Samhälle & forskning

Madelene sammanfattar g22: Att forma en hoppfull framtid

Att utvecklas, förnyas och ständigt sträva framåt är en stark drivkraft hos de flesta företag, organisationer, samhällen och individer. För att lyckas är det viktigt med kunskap, kunskap som vidgar vyerna och ibland kanske ifrågasätter de synsätt en har, en aha-upplevelse! Jag har sedan tidigare...
Samhälle & forskning

Ledarskapets betydelse i förändringsprocesser

Tyngs du av dålig planering och otydliga instruktioner? Känner du av stress och upplever bristande kommunikation? Lider organisationen av oförmåga att ta beslut? Ja, då kan det röra sig om ett destruktivt ledarskap. Ett stort hinder för utveckling och förändring. Ledarskap och förändringar När vi...
Samhälle & forskning
Kvinna som grimarserar

Interreg Sverige-Norge – ny programperiod

Attityd har genom åren haft förmånen att följa en rad Interreg-projekt i egenskap av följeforskare. Vi stöttar projekten och deras projektledare i att löpande fånga upp lärdomar viktiga för projektens framdrift. När vi tittar tillbaka på denna programperiod för Interreg kan vi konstatera flera positiva resultat där...
Hållbarhet, Samhälle & forskning
Två järnvägsspår blir ett.

Diskriminering kan förebyggas med psykologisk trygghet

Har du någon gång kommit med inspel på ett möte och blev bortskrattad eller förminskad? Eller sett det hända någon annan? Har du deltagit i ett projektmöte med dina kollegor när syftet med mötet var för dig oklart, och du inte förstod vad målet med...
Attitydbloggen, Samhälle & forskning
diskriminering

Vad är samverkan?

Du har hört talas om det, du vet att det finns och du vet att det är viktigt. Men du vet inte vad det egentligen innebär. Här får du svaret. Det finns inte en entydig definition av vad samverkan är. Men vi ger...
Samhälle & forskning
samverkan

Innovation stärker varumärken

Innovation leder till ökad attraktivitet och lojalitet hos kunden, vilket stärker varumärket och ökar företagets konkurrenskraft. I en nyligen genomförd undersökning toppar IKEA listan över Sveriges mest innovativa företag. Vår erfarenhet säger att innovation är förknippat med starka varumärken. Det visar även den...
Attitydbloggen, Innovativt tänkande, Samhälle & forskning
Innovation varumärke