Extern utvärdering – Karlstads universitet

Extern utvärdering hjälpte Interreg-projektet MECO nå framgång

Måste man flytta till Stockholm, Göteborg eller Malmö för att kunna leva på sin musik? En fråga som norsksvenska Interreg-projektet MECO vägrar att acceptera ett ”ja” på.

MECO står för Music Ecosystems Inner Scandinavia. Med forskning, utbildning och branschaktiviteter vill projektet göra Värmland och Innlandet Fylkeskommune i Norge till en attraktiv region för musiker och låtskrivare. Enligt en värmländsk forskningsstudie tycker många musiker att det är så tungjobbat att verka i Värmland, att de istället flyttar till storstäderna.

– Vår region producerar många duktiga aktörer i branschen. Vi har funderat på hur vi kan få dem att stanna här, och vad vi kan skapa för möjligheter för att till och med få fler att flytta hit, säger Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, och projektledare för MECO.

Porträtt, kvinna i kavaj.
Jenny Karlsson, projektledare MECO.

Projekt har många rörliga delar

Att driva ett stort projekt är svårt. Efter succén med Gudfadern sa filmskaparen Francis Ford Coppola att ”hemligheten till att göra en bra film är att försäkra sig om att alla i teamet gör samma film”.

Den som drivit ett EU-projekt med runt 20 miljoner i budget förstår precis vad Coppola menar.

Det är enormt många rörliga delar.

Aktiviteter ska planeras, koordineras, genomföras och följas upp. Alla ska ha koll på sin roll, och vilket ansvar man har. Och någonstans i andra änden förväntar sig finansiären ett resultat i form av lärande, kunskap och utveckling.

Tillväxtverket kräver extern utvärdering

För att försäkra sig om att EU-pengarna skapar värde för samhället kräver Tillväxtverket att EU-projekt med budget på över 10 miljoner kronor ska utvärderas löpande av en extern utvärderare.

– Tillväxtverket har höga krav på den som driver ett EU-projekt. Resultatet ska vara mätbart och man ska skapa värde för så många personer som möjligt, berättar Anna Staake, som utvärderat MECO.

Ska hjälpa projektet att nå önskat resultat

Utvärderingen ska stötta projektet under genomförandet och hjälpa projektledningen att göra rätt saker på rätt sätt, för att nå önskat resultat.

Ett arbete som kräver erfarenhet av projektledningsmetodik, och en förmåga att se helheten.

– Man måste också förstå kontexten som projektet verkar i för att kunna ställa kloka frågor och se förbättringsmöjligheter, berättar Anna.

Har erfarenhet av extern utvärdering

Attityd anlitas ofta som extern utvärderare till EU-projekt. Tidigare har företaget utvärderat Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland, som drivits av Visit Värmland, och ett innovationsprojekt i Sandviken. Och under de senaste åren har Attityd alltså utvärderat MECO, från projektstarten 2018, fram till projektets slut 2021.

Viktigt att bygga förtroende

Det är en balansgång mellan att vara med i projektet och att utvärdera det.

– Jag behöver bli ”insläppt” för att kunna göra mitt jobb. Sen måste jag bygga ett förtroende där det är okej att ställa kritiska frågor och dela med mig av hur andra projekt gjort. Det är många personer som deltar och alla ska styra åt samma håll. Jag tittar på vad som funkar och inte funkar i styrgruppens arbete, men också för enskilda projektmedarbetare och referensgrupper. Mitt mål är att hjälpa projektet att nå bra resultat, säger Anna.

Visste inte hur det skulle gå till

Och Jenny, som blivit utvärderad i tidigare projekt, är säker på att Attityds kreativa och transparenta utvärderingsmetoder skapat värde för MECO. Anna och Jenny har haft löpande avstämningar om nästa steg, och hur nästa utvärderingscykel ska genomföras.

– Anna samlade alla till ett möte där hon berättade hur Attityd skulle genomföra sin utvärdering. Då stod det klart att det finns en tydlig process, och det kändes tryggt, säger Jenny.

– Under Annas ledning har vi också fått utvärdera oss själva och våra aktiviteter, vilket gett oss massor av insikter och möjligheter till bra kommunikation och samarbete internt i projektet.

Hjälpte projektet nå större måluppfyllelse

Enligt Jenny har utvärderingen hjälpt MECO att nå större måluppfyllelse.

– Annas engagemang skiljer sig från andra utvärderare jag jobbat med. Hon har bidragit med konkreta upplägg kring intervjuer och workshops. Hennes kritiska frågor har konstruktivt hjälpt projektet framåt, konstaterar Jenny.

Vad har projektet gett för resultat?

Så vilka resultat har projektet konkret producerat? Kommer fler popmusiker stanna i regionen?

– Det mest värdefulla är kanske att musikproduktionsprogrammet på Musikhögskolan i Ingesund har blivit 3-årigt, så nu har vi en kandidatutbildning i musikproduktion.

– Vi ser också att det tvärvetenskapliga samarbetet över lands- och ämnesgränser har utvecklats tack vare alla nätverksaktiviteter. Totalt 700 personer har deltagit, vilket lett till många musikaliska samarbeten och korsbefruktning mellan genren och kulturgrenar.

– Det har bland annat skrivits avtal med aktörer i Nashville och Sorbonne, vi har startat ett mentorprogram för kvinnliga- och icke-binära och publicerat vetenskaplig forskning, berättar Jenny, som är stolt över resultaten som MECO åstadkommit.

Personer sitter och tittar på en skärm.

Om Attityds externa utvärdering av MECO

Attityds uppgift har varit att utvärdera projektet enligt Tillväxtverkets riktlinjer för extern utvärdering, enligt metoden P3N3 (länka till Tillväxtverkets sida). Attityd har utvärderat Projektlogiken, processen och kommunikationen, men också nyckelaktiviteter, nyckelpersoner och nyckeltal.

Ytterst är det dock inte processen som är poängen, utan effekten av projektet.

Om MECO

MECO är ett treårigt Interreg Sverige-Norgeprojekt som utförts i samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan Innlandet och Studiefrämjandet Värmland, med finansiellt stöd från Region Värmland, Arvika Kommun, Innlandet Fylkeskommune och Interreg.

Projektet har genomfört forskning, innovationsworkshops, utbildningar, mentorprogram för kvinnor och ickebinära och seminarier och byggt gränsöverskridande nationella och internationella nätverk.

Projektledare för MECO var Jenny Karlsson, tillsammans med delprojektledarna Rune Johannesson, Høgskolen i Innlandet och Martin Gronert, Studiefrämjandet Örebro-Värmland.