Stärk ditt företag genom Region Värmlands konsultcheck!

Ett hett tips för årets verksamhetsutveckling!

Konsultchecken är en del av Region Värmlands småföretagscheck och ger dig som värmländskt småföretag möjlighet att få ekonomiskt stöd i din verksamhetsutveckling.

Konsultchecken kan användas för att anlita en konsult som hjälper dig med din verksamhetsutveckling utifrån dina behov. Det kan exempelvis handla om att genomföra en marknadsanalys, undersöka och utveckla den strategiska planeringen i företaget eller att arbeta med tjänste- eller produktutveckling. Utvecklingen kan ske på många olika vis, men i slutändan ska utvecklingsarbetet leda till att ditt företag får en förbättrad konkurrenskraft eller tillväxtpotential.

Företag kan ansöka om checken för att täcka en del av kostnaden av en konsult. Detaljer om belopp, ansökningskrav och hur ansökan går till hittar du på Region Värmlands hemsida, kom dit genom att klicka här!

Idégenerering

Vilka behov har du idag?

Hur behöver din verksamhet utvecklas? Det är en viktig, men en svår fråga för många. Vi kan hjälpa er att identifiera era behov, hitta idéer tillsammans, eller agera bollplank på de idéer du redan har!

Kontakta oss!

Vi har många idéer och goda exempel från våra utvecklingsresor tillsammans med kunder, som kan användas som inspiration för er verksamhetsutveckling. Vi är vana att designa våra processer helt utifrån verksamhetens behov och ser oss gärna som en del av er verksamhetsutveckling.