Näringslivssamverkan i Kristinehamn

2017 visade handelsindexet i Kristinehamns en försämring gällande lokal handel samt ett minskat flöde av personer i centrumkärnan. Därför tog Näringslivssamverkan i Kristinehamn beslutet att ta reda på mer kring vad Kristinehamnarna egentligen tycker om sin centrumkärna. Attityd tog fram och presenterade viktigt underlag som ligger till grund för utveckling och insatser.

Behov av att utveckla handeln

– Vi vill utveckla handeln i Kristinehamn och utveckla stadskärnan. Mot den bakgrunden ville vi ta reda på hur invånarna använder stadskärnan, hur ofta och av vilken anledning kristinehamnsborna besöker stadskärnan, säger Madelen Richardsson, Näringslivschef i Kristinehamns kommun.

En viktig del i arbetet att förstå varför handeln i Kristinehamn minskar blev att lära känna invånarnas handelsmönster och att med rätt frågor jämföra hur mönstren sett ut tidigare för att sedan prognostisera hur mönstren kan komma att se ut i framtiden.

120 personers svar som underlag

I samråd mellan Näringslivssamverkan i Kristinehamn och Attityd föll valet på att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av telefonenkäter. Urvalet av respondenter till undersökningen togs ålder, kön, sysselsättning och om de bor i centrala Kristinehamn eller på landsbygden i Kristinehamns kommun i beaktande. Totalt har 120 kristinehamnare svarat på frågor om centrum, hur ofta de besöker centrum för olika typer av ärenden, vad som skulle få dem att oftare besöka stadskärnan och var de idag köper sina sällanköpsvaror.

Resultat till grund för handlingsplan

– Vi går nu vidare med hela vårt arbete med centrumvisionen. Just nu pågår arbetet med en handlingsplan och hur vi ska formera oss. Resultatet från undersökningen är ett viktigt underlag för handlingsplanen, säger Madelen Richardsson, Näringslivschef i Kristinehamns kommun.

Attityd var med hela vägen

– Viktigt för mig är att jag har en partner som kan sätta sig in i vårt problem. Jag köper expertis och förväntar mig att undersökningen sker på ett kvalitativt och vetenskapligt sätt. Sen är det också en styrka att den jag jobbar med är med hela vägen och kan presentera resultatet, vilket jag verkligen kunnat lita på med Attityd.