Miljöcertifiering 2016

Om alla på jorden skulle leva som vi svenskar skulle vi behöva 3,  7 jordklot, så mycket resurser behöver vi för att upprätthålla vår konsumtion och levnadsstandard. Vi på Attityd jobbar ständig med att förbättra vårt miljöarbete och med små medel kan varje företag, individ eller organisation göra sitt ekologiska fotavtryck mindre. Sedan 2012 har vi varit certifierade enligt Svensk miljöbas riktlinjer, som jobbar utifrån att…

Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.”

… och nu i september blev vi certifierade för ytterligare ett år, vilket vi både är glad och stolta över. Att bli certifierade enligt Svensk Miljöbas innebär bland annat att vår organisation har en uttalad miljöpolicy med en mål- och handlingsplan samt att det genomförts miljöförbättringar under det gångna året.

Vi på Attityd tycker att miljöfrågor är roliga och intressanta vilket gör att många uppdrag vi gjort och gör handlar om energi, miljö och kollektivtrafik. Projekt vi med i just nu är Hållbart resande i ett växande Värmland tillsammans med Karlstad kommun och Värmlandstrafik, Hållbar besöksnäring tillsammans med Visit Värmland samt Fly Green Fund som arbetar för ”att göra det möjligt för organisationer och enskilda att flyga mer hållbart på bioflygbränslen i Norden”.

Men förutom att vi engagerar oss i projekt rörande miljö söker vi efter enkla medel att bli bättre i vår vardag. Vi vill verka för att bli en del av lösningen, snarare än att vara en del av problemet! Inom detta handlar mycket om att förenkla och positivt förstärka bra beteenden – det är våra vardagliga val vi måste förändra!

Jag frågar vår miljöansvarige Carin Grääs om Attityds miljöarbete under de senaste åren.

Vad har Attityd jobbat med nu i det senaste för att minska sin miljöpåverkan?

– Då vi är ett tjänsteföretag i en hyrd lokal är vår påverkan på miljön inte så stor, så det är det en viss utmaning att jobba med miljöfrågor. När jag gick miljöutbildningen så var det tillsammans med några inom bland annat städ och transport, och de behöver ju jobba med andra frågor än vad vi gör. Men vi tänker på det lilla i vardagen och fokuserar främst på hur vi tar oss till och från kund. Det är så enkelt att först tänka bil i tjänsteresor men vi väjer att cykla, gå eller åka kollektivt.

– Vi har exempelvis börjat med en enklare översikt över antalet tjänsteresor och färdsätt där vi vill se fördelningen mellan cykel/gång, kollektivtrafik och bil.

Ovan syns sammanställning av svenskarnas resevanor inom arbets-, tjänste- och skolresor under 2014–2015, gjord av Resvaneundersökningen som ingår i Sveriges Officiella Statistik. Som ni ser är bilen starkt representerad.

Men bilen är ju fortfarande det populäraste färdsättet när det kommer till tjänsteresor, på vilket sätt gör Attityd det enklare att välja cykel eller buss?

– Vi har vår företagscykel som vi kan ta till kund, när mötet är inom cykelavstånd. Regncape finns också om det regnar! Varje anställd har också möjlighet att koppla företagskortet till Karlstadsbuss eller Värmlandstrafiks appar, så att man enkelt kan köpa biljetter. Det ska vara enkelt att välja det miljövänliga alternativet.

Vilken tycker du är den viktigaste förändringen som måste göras, globalt sett, i arbetet för en mer hållbar utveckling och framtid?

– Svår fråga, men det viktigaste är hur vi reser och hur vi äter. Även här (på Attityd) försöker vi tänka på maten, vid exempel representation. Maten vi väljer är oftast vegetarisk.

Vad tycker du är det viktigaste inför ert framtida miljöarbete?

– Något som jag vill göra är att göra kontorets källsortering enklare, det är ett mål för framtiden. Men det viktigaste är att fokusera på vad det är just jag kan påverka, både genom att prata om det med andra och själv försöka bryta sina egna vanor. Det finns ju alltid något mer man kan göra!