Attityd är miljödiplomerade för 2021

Sedan 2012 har vi på Attityd varit miljödiplomerad av Svenska miljöbas och nu i februari blev vi diplomerad för ytterligare ett år. Det är med stolthet och glädje som vi årligen kan presentera en handlingsplan där vi med vår miljöpolicy som grund arbetar för en hållbarare utveckling och en minskad miljöbelastning. Under de år vi har varit miljödiplomerade har mycket i samhället förändrats vilket även inneburit förändringar i vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Carin Grääs som är miljöansvarig på Attityd berättar om vilka utmaningar det fanns första gången Attityd miljödiplomerades och vilka utmaningar vi ställs inför i år, nio år senare.

När vi blev miljödiplomerade för första gången, vilka utmaningar fanns det då?

– Vi blev miljödiplomerades för första gången 2012. Våra största utmaningar då var energiförbrukningen, transporter och inköp av material. På den tiden hade vi en pappersförbrukning på 35 000 pappersark om året. Under 2019 hade vi mer än halverat den siffran vilket talar för att vi blivit allt mer digitaliserade i vårt arbete. Idag när vi nästintill jobbar helt digitalt har även våra transporter minskats markant.

Om energiförbrukning, transporter och inköp var tre stora utmaningar förr, vilka är de stora utmaningarna idag?

– Idag handlar det mycket om att hålla i de förändringar vi tidigare har gjort och fortsätta jobba vidare med dem. Sen försöker vi alltid hitta nya områden som vi kan förbättra. Kommunikation kring hållbarhet är för att nämna ett nytt område som vi i år har satt upp som ett mål. Vi vill bli bättre på att dela med oss av våra kunskaper, men även skapa tillfällen för andra att kunna dela med sig av sina erfarenheter för oss att lära sig utav. Vi vill gå utanför vår egna organisation och se hur vi kan tillsammans med våra kunder och leverantörer minska miljöpåverkan. Vi tror på att vi tillsammans kan utbyta kunskaper och erfarenheter som kommer förbättra tillvaron för flera.

Att fortsätta kompetensutvecklas och sprida kunskapen kring hållbarhet är ett mål för i år, vilka flera mål har satts upp inför det kommande året?

– Vi har fortfarande energi och inköp som två huvudämnen för våra målsättningar. I och med våra nya lokaler kunde vi se över vilken elleverantör vi skulle välja som både var miljöcertifierade och kunde leverera 100 procent förnybar energi. Vi har även bytt ut vårt mål kopplat till en minskad pappersförbrukning till att bidra till den cirkulära ekonomin genom att köpa begagnat när vi gör inköp av sällanköpsvaror.

Vårt intresse för miljö och hållbarhet speglar sig även i våra projekt där hållbarhetsaspekterna är en stor del i arbetet att driva projekten framåt. RISE LignoCity, The Bioeconomy Region, Cleantech Värmland och BiS – Bioeconomy in Scandinavia är även några exempel på projekt vi arbetar tillsammans med vars mål är att främja en hållbar utveckling.