Möt Marlene, vår nya stjärna inom förändringsledning

Porträtt på Marlene Wåhlstedt

Få chansen att lära känna Marlene, vår nya team-medlem som har ett starkt driv till att göra världen till en bättre plats. Hennes erfarenheter och engagemang kommer att berika Attityd-teamet i vår strävan att ständigt lära, utvecklas och göra skillnad. Låt oss vidare utforska vem Marlene är och hur hennes erfarenheter och värderingar smälter samman med oss på Attityd.

Hur intresset för tjänstedesign och förändringsprocesser växte fram

Marlene har en förmåga att se möjligheter och utvecklingspotential i allt hon gör. Hon brinner för att vara en aktiv del av de utvecklingsprocesser hon ingår i och att lära sig under vägen. Hennes intresse för människan i förändringsprocesser förstärktes genom hennes utbildning i socialantropologi, då hon började fundera mer över mänskligt beteende och fick en större förståelse för människors beteendemönster. När Marlene sedan kom i kontakt med tjänstedesign, visade det sig vara ett perfekt verktyg att använda för vidare utforskning av mänskliga processer.

”Det handlar om att förstå och kliva in i användarens vardag och att förstå människan som en social varelse, förstå varför vi gör som vi gör. Vi är sociala varelser som vill skapa mening och när vi har den förståelsen kan vi utveckla vårt synsätt som människor. Vi kan få en aha-insikt, är det så här världen ter sig och så här människan funkar? När vi har med det perspektivet och jobbar på det sättet kan vi skapa vad som helst, det är grunden för utveckling.”

Hur Marlene arbetat med tjänstedesign och förändringsprocesser

Genom sitt företag UtvecklingsbyrånSTHLM som hon under de senaste sex åren drivit, har hon arbetat som processledare med att facilitera och designa utvecklingsprocesser hos olika kunder. Marlene ger flera spännande exempel på tjänstedesignuppdrag hon genomfört, ett följer nedan.

”Jag jobbade med flera kommuner i ett uppdrag inriktat på e-lärande för innovationskraft. I en tjänstedesignprocess tog vi fram material och koncept för innovationsledning tillsammans med chefer och ledare. Metoderna och koncepten var till för att cheferna och ledarna skulle kunna träna på innovation i sin vardag.”

Förutom att arbeta i olika former av utvecklingsprocesser har Marlene arbetat med metodutveckling inom idéburen sektor. Hon har tillsammans med Angeli Sjöström hederberg och Annika Sundh Meiling skrivit boken Medlemsfokus i en hybrid tid, som handlar om utmaningar och möjligheter för den idéburna sektorn i en hybrid samtid.

Marlenes Mission: Att Göra Världen Bättre

Marlene Wåhlstedt i förgrunden av en folksamling

Från fokus på Marlenes bakgrund, fokuserar vi på det Marlene strävar efter i sin framtid. En stark drivkraft bakom Marlenes arbete är hennes tro på att världen kan bli en bättre plats. Marlene berättar vidare nedan.

”Min stora mission är att jag tror vi kan utveckla en bättre värld och att vi kan bli bäst som organisationer och människor. För att arbeta för en bättre värld behövs många olika perspektiv, sektorer och faktorer som arbetar tillsammans. Alla är en nyckel och bricka i det och jag drogs till Attityd för jag hittade ett företag som matchar min vision och mission. Det som jag har i min ryggsäck kan jag ta med mig och applicera i Attityds kontext.”

Tre korta om Marlene

Marlene beskriver sig själv med orden Kreativ, Nyfiken och Utvecklingsorienterad. Marlene förklarar vidare hur de tre karaktärsdragen speglar sig i hur hon arbetar.

Kreativ: ”Jag har hört det från många andra att jag har lätt för att bygga på andras idéer och att applicera olika metoder, koncept och verktyg i situationen och utmaningen som jag står inför just nu. Jag ställer även många frågor.”

Nyfiken: ”Jag är nyfiken på att förstå andra kollegors roll, nyfiken på att förstå organisationer, nyfiken på att lära mig och utvecklas. Jag är utvecklingsnyfiken.”

Utvecklingsorienterad: ”Jag tar det som vi redan jobbar med, eller koncept som vi har och försöker se hur vi kan göra det på ett bättre sätt eller med andra metoder Jag nöjer mig inte, utan det kan alltid bli bättre. Jag har tron på att det enda beständiga är det föränderliga, att det gäller att våga vara i det och acceptera den ständiga förändringen.”

När Marlene avslutar meningarna…

… föredrar hon skogen framför havet

… undviker hon bullriga miljöer.

Om du är intresserad av att veta mer om Marlene eller bara vill snacka utveckling med henne finns hon att nås här!

Vi hälsar dig varmt välkommen Marlene!