Attityd på uppdrag av MSB

Under maj månad har vi på uppdrag av MSB gjort en utvärdering av hur allmänhetens syn på hemberedskap och det egen ansvaret påverkats i och med coranakrisen. Resultatet visar att majoriteten anser att myndigheten har ålagt allmänheten ett rimligt ansvar för att minska smittspridningen och att pandemin har inneburit insikter om att stärka sin hemberedskap till framtida kriser.

De äldre, 65-74 år, tycker i högre grad att ansvaret som myndigheterna har ålagt allmänheten är rimligt,
93%. Främst jämfört med den yngsta målgruppen 18-29 år (78%). De yngre är även den målgrupp som anser i lägre grad att coronakrisen har förändrat synen på det egna ansvaret.

Kvinnor anser i större utsträckning än män att deras uppfattning kring hemberedskapen har förändrats. 52% av kvinnorna tycker att hemberedskap har blivit viktigare jämfört med män, 44%.

Undersökningen baseras på drygt 1000 respondenter under perioden 8 och 13 maj.

Vill du läsa mer så finns rapporten både i sin helhet och en sammanfattning på MSB:s hemsida.