Styrelsekartläggning – Almi

Ofta finns det behov av tillförlitliga och verkliga fakta. Att få reda på hur det egentligen ser ut. Fakta, information och kunskap om hur verkligheten ser ut, är en förutsättning för att kunna arbeta med förändring. Anna Lundmark Lundbergh, VD på Almi Företagspartner, fick frågan ”Hur det ser ut bland de värmländska företagen sett till antalet kvinnor i styrelser och på VD-position?” Det är någonting som det finns nationell statistik för, sett till börsnoterade bolag, men det saknas för mindre bolag och är inte nedbrytbart på regionalnivå.

Som sagt, för att kunna arbeta med förändring i en specifik fråga behövs information och kunskap om hur verkligheten ser ut. Information som identifierar var vi är idag och utifrån detta kan vi sätta ett mål, ge oss en riktning, och se vart vi vill någonstans.

På uppdrag av Almi Företagspartner Värmland, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har vi på Attityd tagit reda på hur det ser ut i Värmland. Genom inköp av bolagsstatistik för bolag i Värmland och övriga Sverige har vi tagit fram data på hur stor andel kvinnor i styrelser vi har i Värmland och hur stor andel kvinnor på VD-position vi har. Är du nyfiken? Kika här så får du också veta!

Styrelsekartläggning regional nivå.

Styrelsekartläggning nationell nivå.

Nu finns kunskapen och med den öppnar sig möjligheten att agera för att få till stånd en förändring och jämna ut de skevheter som finns vad gäller fördelningen av män och kvinnor i styrelser.