Användardriven utveckling för innovativt tänkande

Användardriven utveckling är en metod där vi fokuserar på de som vet bäst – användarna. I denna metod sätter vi de som använder sig utav dina tjänster eller produkter i fokus för att utveckla din verksamheten.

Användardriven utveckling för innovativa lösningar

Genom att tidigt involvera användare i utvecklingsprocessen ökar möjligheterna för bättre resultat och mer innovativa lösningar. Användaren kan involveras på flera olika sätt vid produkt- och tjänsteutveckling, till exempel genom observationer, intervjuer och enkäter. Observationer och intervjuer ger en mer djupgående förståelse för beteenden och attityder, medan enkäter fångar upp kvalitativa världen. På så sätt får man användarens perspektiv som underlag för vidare beslutsfattande. Men det finns också ett värde i att genomföra fokusgrupper där användarna står i centrum och för resonemang med varandra. Med anledning av Corona kanske det just nu inte är aktuellt med fysiska möten. Men workshops och fokusgrupper kan mycket väl genomföras digitalt.

Workshops och fokusgrupper med hjälp av digitala verktyg

Användardriven utveckling i form av workshops eller fokusgrupper är ett bra komplement till exempelvis en enkät där man låter användaren tillsammans resonera och diskutera kring problemet. Det är vanligt att man genomför dessa metoder i ett fysiskt rum. Men i dag sätts våra digitala kunskaper på sin spets. Kanske upplever du det som en omöjlig uppgift att samordna flera personer i samma gruppchatt där de sociala signalerna i form av bland annat kroppsspråk är svårt att avläsa? Jag tror vi alla har varit med om att man i en större utsträckning pratar i mun på varandra och upplever det som svårt att föra diskussioner när man inte träffas i en fysisk miljö. Vi har genomfört flera digitala workshops med användarna i fokus under den senaste tiden med både större och mindre grupper. Genom att ta lärdom från våra misstag och ta del av andras tips och trix kan vi utveckla vårt arbete och därmed underlätta för våra deltagare. Nedan delar vi med oss av våra bästa tips för att underlätta användardriven utveckling genom digitala workshops eller fokusgrupper.

Tips inför digitala workshops och fokusgrupper för användardriven utveckling: 

  1. Se till att inte vara för många. Grupper på 3-4 personer är lagom. 
  2. Använd digitala dokument som alla kan ta del av och skriva i. Här fungerar Google Docs eller Google Presentations utmärkt.
  3. I plattformen Zoom kan man på ett enkelt sätt dela in större grupp i flera mindre grupper. På så vis kan varje enskild grupp föra resonemang på separata håll.  
  4. Bygg in så att alla kan komma till tals. För oss är den demokratiska processen viktig och att alla ska få chansen att tänka själv. Alla ska resonera själva för att sedan bidra till den gemensamma bilden. 

Vi är helt övertygade om att Corona kommer ha en positiv effekt på våra framtida möten och resande. Vi ser fram emot smarta val kring när vi väljer digitala eller fysiska möten.