Allmänhetens syn på hemberedskap och det egna ansvaret i pandemin

MSB arbetar för att öka riskmedvetenheten om hur olika kriser kan påverka vår vardag och leda till en stärkt beredskap samt öka delaktigheten i vår gemensamma säkerhet och beredskap. Återkommande undersökningar om människors attityder och förhållningssätt till hot, risker och beredskap skapar en viktig grund att kunna arbeta vidare utefter. Under februari och mars månad genomförde Attityd för MSB:s räkning en enkätundersökning i syfte att se om människor gjort några åtgärder för att öka sin hemberedskap eller förändrat sin syn på hemberedskap i och med coronapandemin. Undersökningen är en årligen återkommande undersökning som visar förändringar i attityder över tid.  

Utdrag från rapporten 
  • Majoriteten, 73%, anser att myndigheten har ålagt allmänheten ett rimligt ansvar för att minska smittspridningen. Det är en minskning sedan mätningen våren 2020 då motsvarande siffra var 84%.  
  • 74% anser att individen har ett stort eget ansvar i händelse av en kris. 
  • 22% uppger att de har stärkt sin hemberedskap och 34% att de planerar att stärka sin hemberedskap inför eventuella framtida kriser. 
  • 60% uppger att den egna förståelsen för hur kriser påverkar vardagen har förändrats i ganska eller mycket stor utsträckning – kvinnor i högre grad än män, 63% jämfört med 56%.   

Undersökningen baseras på drygt 1000 respondenter under perioden 15 februari – 1 mars 2021. 

Du finner rapporten i sin helhet på msb.se/sv/publikationer och på Folkmyndigheten Sverige finner du presentationen av rapporten under presskonferensen den 25 mars 2020 (22:20-24:20).

Ta del av förra årets mätning Hemberedskap rapport 2020.