Brukarundersökning

Beslut som grundas på brukarnas uppfattning

Ge den enskilda brukaren en röst. Genom våra brukarundersökningar hjälper vi dig att utveckla din verksamhet och främja en hållbar samhällsutveckling.

Inom den offentliga sektorn genomför man kontinuerliga brukarundersökningar för att undersöka brukarnas upplevelser inom olika områden. Det kan handla om äldreomsorgen, skolväsendet, kollektivtrafik och handikappomsorgen. Syftet med undersökningen är att ge den enskilda brukaren en röst samt att ta fram kvantitativa mått inom ett område utifrån brukarens perspektiv. Kontinuerliga undersökningar möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras över tid. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Det blir ett underlag för vad som behöver utvecklas för att främja samhällsutvecklingen.   

Våra brukarundersökningar

På Attityd sätter vi kvalitet i fokus och vi är lyhörda inför kundens specifika behov. Vi skräddarsyr brukarundersökningar utifrån den information ni behöver. Med webb- eller telefonenkäter ger vi en övergripande bild och ett resultat med bred och representativ förankring bland brukarna. Vi kan även hjälpa er att skapa djupare kunskap och förståelse med hjälp av djupintervjuer eller fokusgruppsundersökningar.

Exempel på brukarundersökningar:
  • Elev- och skolundersökningar
  • Brukarundersökningar inom vård- och äldreomsorg
  • Resvaneundersökningar
  • Barn- och ungdomsundersökningar

Kontakta oss!

Mikaela Jakobsson

Projektledare

Mikaela är samhällsanalytikern som intresserar sig för relationer mellan individer, och mellan individ och grupp. På fritiden tillbringar hon alla timmar hon kan i stallet eller på hästryggen, vilket varit ett brinnande intresse sedan barnsben.

Mikaela Jakobsson