Vad är samverkan?

Du har hört talas om det, du vet att det finns och du vet att det är viktigt. Men du vet inte vad det egentligen innebär. Här får du svaret. 

Det finns inte en entydig definition av vad samverkan är. 

Men vi ger det ett försök att förklara det så bra som möjligt. I vår beskrivning av vad samverkan är har vi inspirerats av Anna Zingmark och Karoline Bottheim som har skrivit boken Att lyckas leda i samverkan. 

Samverkan är ett begrepp som används för att beskriva det som sker mellan individer eller grupper som representerar olika delar i en organisation, olika organisationer och/eller sektorer. Dessa innehar olika kunskaper, kompetenser, förutsättningar, roller och det är olikheterna som används för att skapa något nytt tillsammans. Ingen har mandat att styra över någon annan och kännetecknande är också att det finns ett gemensamt syfte och gemensamma mål som alla arbetar mot. 

Samverkan är komplext. 

Det är ett begrepp och ett fenomen som dyker upp på många platser och arenor idag. Det pratas bland annat om direkt samverkan, representativ samverkan och lokal samverkan. Det samverkan har gemensamt är att det öppnar upp för ett bredare spektrum av resurser då man arbetar tillsammans. Tänk dig att ett företag som arbetar för att utveckla hemsidor börjar arbeta tillsammans med forskningen men även med näringslivet för att få den optimala samverkan för att förstå till exempel hur användare agerar på olika budskap. Där uppstår samverkan. 

Inga mer stuprör 

Genom samverkan motverkas stuprörstänk. Såväl inom den egna organisationen som mellan organisationerna som är en del av samverkansprojektet. På så sätt kan ny kunskap och nya sätt att arbeta utvecklas. Samverkan kan fungera som en arena för att samla olikheter för att skapa tillsammans. 

Men samverkan rymmer en hög grad av komplexitet. Detta både vad gäller själva uppgiften och det faktum att samverkan behöver ske med aktörer från olika branscher med olika kunskapsområden. Komplexiteten gör att samverkansprocesser kan bli svåröverskådliga, oförutsägbara och ibland svåra att planera. Att forma ett gemensamt syfte och en gemensam målbild kan vara en utmaning men en nödvändig sådan för att få en fungerande samverkan. Det ställs därför andra krav på att leda i samverkan jämfört med att leda en avdelning eller gruppering i en och samma organisation.   

Flexibilitet ett nyckelord 

I ett samverkansprojekt bör det finnas en öppenhet för vad som dyker upp i processen. Det gör flexibilitet till ett nyckelord. Det behöver finnas en öppenhet att tänka annorlunda, tolka på nya sätt och ta vara på resurser och utvecklingsmöjligheter som inte på förhand var identifierade eller kända. Att experimentera, testa och analysera vad som händer blir en viktig pusselbit för att utveckla samverkan och själva arbetssätten. 

Ledaren behöver vägleda gruppen att följa processen och skapar förutsättningar så att alla deltagande får utrymme att bidra med sin kompetens till projektet. Det finns inte alltid svar på de frågor som ställs utan gruppen behöver kunna hantera den osäkerhet som uppstår. Att ställa frågor och säkerställa att alla får ta plats i processen blir viktigt för en framgångsrik samverkan liksom att säkerställa att deltagarna förstår varandra. 

Den röda tråden får vi genom att kontinuerligt samtala och lära tillsammans. ”Samverkan blir som en ständigt pågående anpassningsprocess till yttre omständigheter (nya inspel från omvärlden) eller inre förändringar (personer och kompetens byts ut etc.) och ställer höga krav på flexibilitet i ledarskapet” (A. Zingmark och K. Bottheim. Att lyckas i samverkan, 2019).

Tycker du att samverkansprojekt låter krångligt? Vi hjälper dig att reda i era utmaningar!