Attityd ramar in det senaste året

Bokslutsåret 2020 är över och vi kan blicka tillbaka på året som gått. Jag tror vi kan vara överens om att 2020 har varit ett väldigt speciellt år. Vi har bland annat upplevt en global pandemi, nedstängningar, karantäner, presidentval och kungligheter som backar från sitt kungliga uppdrag. Vi har fört diskussioner om hur bra eller dåliga olika strategier är och om vem eller vilka som gjort rätt. Det finns med andra ord en hel del att utvärdera. Syftet med att utvärdera sig själv handlar ju om att få insikter, men också bränsle, för att förändra. Vi på Attityd lever som vi lär och har också utvärderat oss själva.  

Insikter och nya krafttag 

2020 inleddes med en flytt till nya lokaler, vi hann precis hålla ett inflyttningsmingel innan allt ställdes på ända och coronapandemin påverkade oss alla. Efter en tid av ovisshet vågade vi kraftsamla oss kring vår plan om rekrytering, fortbildning, ny grafisk profil och ny webb (du har väl spanat in www.attitydikarlstad.se). Attityd firar även 25 år, men ett 25-årsjubileum har vi valt att spara lite på tills det finns möjlighet att åter ses fysiskt. Vi längtar! 

Vi har märkt av coronapandemin på flera sätt, i negativ bemärkelse men också i positiv bemärkelse. Flera av våra uppdrag har kretsat kring corona och den omställning många har gjort. Vi har ställt om till fler digitala aktiviteter, vilket ur hållbarhetssynpunkt varit riktigt bra, då vi rest i lägre utsträckning än tidigare. Vissa kunderbjudanden kommer vi även fortsättningsvis att ha digitalt då det innebär effektivitet för alla parter.  

Vi frågar våra kunder

Vi har under februari månad genomfört en kundundersökning för att låta våra kunder utvärdera och betygsätta vårt arbete under det senaste året. Något vi alltid råder våra kunder att göra för att kunna sätta upp nya mål. Föregående års målsättning var att leverera bättre analyser och utvärderingar till våra kunder. Satsningar på kompetensutveckling och ett större erfarenhetsutbyte internt har visat sig lönsamt! Kundundersökningen visar nämligen att 4 av 5 svarar att Attityds analyser och kommentarer har varit användbara för deras verksamhet och bidragit till att fatta viktiga verksamhetsbeslut. Bland annat har våra kunder använt resultatet till/som:  

  • Verksamhetsutveckling 
  • Nya strategier och långsiktiga mål 
  • Underlag för beslutsfattande 
  • Kvalitetssäkring av tjänster och produkter 
  • Interna justeringar för att möta medarbetarnas förväntningar och behov 
  • Utgångspunkt i vidare diskussioner och möjliga förbättringar inom verksamheten 

För oss innebär detta att vi på Attityd fyller en viktig funktion, vilket är en drivkraft för oss! Vi vill göra skillnad för våra kunder. Våra undersökningar och utredningar är verktyg för oss i våra kunduppdrag. Nu räknar vi med att förstärka oss genom ytterligare rekrytering av en kollega med fokus på verksamhetsutveckling!  

Nya målsättningar för 2021 

Attityd har länge internt beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I såväl kundens perspektiv som i vårt eget arbete. Vi är inte nöjda med att enbart 56 % vet att en av Attityds hjärtefrågor är just hållbarhet. Därför har vi satt upp nya mål för att fortsätta utbilda oss själva och sprida den kunskap vi samlar på oss. I vår miljöpolicy har vi som mål att 75% av våra kunder ska känna till att hållbarhet är viktigt för oss. Därför kommer du få fler tips, artiklar och inspel inom hållbarhetsområdet.  

I artikeln Attityd är miljödiplomerade berättar Carin mer om hållbarhet och om hur du som företagare kan med enkla medel implementera det i ditt arbete för en hållbarare verksamhet.