viktigt att vi har kvalitetssäkrade metoder så att underlagen svarar rätt, och vidare hjälper våra uppdragsgivare i deras långsiktiga utvecklingsarbete. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förfina och utveckla...
Metoder
Jerry Silfwer, KIX

Projektledare – Attityd förstärker teamet

Frida Malinen är Attityds senaste tillskott i projektledargruppen. Frida är samhällsanalytikern med särskilt intresse och fallenhet för metod och struktur. Med erfarenhet som projektledare av projektet Drivkraften i Filipstads kommun, som arbetade för att få in personer som är långt från arbetsmarknaden att komma i...
Attitydbloggen
Frida Malinen

Attityds nya styrelseordförande – Johan Gotting

Den 31 maj hade Attityd glädjen att välkomna Johan Gotting som ny styrelseordförande. Här får ni lära känna honom lite närmare. Ny styrelseordförande för Attityd Den 31 maj valdes Johan Gotting till ny styrelseordförande i Attityd i Karlstad AB. Han efterträder Carin Grääs, ägare och...
Attitydbloggen
Bild på person inomhus

Därför väljer Attityd en extern styrelseordförande 

Attityd befinner sig i en utvecklingsfas och för att ge stimulans till fokusering och tydlighet i det arbetet väljer delägarna att plocka in ett externt perspektiv. Attityd säger varmt välkommen till Johan Gotting, som 31 maj valdes in som styrelseordförande i företaget. –...
Attitydbloggen
Fyra personer utomhus, Attityds styrelse.

Interreg Sverige-Norge – ny programperiod

Attityd har genom åren haft förmånen att följa en rad Interreg-projekt i egenskap av följeforskare. Vi stöttar projekten och deras projektledare i att löpande fånga upp lärdomar viktiga för projektens framdrift. När vi tittar tillbaka på denna programperiod för Interreg kan vi konstatera flera positiva resultat där...
Hållbarhet, Samhälle & forskning
Två järnvägsspår blir ett.