Kundundersökning

En kundundersökning hjälper dig att få en uppfattning om hur din verksamhet uppfattas av dina kunder. Var ligger era styrkor och svagheter? Vad kan ni utveckla för att växa er starkare på marknaden? Genom att lyssna på kunden får du ovärderliga utvecklingsförslag.

Att ta in kundens perspektiv i det strategiska arbetet blir allt vanligare i och med att information snabbt sprids via digital traditionell media och framförallt via sociala medier. En kundundersökning hjälper dig att ligga steget före genom att få information om dina kunders beteenden, behov, attityder och värderingar. Utifrån hur de uppfattar dina tjänster och produkter får du insikter som hjälper dig i att ta ett steg i rätt riktning vad gäller utveckling av verksamheten.

Nöjd kund-index (NKI)

I våra kundundersökningar använder vi vanligen ett Nöjd kund-index (NKI) för att mäta hur nöjd kunden är. NKI är ett vanligt och välanvänt nyckeltal som mäter kundnöjdhet. I en NKI-undersökning går man rakt på sak där NKI-värdet är ett medelvärde av ett visst antal frågor som täcker in ett visst frågeområde, till exempel helhetsbedömning eller bemötande.

Våra kundundersökningar

En kundundersökning tillsammans med Attityd ger konkreta underlag för utveckling, nya insikter och förslag till förbättringar som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet. Vårt fokus ligger på att lära känna era kunder och utifrån det vägleda er i hur ni ökar kundnöjdheten. Attityds kundundersökning ger dig:

  • Kundernas upplevelse av din verksamhet.
  • Uppfattning av hur verksamhetens olika delar påverkar kundnöjdheten.
  • Ett mått på hur nöjda dina kunder är.
  • Förslag på förbättringsområden med en tydlig prioriteringsordning.

Vi på Attityd skräddarsyr undersökningen utefter dina behov och din bransch. Det vill säga att vi väljer den insamlingsmetod som lämpar sig bäst för att nå just dina kunder. Det kan vara webb-enkäter, telefonintervjuer eller fokusgrupper. Med många års erfarenhet av dataanalys tar vi fram användbara och konkreta beslutsunderlag. Vi ger dig en helhetslösning genom att erbjuda allt från att utforma frågor till att analysera materialet och bistå med förslag på åtgärder.

Satsa på användardriven utveckling genom att ta hjälp av dina kunder i utvecklingen av din verksamhet.

Vi hjälper dig!

Linn Nilsson

Delägare & projektledare

Linn är Attityds resultatorienterade kontorschef som vill att våra analyser ska göra skillnad och vara underlag för bra beslut hos kund. Springer gärna terränglopp och läser böcker på fritiden.