Centrum för Tjänsteforskning

Hur mäter vi ett företags innovationsförmåga?

Innovationsförmåga har traditionellt mätts i termer av antal patent, hur stor del av budget som läggs på innovation och produktutveckling etc. Per Kristensson, föreståndare för Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet, menar att en viktig del av innovation glöms bort i det traditionella sättet att mäta innovationsförmåga, nämligen hur kunder upplever innovation.

SSI*-mätningen som Attityd genomför i samarbete med Centrum för tjänsteforskning (CTF) mäter innovation på ett nytt sätt – utifrån kundens upplevelse. I denna mätning har fokus flyttats från organisationen till kundupplevelsen. CTF:s nya sätt att mäta innovation har fått mycket uppmärksamhet i media, inom näringslivet och akademin.

”Initiativet har sin upprinnelse i ett forskningsprojekt i Norge som syftade till att undersöka hur vi mäter innovation och mer specifikt företagens innovationsförmåga”, berättar Per Kristensson.

Per Kristensson berättar vidare att:

”Det [mätningarna] utgör en bra plattform att stå på när det gäller att kommunicera ut hur människor uppfattar innovationsförmåga i olika typer av organisationer. Liknande mätningar har gjorts i USA och Norge. Det är samma företag som hamnar högt i mätningarna, som till exempel IKEA och Netflix.  Det visar att vårt nya sätt att mäta innovation fungerar”.

Attityd har för andra året i rad genomfört SSI-mätningen, vilken troligtvis kommer att genomföras också ett tredje år. Efter det ska mätningen utvärderas av CTF.

”Jag har en etablerad relation och en god positiv bild av Attityd. Det är bra om vi kan arbeta med och stärka de företag som finns i vår närregion”.

*Fakta SSI

  • SSI står för Swedish Innovation Index och är ett mått på företagets innovationsförmåga. 
  • Undersökningen mäter kunders uppfattning om innovationsförmåga hos 75 utvalda företag.
  • Undersökningen genomförs med en webbenkät via Userneeds webbpanel
  • Resultatet baseras på 7500 intervjuer
Per Christensson, CTF