Hur lika är ni i er styrelse?

Rapport- Almi styrelsekartläggning 2023

Almi styrelsekartläggning 2023

Forskning visar att företag med jämställda styrelser når en högre omsättning och lönsamhet jämfört med företag som har en ojämställd styrelse. Trots detta kan vi se i Almis styrelsekartläggning att det är få av våra svenska företag som har en jämställd styrelse, närmare bestämt bara 16 procent. Almi har sedan 2013 studerat hur våra svenska styrelser ser ut utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vi kan konstatera att det är en mycket långsam positiv utveckling vad gäller andel kvinnor i styrelserummet, andel kvinnor som vd och andel kvinnor som styrelseordförande. På nationell nivå är andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse gått från 17 till 21 procent, andel vd har ökat från 10 till 14 procent och andelen kvinnor som styrelseledamot har gått från 10 till 15 procent. I Almis rapport framkommer att med den takt vi haft de senaste tio åren dröjer det till år 2050 innan styrelserummen i våra svenska företag kommer vara jämställda.

Positiva effekter av mångfald

Vad är det då som gör att mångfald i styrelsen ger positiva effekter? Jo, det handlar om att personer med olika erfarenheter, kompetenser och bakgrunder bidrar med olika perspektiv och därmed kan belysa en frågeställning utifrån flera infallsvinklar. En homogen grupp med likartade erfarenheter och samma världsuppfattning ger en snävare omvärldsspaning och insikter t ex om kundens behov begränsas. En heterogen grupp berikar, stärker och gör en verksamhet mer resilient, vilket är nödvändigt för att verka i en alltmer föränderlig värld.

”Fler perspektiv bidrar till ett mer välgrundat beslut och stärker därmed organisationen.”

Nina Engdahl och Johan Gotting

Våra bästa tips

Att rekrytera extern kompetens till styrelsen kan vara ett sätt att få in mångfald i det strategiska arbetet.

Här kommer våra tips om du vill rekrytera extern kompetens:

  1. Gör en grundlig analys av vart företaget är på väg
  2. Analysera vilka kompetenser som saknas i styrelsen
  3. Rekrytera utanför det egna nätverket. Var modig och gå utanför dina egna cirklar!
  4. Ta hjälp både med analysen och rekryteringen.
  5. Ta fram ett årshjul för styrelsens arbete med givna teman för varje möte.
  6. Utvärdera styrelsens arbete

Fler tips hur du får ett aktivt styrelsearbete finner du i rapporten som finns på https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor

Vill du veta mer om vårt styrelsearbete eller är du nyfiken på hur ni kan utvärdera ert styrelsearbete? Kontakta då Nina!

Nina Engdahl

VD & projektledare

Nina är förankrad i företagsekonomin och har marknadsföring, organisation och ledning som specialitet. Nina är positiv, har balans som ledord och befinner sig förmodligen i en kajak i sommar.