Varumärket Värmland

Natur, värmländskan och skogen är de tre främsta positiva associationerna svenskarna har till Värmland. Det visar den senaste varumärkesundersökningen som Region Värmland har genomfört tillsammans med Attityd.  

Med utgångspunkt i Värmlandsstrategin tas frågeställningar fram för att mäta uppfattningar och attityder om varumärket Värmland. Mätningen ger indikationer på den allmänna attraktionskraften och vad som krävs för att få flera att flytta till eller stanna i länet, få flera besökare och få flera företag att etablera sig. I årets undersökning har Attityd genomfört datainsamlingen och analys av resultatet.  

Metod 

Undersökningen baseras på 3 083 enkätsvar där målgruppen är Sveriges befolkning i åldrarna 18-64 år, exklusive boende i Värmland. Med hjälp av en webbpanel har intervjusvaren samlats in där resultatet sedan jämförs med tidigare mätningar. Genom att göra mätningarna över tid kan man få en indikation om man närmar sig sitt mål. På så sätt kan man även arbeta proaktivt för att behålla de positiva och värdefulla uppfattningarna som finns. Samtidigt som man kan jobba för att ändra de associationer som man vill arbeta bort.   

– Att genomföra återkommande undersökningar är ett värdefullt sätt att mäta förändringar över tid. Att vrida på ett varumärke är en lång process som tar tid. Det Region Värmland har gjort bra är att de hela tiden arbetat agilt med varumärket Värmland, säger Pernilla projektledare på Attityd i Karlstad.  

Natur, rofyllt och den värmländska dialekten 

60 procent av svenskarna har en positiv bild av Värmland. De positiva associationerna som görs kan kopplas till naturvärden och kultur. Men det finns en begränsad bild av vad Värmland har att erbjuda. 

– Många anger att bra boende förutsättningar och intressanta jobbmöjligheter är en förutsättning för att kunna kan tänka sig att flytta. Men resultatet visar på att det är få som vet vad Värmland har att erbjuda. Vi behöver arbeta för att lyfta näringslivet och bredda bilden av Värmland, berättar Jenny Wallménius Höög, tf Biträdande Enhetschef på Region Värmland. 

Årets undersökning är en uppföljning av tidigare undersökningar men även en nollmätning för delar av den nya Värmlandsstrategin som nyligen tagits fram. Genom en uppdaterad varumärkesplattform och ett gemensamt arbete med att sprida bilden av Värmland hoppas Jenny på att vi tillsammans ska kunna bidra till att öka attraktion för att leva, verka och bo i regionen. 

– De insikter jag tar med mig i arbetet är att det är svårt att påverka attityder under en kort tid. Det är ett långsiktigt arbete där vi behöver bli fler som sprider bilden av Värmland. På så sätt kan vi alla påverka litegrann och hjälpa andra att få upp ögonen för Värmland, fortsätter Jenny. 

– För att ta fram besluts- och faktaunderlag är det viktigt för oss att få hjälp med denna typ av undersökning. Vi har stort förtroende till Attityd eftersom de har erfarenheten av just denna typ av undersökning. De håller utsatta leveranstider och har fört jättebra resonemang kring resultatet utifrån deras erfarenheter, avslutar Jenny.