Varför arbeta värdestyrt

Värderingar utan reflektion och handling är lite som en bil utan motor

Att arbeta med värderingar och kultur är svårfångat och kan upplevas som flummigt. Processer som innefattar arbete med kultur och värderingar innebär ofta en virvelvind av post-it-lappar som plötsligt mynnar ut i en organisations värderingar, för att sedan anta att detta på något sätt ska förändra allt. Dessvärre förändrar sällan den typen av approach någonting.

Att ta värderingarna till nästa steg

Värderingar är inte fåtal ord som bara ska tillkännages i ett pressmeddelande eller bidra till att stärka varumärket. Värderingar är inte heller vad som för tillfället är politiskt korrekt, eller en avsmalnad version av en strategi för social hållbarhet. Att arbeta med värderingar innebär att gräva djupare, att självreflektera, ha samtal, vara kreativ, vara sårbar, uppleva obehag… och slutligen (förhoppningsvis!) någon form av klarhet, som kan ta tid. Att arbeta med värderingar bör kännas lite som att lukta och gräva efter tryfflar och lite mindre som att skapa en post-it-version av Frankenstein’s monster. Det finns en mycket tydlig skillnad mellan de två sätten att arbeta med organisationens värderingar. Om arbetet görs på rätt sätt ger det en riktning för våra i handlingar och för att identifiera nödvändiga attityder och beteenden som behövs för att leva ut värderingarna. Genom att införliva beteenden och attityder knutna till värderingarna kan vi som enskilda medarbetare genom ett värdestyrt förhållningssätt tillsammans sträva efter samma mål på ett sätt som är hållbart för oss alla.

Person som navigerar sig med kompass

Attityd som värdestyrd organisation

Hos oss påbörjade vi en förflyttning mot ett mer värdestyrt arbetssätt för snart ett år sedan och resan pågår fortfarande. Vi har tydligt identifierat fyra värderingar som ska vara vägledande för oss framöver, Lärande, Utforska, Trygghet och Avtryck. Det som pågår nu är processer med alla våra medarbetare som är delaktiga i att ta fram rutiner, beslut, beteenden och mål som driver oss i riktning mot våra värderingar.

Varför gör vi det? För vi vet att en värdestyrd verksamhet skapar en mer hållbar miljö för våra medarbetare. Det möjliggör även en bra kombination av att kunna prestera och må bra samtidigt; vilket också såklart är bra för våra kunder och de vi samarbetar med.  

Vill du veta mer om Atityds värdestyrda arbete eller hur ni kan få hjälp att bli mer värdestyrda, ta kontakt med David!

David Hanley

Projektledare

David är sociolog med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi med inriktning prestationspsykologi. Inkludering, förändring och samtal som gör skillnad är områden som han brinner lite extra för. Att vara ute i naturen med familjen ger han energi.

Profilbild David Hanley projektledare