8 steg till en lyckad digital workshop

Som moderator av en workshop är en av de största utmaningarna att hålla deltagarna engagerade och bibehålla deras uppmärksamhet under hela workshopen. En utmaning som blivit allt svårare i och med att deltagarna numer ofta befinner sig bakom en skärm. Här får du ta del av 8 steg till en lyckad digital workshop.  
  1. Teknikcheck. 8 av 10 har haft ett videosamtal en eller flera gånger under pandemin. Men kom ihåg att alltid göra en teknikcheck inför mötet. På så sätt undviker du även att er mötestid äts upp av digitalt strul. 
  1. Kamera på. En viktig del för att hålla deltagarna engagerade är att se till att samtliga har sin kamera påslagen. På så sätt blir det lättare för dig som håller i mötet att läsa av deras kroppsspråk och upptäcka när deltagarna behöver en paus, eller vill säga något. Genom att ha kameran på behöver även deltagarna visa sin närvaro.  
  1. Mingla med deltagarna. Se till att mingla med deltagarna innan ni börjar workshopen. På så sätt lättar du upp stämningen och deltagarna får en chans att prata med varandra. Är ni en större grupp kan det vara fördelaktigt att dela in dem i mindre grupper innan mötet börjar. 
  1. Variera tempot. Både i röst och i aktivitet. Ett bra sätt för att behålla deltagarnas uppmärksamhet är att göra snabba check-in. Använd till exempel Menti.se för att engagera deltagarna i det ämne du pratar om. Eller uppmuntra deltagarna till interaktion genom att skicka en digital tumme upp eller vinka till kameran. 
  1. Ta pauser. Kom ihåg att ta korta pauser i mötet. Det är oftast svårare att behålla fokuset vid ett digitalt möte än ett fysiskt. Avbrottet kan handla om fem minuter lite då och då och/eller en längre paus för energipåfyllnad. Eller varför inte ta en gemensam rörelsepaus? Här kan du ta del av rörelseövningar som fungerar lika bra för fysiska som digitala möten – som även bjuder på ett gott skratt. 
  1. Låt deltagarna göra jobbet. Engagera deltagarna genom att låta de tänka tillsammans och diskutera fram lösningar på frågeställningarna. En bra plattform för en kreativ digital miljö är Miro. Där tillåts deltagarna tillsammans i grupper använda digitala whiteboardtavlor och post-it lappar för att komma fram till olika lösningar.  
  1. Sammanfatta. Visa att du själv är aktiv och lyssnar genom att både sammanfatta och ställa frågor till den som har talat. Det underlättar även för övriga deltagare att hänga med i diskussionen. 
  1. Håll tiden! Tyvärr lever vi i en värld av möten som börjar och slutar samtidigt. Därför är det ännu viktigare än vid fysiska möten att hålla tiden. Ta för vana att ge deltagarna fem minuter innan nästa möte.