Innovation stärker varumärken

Innovation leder till ökad attraktivitet och lojalitet hos kunden, vilket stärker varumärket och ökar företagets konkurrenskraft. I en nyligen genomförd undersökning toppar IKEA listan över Sveriges mest innovativa företag.  

Vår erfarenhet säger att innovation är förknippat med starka varumärken. Det visar även den undersökningen som CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet har genomfört under en treårsperiod. Syftet med undersökningen har varit att mäta innovation ur ett kundperspektiv för att skapa en förståelse kring hur innovation påverkar verksamhetens attraktivitet och lojalitet hos kunderna.  

Att mäta innovation utifrån kundens upplevelse är ett nytt angreppsätt som känns högst relevant. Traditionellt har innovationsförmåga mätts i termer av antal patent och hur stor del av budgeten som läggs på innovation etc. Innovationsförmåga rymmer ju så mycket mer än en ny produkt eller ett nytt patent. Det kan till exempel handla om förmåga att ändra eller utveckla kunderbjudandet, vilket vi sett flera lyckade exempel på under pandemin.

 Linn, projektledare på Attityd 

IKEA toppar listan  

Resultatet från CTFs undersökning visar att IKEA toppar listan över Sveriges mest innovativa företag. Företagets framgångsfaktor är att de har lyckats med att introducera nya tjänster som kunderna uppskattat. De har även genomfört förändringar i verksamheten som kunderna märker på daglig basis. 

Sveriges mest innovativa företag – Topp tre  

  1. IKEA 
  1. Spotify 
  1. MTRX 

Undersökningsmetod

Undersökningen är genomförd via en webbpanel och omfattade i senaste mätningen 7 500 enkätsvar från allmänheten. De som svarat på enkäten har rankat närmare 90 företag och organisationer från tolv olika branscher. Attityd har på uppdrag av CTF genomfört undersökningen tre år i följd sedan 2018. Tillsammans har vi sett över enkätfrågor, genomfört testenkät, ansvarat för kontakten med webbpanel-leverantören, dokumenterat genomförandeprocessen och levererat databas för vidare analys av CTF.  

Läs mer om undersökningen på Svenskt innovationsindex, SII | Karlstads universitet