Samhälle & forskning

Interreg Sverige-Norge – ny programperiod

Attityd har genom åren haft förmånen att följa en rad Interreg-projekt i egenskap av följeforskare. Vi stöttar projekten och deras projektledare i att löpande fånga upp lärdomar viktiga för projektens framdrift. När vi tittar tillbaka på denna programperiod för Interreg kan vi konstatera flera positiva resultat där...
Hållbarhet, Samhälle & forskning
Två järnvägsspår blir ett.

Diskriminering kan förebyggas med psykologisk trygghet

Har du någon gång kommit med inspel på ett möte och blev bortskrattad eller förminskad? Eller sett det hända någon annan? Har du deltagit i ett projektmöte med dina kollegor när syftet med mötet var för dig oklart, och du inte förstod vad målet med...
Attitydbloggen, Samhälle & forskning
diskriminering

Vad är samverkan?

Du har hört talas om det, du vet att det finns och du vet att det är viktigt. Men du vet inte vad det egentligen innebär. Här får du svaret. Det finns inte en entydig definition av vad samverkan är. Men vi ger...
Samhälle & forskning
samverkan

Innovation stärker varumärken

Innovation leder till ökad attraktivitet och lojalitet hos kunden, vilket stärker varumärket och ökar företagets konkurrenskraft. I en nyligen genomförd undersökning toppar IKEA listan över Sveriges mest innovativa företag. Vår erfarenhet säger att innovation är förknippat med starka varumärken. Det visar även den...
Attitydbloggen, Innovativt tänkande, Samhälle & forskning
Innovation varumärke

Allmänhetens syn på hemberedskap och det egna ansvaret i pandemin

MSB arbetar för att öka riskmedvetenheten om hur olika kriser kan påverka vår vardag och leda till en stärkt beredskap samt öka delaktigheten i vår gemensamma säkerhet och beredskap. Återkommande undersökningar om människors attityder och förhållningssätt till hot, risker och beredskap skapar en viktig grund att kunna arbeta vidare utefter. Under februari och mars månad genomförde Attityd för MSB:s räkning...
Samhälle & forskning
Hemberedskap

Remote Research en ökande trend 2020

Sedan Attityd startade 1995 har mycket hänt inom datainsamling. Från papper och post, till diskett, till internet och webbutskick, till dagens uppsjö av flera olika digitala hjälpmedel. Idag sker de flesta av våra datainsamlingsuppdrag, både enkäter och intervjuer, via funktioner såsom Teams, Google, Zoom och...
Attityd tipsar, Samhälle & forskning
Remote research