Idéverkstad – Riksbyggen

Hur utvecklar man tjänster och erbjudanden för framtiden? Man frågar kunden.  
Riksbyggen valde att involvera branschaktörer i arbetet att identifiera framtida möjligheter och utmaningar inom fastighetsbranschen i syfte att utveckla nya eller befintliga erbjudanden. Ett långsiktigt arbete som inleddes med en gemensam Idéverkstad. 

Bakgrunden till Idéverkstaden var att Riksbyggen hade en önskan om att förstå branschens framtida behov. Hur påverkar bland annat digitaliseringen fastighetsbranschen? Och vilka andra utmaningar går att identifiera redan idag? Idéverkstaden tillät dem att tillsammans med sina nuvarande och presumtiva kunder samt andra intressenter jobba med idégenerering utifrån identifierade möjligheter och utmaningar.  

– När Nina på Attityd föreslog idéverkstad lät det som en sund och vettig metod för vårt syfte. Vi ville inte att det här arbetet skulle vara en engångsföreteelse, utan vi vill arbeta med detta långsiktigt. Idéverkstaden har gett oss en möjlighet att få kundernas reflektioner kring bland annat potentiella möjligheter och utmaningar, säger Anders Tjernberg kundgruppschef på Riksbyggen Värmland. 

Idéverkstad – effektiv utveckling  

Syftet med en Idéverkstad är att få input från användare, brukare, kunder eller andra intressenter för att identifiera problem inom ett specifikt område. Problem som inte går att mäta på samma sätt genom andra metoder. Här ges möjligheten att bjuda in relevanta intressenter för den specifika frågeställningen.  

Så fungerar en Idéverkstad som metod 

Riksbyggens Idéverkstad delades in i två workshopstillfällen. Under det första tillfället låg fokuset på trendspaning och omvärldsanalys med en stark koppling till Värmlandsstrategin som just nu håller på att tas fram. Strategin syftar till ”ett attraktivt och hållbart Värmland” och vikten av att samverka, vilket lade grunden till samtalet under workshopen. På varmlandsstrategin.se kan du ta del av remissförslaget i sin helhet. Det andra tillfället fokuserade på att arbeta fram möjliga lösningar. Med hjälp av whiteboard-verktyget Miro kunde workshopen genomföras digitalt. 

– Idéverkstaden har varit ytterligare ett steg för oss att skapa förståelse och förtroende för och till kunden. Det dök upp saker som vi inte hade identifierat tidigare vilket ger oss en tydlig riktning på vad vi behöver utveckla, säger Anders.  

Resultatet visar bland annat att det finns en önskan om att samverka i stället för att varje enskild aktör i fastighetsbranschen ska göra jobbet själv. Något som Riksbyggen kommer att arbeta vidare med genom bland annat föreläsningar och diskussionsforum.  

Inkludering för utveckling i rätt riktning  

Riksbyggen har genom Idéverkstaden fått ett tillfälle att bjuda in olika branschaktörer för att utveckla tjänster och erbjudanden. Ett tankesätt som styr deras arbete framåt.  

– Kundens bild är vårt facit. Vi behöver veta vad kunden uppfattar som relevant för att vi ska kunna skapa värde för våra kunder. Utan kundens perspektiv behöver vi chansa vilket varken är tids- eller kostnadseffektivt. Oavsett vilken dialog vi har med våra kunder, befintliga eller potentiella, är det viktigaste vi kan göra att lyssna, avslutar Anders.