Moelven Skog AB

Att ha kontinuerlig kontakt med sina kunder brukar vara en bra väg till fortsatta relationer, såväl privata och rent arbetsstrikta. Men att ha kontinuerlig kontakt gör det också möjligt att utvecklas tillsammans med sina kunder och att man har möjlighet att förbättra sin verksamhet utifrån kundens behov.

Att se hela bilden

En av våra äldsta kunder, Moelven Skog AB, har genom åren (fr.o.m. 2013) haft kontakt med över 10 000 leverantörer för att få deras upplevelse av skogsaffären. Jonas Karlsson, Fältköpschef på Moelven skog menar att tanken till en leverantörsmätning kom när de ville få en helhetsbild av alla leverantörers upplevelse av säljprocessen och affären. Det handlar om att inte leva i en tro att allt är bra, utan att få information om hur det faktiskt är.

– Vi kan ju tycka att allt vi gör är bra, och att vi kör på utifrån det. Men vi ville få en opartisk bild. Det är bra att få ett samlat grepp och se hela bilden. Geografiskt sett är säljarna väldigt utspridda. Vi måste samlas och få en helhet av vad de tycker. Det var grundtanken. (Jonas Karlstad, Fältköpschef, Moelven Skog AB)

Kvartalsrapporterna – en höjdpunkt!

För att ge Moelven Skog ett gott underlag till att kunna utveckla sin verksamhet har vi på Attityd i Karlstad kartlagt deras målgrupp och varje kvartal skickat ut en postenkät till privata skogsägare, som under de senaste tre månaderna genomfört en skogsaffär. Genom enkäten får Moelven Skog information om hur skogsägarna upplever kontakten med Moelven Skog samt hur väl de upplever att Moelven Skog uppfyller förväntningar och krav i samband med affären. Resultat levereras i kvartalsrapporter och med en större Leverantörsmätning en gång per år. I leverantörsmätningen, som bygger på svar från skogsägarna, kan vi nu följa utvecklingen sedan starten 2013.

– Att få rapporterna varje kvartal är en höjdpunkt, där kan vi se hur vår verksamhet kan anpassas och utvecklas framåt. (Jonas Karlstad, Fältköpschef, Moelven Skog AB)

Kvitto på att omstrukturering ger resultat

Den typ av långsiktighet i kundundersökningar gör att Moelven skog får in en kontinuitet i sin affärsutveckling och att de relativt snabbt kan få ett kvitto på om omstruktureringar får ett positivt eller negativt utfall.

– Det är spännande att koppla ihop ett resultat för ett specifikt distrikt och input från Moelven Skog om vad som hänt i distriktet. Ofta finns det förklaringar till hur ett resultat har utvecklat sig. Moelven Skog har goda möjligheter att ta med sig dessa erfarenheter i sin fortsatta utveckling. Det handlar både om att ta vara på en insats som påverkat resultatet i positiv riktning och naturligtvis, vid ett negativt resultat, förebygga att något negativt händer igen. (Nina Engdahl, Attityd i Karlstad AB)

Mätningsresultat leder till förändring

Moelven skog arbetar ständigt med resultat från de löpande leverantörsmätningarna och har just nu ett fokus på att utveckla deras samarbetspartnersavtal. Skogsägarnas synpunkter kring både avverkning och transportörer gör att de kompletteras till övriga faktorer som styr avtalsutformningen.

– Vi har valt att styra om vår verksamhet utifrån leverantörernas synpunkter – nöjdheten är viktig! Vi vill ju vara Sveriges bästa råvaruleverantörer, och då måste vi också vara Sveriges bästa köpare också, gentemot skogsägarna. (Jonas Karlstad, Fältköpschef, Moelven Skog AB)