Kommunikationsmognad med Attityd & KIX

På Attityd använder vi dagligen en rad metoder och verktyg för att samla information. Det är viktigt att vi har kvalitetssäkrade metoder så att underlagen svarar rätt, och vidare hjälper våra uppdragsgivare i deras långsiktiga utvecklingsarbete. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förfina och utveckla våra metoder, och implementera nya.

Historiskt sett har vi på Attityd varit starka på att fånga och mäta den externa kommunikationen. Dels med varumärkesanalyser och kampanjmätningar, dels med utvärdering av kommunikationsinsatser. I samtal med våra kunder har vi märkt ett allt större behov av att i komplement till uppföljning av den externa kommunikationen, även fokusera på den interna kommunikationen. Att sträva efter att vara en kommunikativ organisation, både inåt och utåt.

Mät kommunikationsmognad med Attityd & KIX

Därför har vi inlett ett samarbete med KIX Kommunikationsindex. KIX är ett forskningsbaserat mätverktyg framtaget av forskare på Mittuniversitetet, och testat av väletablerade organisationer, såväl stora som små.

– Våra forskare från Mittuniversitetet har kartlagt vad som krävs för att maximera värdet av en organisations kommunikation. Utifrån den kartläggningen har forskarna tagit fram en mätmetod i form av en medarbetarenkät. Resultatet hjälper därför organisationer att strategiskt optimera sin kommunikation över tid, säger Jerry Silfwer, vd på KIX Kommunikationsindex.

Hur resultatet använts i utvecklingsarbetet beror på utfallet av mätningen

Det är viktigt för oss att våra metoder och verktyg är tillförlitliga och beprövade. Med KIX Kommunikationsindex har vi funnit en samarbetspartner som också står för det.

Verktyget KIX står för Kommunikationsindex och ger ett totalindex för en organisations mognadsgrad samtidigt som det påvisar områden där organisationen är stark och där det finns utvecklingspotential. Det går även att göra analyser på om det finns skillnader i till exempel befattningar eller verksamhetsområde och resultatet blir därmed ett underlag för att identifiera var och vad kommunikationsavdelningen kan stödja organisationen. Hur resultatet använts i utvecklingsarbetet beror på utfallet av mätningen.

– Vissa ser att de behöver satsa på utbildning i kommunikativt ledarskap. Vissa ser att medarbetarna behöver ta ett större kommunikativt ansvar. Vissa kommunikationsavdelningar ser att de behöver ta steget från att vara producenter till att bli coacher. Listan kan göras lång och är helt beroende av KIX-rapportens resultat, säger Jerry Silfwer.

Det som särskiljer KIX från andra verktyg är möjligheten att benchmarka mot andra organisationer. Jerry Silfwer fortsätter;

– Vi har så här långt mätt strax över 30 medelstora och stora organisationer. Det är en fin blandning av välkända varumärken med en jämn fördelning av privata och offentliga organisationer. Till årsskiftet bör vår benchmark-databas innehålla 35 organisationer.

Jerry Silfwer, vd på KIX Kommunikationsindex.

För dig som är intresserad av att läsa mer om KIX och arbetet med att öka värdet av ett företags kommunikation går det att läsa mer här.