Digitala möten minskar rusningstrafiken

”En helt seriös fråga till alla er som nu sitter i videomöten i stället för att gå på frukostmöten, seminarier och konferenser: Vad från det gamla sättet att mötas saknar ni mest?”

Så lyder frågan som Fredrik Holm, miljökonsult och skribent, slängde ut på sin Facebooksida. Med sina nästa 60 kommentarer visar inlägget att det är fler än vi på Attityd som har intresse av att diskutera den omställning vi har gått igenom. Från fysiska till digitala möten – hur det i sin tur påverkar miljön? 

Fredrik som har arbetat med miljöfrågor i över 40 år har under flera tillfällen samarbetat med oss på Attityd i uppdrag som främst handlar om miljö och kollektivtrafik. Senast vi arbetade tillsammans var i ett scenariouppdrag för projektet Green Drive Region där vi åskådliggjorde hur Inre Skandinavien kan se ut när vi har en fossilfri fordonsflotta. För några veckor sedan möttes vi av hans inlägg som vi snart såg överflödas av kommentarer. I en intervju med Fredrik förklarar han att det är följderna av Covid-19 och påverkan på rusningstrafiken som fick honom att ställa frågan till sina följare på Facebook. Rusningstrafiken är ett problem som finns i de flesta städerna och inte minst i Karlstad. I och med nya vanor och mindre resande kan nya resebeteenden även påverka trafiken.

– Under våren har folk jobbat hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. Detta innebär att rusningstrafiken har minskat, och om rusningstrafiken minskar kan man använda vägarna bättre, säger Fredrik.

Genom att ställa frågan till sina följare ville han ta reda på vad de anser vara fördelarna och nackdelarna med våra nya digitala arbetssätt. Vi på Attityd har under Covid-19 ställt om våra arbetssätt och fått finna nya vägar för interaktion, möten och fikaraster. Men digitala möten i all ära – vi saknar att ses!

Saknaden av tjatter, nyanser och fika

Inlägget som publicerades på Fredriks Facebooksida har väckt ett stort engagemang där nästan 60 personer delat med sig av sina åsikter.

– Jag hade aldrig väntat mig en sådan respons. Jag skulle säga att hälften applåderade åt den digitala utvecklingen. Medan hälften saknar det fysiska mötet.

Vad vi ser att människor saknar från fysiska möten är: det oplanerade samtalet, tjattrandet, en riktig fika, att prata i mun på varandra, energin i rummet, nyanserna i kroppsspråket och bekräftelsen i form av “hmm”-andet. Men trots detta har digitala möten några positiva aspekter vilka kan ha en positiv inverkan på miljön. Många Europiska länder har exempelvis, i samband med att landets lättade restriktioner valt att spärra av bilvägar och utveckla flera cykel- och gångbanor för att uppmuntra till ett resande utan fossila utsläpp. Det här är något vi möjligtvis inte sett i Sverige, men Fredrik är övertygad om att vi kommer få nya resvanor i och med att det digitala arbetssättet troligtvis kommer att fortlöpa efter pandemin.